Satrapie

Uit Christipedia

Een satrapie (mv satrapieën) was de Perzische benaming van een provincie. Een satraap was de gouverneur van een satrapie.

Onze voornaamste bron voor de Perzische provincies is de Griekse geschiedschrijver Herodotos

Koning Darius I deelde zijn rijk op in 22 provincies, met elk een vertrouweling (satraap) aan het hoofd. De satrapen moesten elk jaar belasting betalen aan de Perzische koning.

Een satraap was betrekkelijk vrij en autonoom. Indien het gezag van de koning zwak was, kon hij daarvan gebruikmaken en vrijwel onafhankelijk fungeren. Hierdoor werd het Perzische Rijk verzwakt.

Na de verovering van het Perzische Rijk door Alexander de Grote bleef het satrapiestelsel min of meer intact: ook deze Macedonische vorst stelde satrapen aan.

De belangrijkste satrapieën (volgens Herodotus in zijn werk Historiën):

  1. Persis, in het zuiden van het huidige Iran.
  2. Bactrië, in het noorden van het huidige Afghanistan.
  3. Medië, in het noorden van het huidige Iran.
  4. Arië (Herat), in het westen van het huidige Afghanistan.
  5. Sagartië, in het zuidoosten van het huidige Iran.
  6. Babylon, in het huidige Irak.
  7. Susiana (= Elam), op de grens tussen het huidige Iran en Irak.
  8. Parthië, in het noordwesten van het huidige Afghanistan en het noordoosten van het huidige Iran.

Bron

Art. Satrapie op Wikipedia.nl. Tekst hiervan is verwerkt op 14 maart 2016.