Scharlaken

Uit Christipedia

Scharlaken (Eng. scarlet) is een heldere rode kleur met een zweem oranje. De volgende balk is in deze kleur:

 Scharlaken

Ter vergelijking worden hier de kleuren rood, scharlaken, oranje, karmozijn en purper weergegeven. De hexadecimale kleurcode voor scharlakenrood is: #FF2400.

 Rood         Scharlaken  Oranje  Karmozijn Purper (Tyrisch)
Rode Kardinaal, een vogel die in America leeft. De kleur van het mannetje is scharlakenrood. 

Scharlakenrood is een kleurstof die gewonnen wordt uit de cochinilleluis (Lecanum ilicis). De kleurstof werd gebruikt voor het verven van weefsels en leer.

Het Griekse woord in het Nieuwe Testament voor 'scharlaken' is het bijvoeglijk naamwoord κοκκινος, kokkinos.

Wellicht het bekendste vers in het Bijbel met het woord scharlaken is:

Jes 1:18 Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als [witte] wol. (SV)

Rachab moest een scharlaken koord uit het raam hangen. Foto: omslag van een boek van Marilyn Kay Stout over het geloof van Rachab

De hoer Rachab moest een scharlaken koord uit het raam laten hangen, opdat zij en haar familie door de Israëlieten gespaard zouden worden (Joz. 2).

Zerah stak bij de geboorte met zijn tweelingbroer Perez als eerste zijn hand naar buiten, waarom hij een scharlaken draad omgebonden kreeg. Hij trok zich echter terug, waarna zijn broer Perez als eerstgeborene ter wereld kwam, gevolgd door Zerah als tweede (Gen. 38).


De kleuren scharlakenrood en purper zijn verbonden zijn met koninklijke majesteit. Scharlaken stof werd gedragen door rijke en aanzienlijke personen.

Jer 4:30 Nu, gij verwoeste, wat doet gij, dat gij u kleedt in scharlaken, u siert met gouden sieraad, uw ogen bijwerkt met zwart? Tevergeefs maakt gij u mooi, de minnaars versmaden u, zij staan u naar het leven. (SV)

De spotmantel die de soldaten Jezus, de koning der Joden, omdeden was scharlakenrood. 

Mt 27:27 Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus mee in het pretorium en verzamelden tegen Hem de hele legerafdeling. Mt 27:28 En na Hem ontkleed te hebben deden zij Hem een scharlaken mantel om; Mt 27:29 en na een kroon van dorens gevlochten te hebben zetten zij die op zijn hoofd, en een rietstok in zijn rechterhand; en zij vielen op hun knieen voor Hem en bespotten Hem aldus: Gegroet, koning der Joden! Mt 27:30 En zij spuwden op Hem, namen de rietstok en sloegen op zijn hoofd. Mt 27:31 En toen zij Hem hadden bespot, deden zij Hem de mantel af en deden Hem zijn kleren aan; en zij leidden Hem weg om Hem te kruisigen. (TELOS)

De Grote Hoer in het Bijbelboek Openbaring zit op een scharlakenrood beest en is zelf bekleed met scharlaken. Macht en majesteit in scharlakenrood.  

Opb 17:3 En hij voerde mij weg in de geest naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest dat vol namen van laster was en zeven koppen en tien horens had. Opb 17:4 En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en edelgesteente en parels, en had een gouden drinkbeker in haar hand, vol gruwelen en de onreinheden van haar hoererij. (TELOS

Opb 18:16 en zeggen: Wee, wee, de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken en versierd met goud, edelgesteente en parels; want in een uur is die zo grote rijkdom verwoest. (TELOS)

In de Rooms-katholieke kerk dragen kardinalen scharlakenrode mantels, die uitdrukken dat de dragers bereid zijn hun geloof tot bloedens toe te verdedigen[1].

Meer informatie

Voetnoot

  1. Zie artikel Scarlet_(color) op Wikipedia (Engels)