Procurator

Uit Christipedia


Een procurator was een Romeins ambtenaar die een gebied bestuurde. Hij was gewoonlijk genomen uit de stand van de ridders (equites), de tweede stand in de Romeinse samenleving. Een procurator was ondergeschikt aan de proconsul, de bestuurder van een provincie.

Sedert keizer Claudius droegen bestuurders van kleinere, maar tot opstand geneigde provincies de titel procurator. Eerdere bestuurders van dergelijke gebieden droegen de titel prefect (praefectus), zonder een noemenswaardig verschil in functie. De Romeinse provincie Judea werd aanvankelijk door prefecten bestuurd en vanaf Claudius door procuratoren.

Pilatus was de 5e procurator in Judea. Zijn opvolgers waren Felix en na deze Festus. Deze drie namen worden genoemd in het Nieuwe Testament.

Bronnen

  • C.N. Impeta, Kok’s Encyclopedie van de Bijbel (1962) s.v. Procurator.
  • Artikel Procurator op Wikipedia.nl