Procurator

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 15 feb 2024 om 14:48
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Een procurator was een Romeins ambtenaar die een gebied bestuurde. Hij was gewoonlijk genomen uit de stand van de ridders (equites), de tweede stand in de Romeinse samenleving. Een procurator was ondergeschikt aan de proconsul, de bestuurder van een provincie.

Sedert keizer Claudius (41-54 n.C.) droegen bestuurders van kleinere, maar tot opstand geneigde provincies de titel procurator. Eerdere bestuurders van dergelijke gebieden droegen de titel prefect (praefectus), zonder een noemenswaardig verschil in functie. De Romeinse provincie Judea werd aanvankelijk door prefecten bestuurd en vanaf Claudius door procuratoren.

Pilatus was de 5e prefect in Judea, Samaria en Idumea. Felix was de 4e procurator van Judea en na deze Festus, de 5e procurator. Deze drie namen worden genoemd in het Nieuwe Testament. Hieronder worden de prefecten en procuratoren vermeld.

Israël 100 — 0 v.C. < Israël en Gemeente 0 — 49 na C. > 50 — 99 na C.
Herodes Agrippa IIAnaniasEerste zendingsreis van PaulusHerodes Agrippa IPetrusJakobus (zoon van Zebedeüs)Herodes Agrippa IClaudius IPaulusStefanusPontius PilatusKajafasValerius GratusTiberiusAnnasHerodes AntipasFilippus (viervorst)ArchelaüsJezus ChristusJohannes de DoperAugustus
0 — 49 n.C. < Israël en Gemeente 50 — 99 > Kerkgeschiedenis 100 — 199
Openbaring van JohannesJeruzalemClemens RomanusDidachè2 PetrusPaulus2 Timotheüs1 PetrusTitusbrief1 TimotheüsHandelingen van de ApostelenBrief aan de HebreeënBrief aan FilemonEfezebriefPorcius FestusBrief van JakobusKolossenzenbriefFilippenzenbriefRomeinenbrief2 Korinthiërs1 KorinthiërsDerde zendingsreis van PaulusNero (keizer)Felix (stadhouder)GallioTweede zendingsreis van PaulusGalatenbriefHerodes Agrippa IIAnaniasClaudius I

Zie ook

Prefect

Bronnen

  • C.N. Impeta, Kok’s Encyclopedie van de Bijbel (1962) s.v. Procurator.
  • Artikel Procurator op Wikipedia.nl