Rab-saris

Uit Christipedia

Rab-saris, ook geschreven Rabsaris, was de titel van een hoge Babylonische beambte. De betekenis van de titel is waarschijnlijk: opperkamerling, d.i. hoofd van de kamerlingen (eunuchs)[1].

Naam. De Hebreeuwse naam is רַב־סָרִיס, rab-saris. Het strongnummer is H7249. De titel wordt genoemd in 2 Kon. 18:17, Jer. 39:3, 13.

Jer 39:3  namen de aanvoerders van de koning van Babylonië plaats in de Middenpoort: rabmag Nergal-Sareser uit Simmagir, rabsaris Nebusarsechim en de overige aanvoerders van de koning van Babylonië. (NBV'04)

Jer 39:13  Zo zond Nebuzaradan, de overste der trawanten, mitsgaders Nebuschazban Rab-saris en Nergal-sarezer Rab-mag, en al de oversten des konings van Babel; (SV)

De Statenvertaling en sommige andere vertalingen laten het Hebreeuwse woord onvertaald. De NBV04 heeft:

Jer 39:13  Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, rabsaris Nebusazban, rabmag Nergal-Sareser en de andere hoge ambtenaren van de koning van Babylonië (NBV04)

De Petrus Canisius-vertaling vertaalt 'rab-saris' door 'opperbevelhebber'; de NBG51-vertaling en de WV95-vertaling door 'hofmaarschalk'; de Naardense vertaling heeft 'groot-hoveling'; de Nederlandse Luther-vertaling heeft 'opperkamerdienaar'. De betekenis is waarschijnlijk: opperkamerling.

Voetnoot

  1. Daniel-The Top Ten Archaeological Discoveries: Digging for Truth Episode 194. Youtube.com: Associates for Biblical Research, 27 feb. 2023. Vanaf 5 min. 28 sec.