Rechob

Uit Christipedia

Rechob of Rehob is een plaatsnaam en persoonsnaam in de Bijbel.

Naam. Het strongnummer is H7340. De Hebreeuwse naam is רחב, Rechob, of רחוב, Rechowb, en betekent "Brede plaats". De naam komt 10x voor in het Oude Testament.

1. een stad of mogelijk twee dusgenoemde steden in Aser;

2. een Levietenstad in Aser, door de Kanaänieten in bezit gehouden. Deze stad wordt waarschijnlijk ook in Num. 13: 21 bedoeld en elders Bethrechob geheten. Zij lag in het noorden van de Libanon, ten westen van Dan of Lais, op de weg naar Hamat. De bewoners van dit Rechob waren zeer nauw met de Syriërs van Zoba verbonden;

3. de vader van Hadadezer de koning van Zoba, door David verslagen en gedood.

4. een leviet die het verbond bezegelde met Nehemia

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Rechob of Rehob' is onder wijziging verwerkt op 13 sept. 2023.

Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.