Onyx

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Schoham)

Onyx (Lat. Onyx, Gr. Onyx) is een edelsteen die in de Bijbel genoemd wordt. Onyx is een variëteit van chalcedoon, dat een variëteit van het mineraal kwarts is. De steen is tweekleurig, met de kleuren afwisselend in lagen of banden.

Er zijn verschillende soorten onyxen. De gewone onyx heeft witte en zwarte lagen. De sardonyx, ook gespeld 'sardonix', heeft witte en roodbruine lagen. Sard = roodbruin. Carneool of carneoolonyx heeft vuurrode en witte lagen.

Onyx is verwant aan agaat, een vierkleurige kwartsvariant.

Woord en vertaling

Het woord 'Onyx' komt van het Griekse woord 'onyx', dat oorspronkelijk 'vingernagel, klauw” betekent, omdat de onyx soms op een vingernagel lijkt: roze met witte strepen[1].

De Hebreeuwse naam is, overgeschreven in het Nederlands, Sjoham, ook wel Shoham of Schoham. Dit woord komt 11 keer voor in het Oude Testament: Ge 2:12 Ex 25:7 28:9,20 35:9,27 39:6,13 1Ch 29:2 Job 28:16 Eze 28:13. De Hebreeuws naam heeft vijf verschillende vertalingen in de LXX. De identiteit van de steen is onzeker. Verscheidene vertalingen hebben 'onyx' als vertaling.

De Herziene Statenvertaling heeft "onyx" zevenmaal (Ge. 2:12; Ex. 20:20; 30:34; 39:13; Job 28:16; Eze. 28:13, Opb. 21:20). De Statenvertaling vertaalt door 'Sardonix', de roodbruine onyx. In één vers laat de Statenvertaling het Hebreeuwse woord onvertaald:

Job 28:16 Zij kan niet geschat worden tegen fijn goud van Ofir, tegen den kostelijken Schoham, en den Saffier. (SV)

De Naardense bijbel heeft op deze plaats 'kornalijn' en op andere plaatsen 'beril'. De NBG51-vertaling heeft voor 'sjoham' overal 'chrysopraas'.

Voorkomen in de Bijbel

De eerste maal wordt de steen in de Bijbel genoemd in Gen. 2:12. Hij werd gevonden in het land Havila, waarvan gezegd wordt:

Ge 2:12 En het goud van dit land is goed; [ook] is er balsemhars en de [edel]steen onyx. (HSV)

De hogepriester droeg op zijn schouders twee onyxstenen, waarop de namen van de zonen van Isräel gegraveerd waren (Ex. 28:9).

Ex 28:9  Vervolgens moet u twee onyxstenen nemen en daarin de namen van de zonen van Israël graveren: (..) Ex 28:12  Dan moet u de twee stenen op de schouderstukken van de efod bevestigen, [als] gedenkstenen voor de Israëlieten. Aäron moet hun namen namelijk ter gedachtenis voor het aangezicht van de HEERE op zijn beide schouders dragen. (HSV)

De steen was ook één van de stenen in de borstlap van de hogepriester. Onyx behoort ook tot de stenen van het Nieuwe Jeruzalem (Opb. 21:20).

Meer informatie

Artikel Onyx (mineraal) op Wikipedia.nl

Zie ook

Sardonix

Bron

Onder meer:

Artikel Onyx (mineraal) op Wikipedia.nl

Voetnoot

  1. http://www.etymonline.com/index.php?term=onyx