Sardius

Uit Christipedia
Carneool (links) en Sardius (rechts). Maatgetallen in millimeters.

Sardius, of Sardis, of Sarder, of Sardion (Eng. Sardius, Du. Sarder, Fr. sardoine), is de naam van een roodachtige edelsteen. Sardius is een kwarts, een halfedelgesteente waarvan er twee varianten zijn. De door ijzeroxide bruinachtig-rood gekleurde sardius (Eng. sard) en de oranjerode variant, die carneool (ook gespeld karneool) of kornalijn (Eng. carnelean) wordt genoemd.

Carneool

In de LXX, de oude Griekse vertaling van het Oude Testament, wordt het Hebreeuwse woord 'odem' vertaald door het Griekse woord 'sardion'. In het Oude Testament komt 'odem' drie maal voor. De Statenvertaling vertaalt door 'sardis', de Herziene Statenvertaling door 'robijn'.

In de Griekse grondtekst van het Nieuwe Testament komen de woorden sardinos (σαρδινος) en sardios (σαρδιος) voor, elk één keer.

Opb 4:3 en die daarop zat, was van aanzien een jaspissteen en sardiussteen (Gr. sardinoo) gelijk; en rondom de troon was een regenboog, van aanzien een smaragd gelijk; (TELOS)

Opb 21:20 het vijfde sardonyx, het zesde sardius (Gr. sardios), het zevende chrysoliet, het achtste beril, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethist. (TELOS)

De Naardense bijbelvertaling heeft in Opb. 4:3 'sardius' en in Opb. 21:20 'sardion'. De Willibrordvertaling uit 1978 heeft in beide verzen 'carneool', de vertaling uit 1995 'carneool'. De Groot Nieuws-vertaling heeft in beide verzen 'kornalijn', de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) heeft 'sarder'. De oude Luthervertaling heeft in het Duits 'sardis'. De moderne Luthervertaling heeft 'sardis' resp. 'sarder'.