Samaria (landstreek)

Uit Christipedia

Samaria is een landstreek in het Beloofde Land, tussen Galilea en Juda (Judea). Na de val van de stad Samaria, de hoofdstad van het tienstammenrijk van Israël, werd de naam  Samaria vooral gebruikt voor de landstreek tussen Judea en Galilea, waar de Samaritanen leefden.

Samaria lag tussen Galilea en Judea
Samaria met het noorden van Judea

Rond 108 v.Chr. voegde Johannes Hyrkanus het gebied toe aan de Joodse Hasmoneese staat. Nadat de Romeinen Jeruzalem hadden ingenomen (63 v.Chr.) kwam Samaria onder bestuur te staan van de Herodiaanse koning, of, in sommige perioden, de Romeinse prefect of procurator over Judea.

De Heer Jezus moest door Samaria, waar hij bij de bron van Jacob een gesprek had met een Samaritaanse vrouw (Joh. 4).

Joh 4:4 En Hij moest door Samaria gaan. (TELOS)

Meer informatie

Paul Conway, Joppa Region Western Samaria Mt Ebal and Gerizim. Video over Zuid-Samaria. Duur: ca. 3 minuten. Engels gesproken. Vimeo.com, upload 2011.

Bronnen

Art. Samaria (regio) op Wikipedia.nl