Schervenpoort

Uit Christipedia

De Schervenpoort was een poort in de stadsmuur van Jeruzalem. Zij is vermoedelijk dezelfde als de Mestpoort, die eveneens tot het Hinnomdal uitleidde.

In het boek van de profeet Jeremia is sprake van de Schervenpoort. Deze poort wordt nergens anders in de Bijbel zo genoemd. Vermoedelijk wordt de Mestpoort bedoeld.

Jer 19:2 Ga uit naar het dal Ben-Hinnom, dat [bij] de ingang van de Schervenpoort ligt, en predik daar de woorden die Ik tot u spreek, (HSV)

Plaats van de Mestpoort in het zuiden.