Pretorium

Uit Christipedia

Het pretorium was de residentie (het paleis) van een gouverneur. Het wordt ook 'rechthuis' of ‘gerechtsgebouw’ genoemd, omdat de gouverneur er rechtsprak.

Jeruzalem. Het pretorium in Jeruzalem was gebouwd door Herodes de Grote voor zichzelf. Daar verbleven de Romeinse procurators, wanneer zij Jeruzalem bezochten. Hun hoofdkwartier was in Caesarea.

Plattegrond: Jeruzalem ten tijde van de Heiland. In het noordwesten van de bovenstad was het pretorium
Joh 18:28 Zij dan leidden Jezus van Kajafas naar het pretorium; en het was ‘s morgens vroeg. En zij gingen niet in het pretorium, opdat zij niet zouden worden verontreinigd maar het pascha zouden eten. (TELOS)
Het pretorium in Jeruzalem was een prachtig gebouw en omvatte een ruim binnenplein (voorhof).
Mr 15:16 De soldaten nu leidden Hem in de voorhof, dat is het pretorium, en zij riepen de hele legerafdeling samen. (TELOS)
Caesaréa. In Caesaréa was het pretorium (paleis) van Herodes de grote, dat hij daar had gebouwd. Daar werd Paulus op bevel van stadhouder Felix gevangen gehouden.
Hnd 23:35 zei hij: Ik zal u verhoren wanneer ook uw beschuldigers zijn aangekomen. En hij beval dat hij in het pretorium van Herodes in bewaring zou worden gehouden. (TELOS)
Paulus schrijft van het pretorium in Rome, waar hij verantwoording aflegde.
Flp 1:13 zodat in het hele pretorium en aan alle overigen duidelijk is geworden dat ik in gevangenschap ben om Christus’ wil; (TELOS)
Het pretorium te Rome was rechthuis en de kazerne van de keizerlijke lijfwacht[1].

Voetnoot

  1. Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Filp. 1:13. Dit bijbelcommentaar is onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.