Psychiatrie

Uit Christipedia

Psychiatrie is geneeskunde van de ziel: een medisch specialisme dat zich bezighoudt met psychische ziektebeelden en soms ook wel met de psychische gezondheid in het algemeen.

Woord. De term psychiatrie is geïntroduceerd in 1808 door Johann Christian Reil. Het woord is een samenvoeging van het Griekse psyche (ψυχὴ), wat ziel of geest betekent, en iatros, wat arts betekent. 'Psychiatrie' betekent dus letterlijk: geneeskunde van de ziel.

De woorden psychiatrie en psychiatrisch worden ook wel in algemenere zin gebruikt om te verwijzen naar de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Zo kan van een psychiatrisch verpleegkundige worden gezegd dat die 'in de psychiatrie werkt' of van een ex-patiënt dat die 'in de psychiatrie heeft gezeten'. In de psychiatrie (ggz) werken naast psychiaters ook andere hulpverleners, zoals psychologen, verpleegkundigen, sociotherapeuten en vaktherapeuten.

Doel. Het hoofddoel van de psychiatrie is het verlichten van psychisch lijden dat een gevolg is van psychiatrische aandoeningen en het vergroten van het psychisch welbevinden van de psychiatrisch patiënt en diens omgeving.

Activiteiten. De psychiatrie als werk omvat:

  • wetenschappelijk onderzoek naar psychische aandoeningen.
  • diagnostiek
  • behandeling (therapie)
  • preventie

Opleiding. Een psychiater is een arts met een aanvullende opleiding tot specialist in de psychiatrie.

Meer informatie

Psychiatrie, op: nl.wikipedia.org.

Psychiatrie en de christen | Godgericht in gesprek. Youtube.com: Christelijke Apologeet, 18 juni 2021. Duur: 33 min. 16 sec. Vraaggesprek met christenpsychiater Chris Verhagen over het nut van psychiatrische, van psychologische en van pastorale hulp.

Zie ook

Psychologie

Bron

Psychiatrie, op: nl.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 26 nov. 2021.