Pretribulationistische verklaring van Openbaring van Johannes

Uit Christipedia

De pretribulationistische verklaring van Openbaring van Johannes geeft bijvoorbeeld het volgende overzicht[1]:

  1. De opneming van de gemeente vindt plaats na de periode van de gemeente op aarde, die eindigt met hoofdstuk 3.
  2. Na de opneming van de gemeente zijn daar de taferelen van hoofdstukken 4 en 5 volgende.
  3. Na de opening van het eerste zegel (hoofdstuk 6) wordt een verbond met Israël gesloten en worden de overige zegels achtereenvolgens geopend. De hele periode duurt 7 jaar, overeenkomend met de zevende jaarweek van Daniël
  4. Na het zesde zegel wordt het verbond met Israël verbroken en vindt ten tijde van het zevende zegel, gedurende de tweede helft van Daniëls jaarweek, de grote verdrukking plaats
  5. Het zevende zegel omvat zeven opeenvolgende bazuingerichten die worden uitgevoerd in de tweede helft van Daniëls jaarweek.
  6. Het zevende bazuingericht omvat zeven opeenvolgende schaalgerichten
  7. Na de tweede helft van Daniëls jaarweek (1260 dagen) is een uitloop tot 1290 / 1335 dagen (Dan. 12:11-12).
  8. Tenslotte verschijnt Christus met de zijnen in heerlijkheid

Meer informatie

Art. Pretribulationisme

Voetnoot

  1. Ontleend aan een voordracht door Kees Fieggen op de Bijbelstudieconferentie te Voorburg op 18-20 okt. 2017.