Prewrath

Uit Christipedia

Prewrath is de Engelse benaming voor de mening dat de Gemeente ongeveer driekwart van de zeventigste jaarweek van Daniël moet doormaken en vóór (pre) de dag van Gods toorn (wrath) wordt weggenomen van de aarde (zie Opneming van de Gemeente).

Een Nederlands equivalent van 'prewrath' bestaat er niet.

Onderstaande grafische weergave geeft het standpunt van prewrath weer. De dag van Gods gramschap zou beginnen bij de opening van het zesde oordeelszegel.

Een weergave van het standpunt.
Andere tijdrekenkundige weergave van het prewrath-standpunt.

Een moeilijkheid die deze mening drukt is dat Gods toorn al bij de opening van het eerste oordeelszegel lijkt te beginnen, dus aan het begin van de zeventigste jaarweek.

Meer informatie

Prewrath, en.wikipedia.org

DeWederkomst.nl, Nederlandse website van Anne Arnold Postma, gewijd aan de verdediging van het prewrath-standpunt door iemand die eerst het pretribulationisme geloofde.

Demolishing the Pre Wrath Rapture | Lee Brainard. Youtube.com: Prophecy Watchers, 31 mei 2022. Duur: 58 min. 33 sec. Lee Brainard weerlegt de theorie die hij vroeger huldigde.