Ramadan

Uit Christipedia

Ramadan is de negende maand van de Islamitische jaarkalender en de jaarlijkse vastenmaand van de moslims. Het vasten is een van de vijf 'zuilen' van de Islam.

Inhoud. Tussen zonsopgang en zonsondergang onthouden zij zich van eten, drinken, roken en geslachtsgemeenschap. Met het vasten gedenken moslims dat de profeet Mohammed de eerste van zijn openbaringen ontving, die de Koran zouden gaan vormen. Bij het begin van de Ramadan wensen de moslims elkaar een "gezegende ramadan!". Ook jonge kinderen doen mee. Ze willen niet voor elkaar onder doen, het geeft ze een gevoel van status en hun ouders laten ze oefenen in het vasten.

Moslims geloven dat Allah in de vastenmaand het meest vergevingsgezind is. Ook geloven zij dat het doen van goede werken het meest loont in deze maand. Daarom trachten veel moslims in deze tijd hun leven voor Allah te verbeteren.

Tijd. Het begin van de vastenperiode hangt af van de stand van de maan. Het vasten begint op de dag dat de nieuwe maan wordt gezien op de vooravond van de eerste dag der maand Ramadan. In 2017 begon de Ramadan op vrijdagavond 26 mei. De dagelijkse vastentijd is van vijf uur 's ochtends en tien uur 's avonds. 's Morgens vroeg en 's avonds laat wordt wel gegeten.

Deelneming. Turkse Nederlanders vasten minder (66 procent) dan Marokkaanse Nederlanders (93 procent) (stand 2011)[1]. Jongeren tussen de 15 en 24 jaar doen net zo vaak als ouderen mee.

Vrijstellingen. Er zijn ook toegestane uitzonderingen voor het vasten. Zieken, zwangere vrouwen en jonge kinderen, maar ook soldaten hoeven niet mee te doen. Er is verschil van inzicht over de vraag wanneer de vastenplicht ingaat. Eén standpunt zegt: wanneer de puberteit begint.

Gevolg. De meeste vastenden komen door de maaltijden 's avonds en 's morgens vroeg aan[1], ze eten dus niet te weinig. Vastende moslimkinderen zijn in de klas op school vaak moe, prikkelbaar en ongeconcentreerd; bij een toets is dat nadelig.

Einde. Het vasten eindigt met het Suikerfeest.

Christenen. Op leerlingen van de Heer Jezus rust niet een dergelijke plicht om te vasten.

In de vastenmaand is er doorgaans meer geweld van jihadistische moslims. De druk op en bedreiging van christenen is groter, vooral van de kant van moslimfamilie.

Tijdens de Ramadan wordt er door christenen wereldwijd extra gebeden voor de moslims.

Het vasten van de moslims geeft een aanknopingspunt om het christelijk geloof bekend te maken. Enkele ideeën[2]:

  • Vertel het verhaal van Jezus' vasten van 40 dagen en hoe Hij de verleiding weerstond. Nog beter is als de moslim de geschiedenis van de verzoeking in de woestijn zelf leest.
  • Probeer door te vragen naar meer persoonlijke kwesties. Bijvoorbeeld: "hoe brengt het vasten jou dichter bij God?"
  • Vertel wat de Bijbel leert over het vasten: de Bergrede (Mt. 6: 16-24) en Jes. 58 gaan in op motief en gesteldheid van het hart.

Meer informatie

Art. Islam

Bron

Scholen tobben tijdens ramadan met hongerige leerlingen, artikel op Trouw.nl, 2 juli 2016.

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 Scholen tobben tijdens ramadan met hongerige leerlingen, artikel op Trouw.nl, 2 juli 2016.
  2. Ontleend aan een electronische nieuwsbrief van een zendingsechtpaar dat onder moslims werkt, dd. 28 mei 2017.