Rust

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Rust is de toestand die intreedt, als een beweging of werking ophoudt; bewegingloosheid. Rust kan ook betekenen: kalmte, vrede.

Voorbeelden: "Een welverdiende rust". "Een rollend lichaam komt eindelijk tot rust." "Te ruste gaan" is de uitdrukking in de NBG51-vertaling van het Oude Testament voor het ontslapen van iemand. De Statenvertaling heeft "ontslapen".

Stilte. Stilte is de toestand na 't ophouden van een heftige, van geluiden vergezeld gaande beweging, of wel: de afwezigheid van elk geluid. Voorbeelden:"De stilte na de storm." Het graf ( "de laatste rustplaats") is een plaats van rust èn stilte.


Op het Godslam rust mijn ziele. Liedbundel van Johannes de Heer, lied 809. Liedbundel Geestelijke liederen, lied 128.

Gewetensrust

De rust van het geweten is mogelijk als de gelovige beseft dat Jezus' zoenbloed al zijn zonden heeft weggedaan.

Zielerust

Ons lichaam heeft rust nodig, onze ziel heeft rust nodig. Er is rust voor het lichaam en rust voor de ziel.
Jer 6:16 Zo zegt de HEERE: Staat op de wegen, en ziet toe, en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandelt daarin; zo zult gij rust vinden voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij zullen [daarin] niet wandelen. (SV)
Mt 11:29 Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw zielen; (TELOS)
De zielerust (of zielsrust) is afhankelijk van ons vertrouwen op de Heer in het dagelijks leven.
Ps 116:7 Mijn ziel! keer weder tot uw rust, want de HEERE heeft aan u welgedaan. (SV)
If you look at the world, you'll be distressed.
If you look within, you'll be depressed.
But if yoy look at Christ, you'll be at rest.
(Corrie ten Boom) 

Rust na het ontslapen

De rust van de ziel na het ontslapen is een rusten van de arbeid.
Opb 14:13 En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf: gelukkig de doden die in de Heer sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun arbeid; want hun werken volgen hen. (TELOS)
De martelaren onder het altaar (Opb. 6) rusten.
Opb 6:11 En aan ieder van hen werd een lang wit kleed gegeven; en hun werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook hun medeslaven en hun broeders die gedood zouden worden evenals zij, voltallig zouden zijn. (TELOS)

Rust van het vrederijk

In het vrederijk heerst rust doordat en inzoverre onder de heerschappij van de Vredevorst oorlogen en conflicten afwezig zijn.

Bron

Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922).