Seksualiteit

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 24 jan 2021 om 15:05 (→‎Meer informatie)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Seksualiteit heeft betrekking op de geslachtelijkheid en het geslachtsleven van man en vrouw. Seksuele omgang of gemeenschap is een instelling en gave van God, bestemd voor de voortplanting en de samenleving van man en vrouw binnen het huwelijk, de levensverbintenis van man en vrouw.

Woorden

Seksualiteit

Seksualiteit (Eng. sexuality; Fr. sexualité) is een woord met drie betekenissen[1]:

 1. het gesplitst-zijn in geslachten. Synoniem: geslachtelijkheid
 2. geslachtsleven, geslachtsdrift
 3. uiting op het gebied van het geslachtsleven ('dat boek staat vol seksualiteiten')

Seks

Seks (Eng. sex) is een woord met eveneens drie betekenissen[1]:

 1. beelden, verhalen of motieven die betrekking hebben op het geslachtsleven ('een boek, een film met veel seks')
 2. seksuele omgang ('seks hebben met').
 3. mannelijk of vrouwelijk geslachtsdeel

Synoniemen

Synoniemen van 'seksuele omgang' zijn onder andere (in alfabetische volgorde): bekennen, bijligging, bijliggen, bijslaap, geslachtsgemeenschap, geslachtelijke gemeenschap, geslachtsverkeer, geslachtsomgang, geslachtelijke omgang, komen bij, lijfsgemeenschap, schaamte ontdekken, vleselijke gemeenschap.

De paring wordt in het Nederlands ook genoemd: geslachtsdaad, coïtus.

Bekennen

Het Hebreeuws van het Oude Testament gebruikt onder meer een woord voor 'kennen', vandaar de vertaalkeuze 'bekennen' door de Statenvertalers. De geslachtsgemeenschap is een ont-dekken en zodoende intiem kennen.

Ge 4:1  En Adam bekende Heva, zijn huisvrouw, en zij werd zwanger, en baarde, Kaïn, en zeide: Ik heb een man van den HEERE verkregen! (SV)

Ingaan tot

Naar de zijde van de man gezien wordt de handeling in de Statenvertaling ook genoemd: ingaan tot. Van Abram wordt gezegd:

Ge 16:4  En hij ging in tot Hagar, en zij ontving. (SV)

Nieuwere vertalingen kiezen hier voor een andere bewoording:

Ge 16:4  En hij ging tot Hagar en zij werd zwanger; toen zij zag, dat zij zwanger geworden was, was haar meesteres verachtelijk in haar ogen. (NBG51)

Ge 16:4  Hij komt binnen bij Hagar en die wordt zwanger; als ze ziet dat ze zwanger is geworden, is haar meesteres niets meer in haar ogen. (NaB)

Ge 16:4  Hij kwam bij Hagar en zij werd zwanger. Toen zij nu zag dat zij zwanger geworden was, was haar meesteres in haar ogen verachtelijk. (HSV)

Ge 16:4  Hij sliep met Hagar en zij werd zwanger. Toen Hagar merkte dat ze zwanger was, verloor ze elk respect voor haar meesteres. (NBV)

Schaamte ontbloten In gevallen van verkeerde geslachtsomgang als bijvoorbeeld overspel, incest of bestialiteit spreekt de Schrift (in de Statenvertaling) van 'schaamte ontbloten', 'schaamte ontdekken', 'naderen tot'. Voorbeeld:

Le 20:21 En wanneer een man zijns broeders huisvrouw zal genomen hebben, het is onreinigheid; hij heeft de schaamte zijns broeders ontdekt; zij zullen zonder kinderen zijn. (SV)

Natuurlijk, geen levensbehoefte

Seksuele omgang is een natuurlijk verschijnsel bij zowel mensen als dieren, maar niet zo nodig als eten en drinken.  Zonder eten en drinken kan men niet leven; zonder seksuele omgang wel.

Seks, genegenheid, liefde

Naar de lichamelijke kant berust de geslachtsdrift, de lust tot seksuele omgang, op een werking van het hormoonstelsel. Als een mens zich daar echter gewetenloos aan over geeft, handelt hij naar de wil van het vlees (Ef.2:3) en kan het lichaam onteerd worden (Rom.1:24-27).

Een mens kan seks combineren met de zielsgesteldheid van genegenheid. De brief van Judas(:10) spreekt over seks zonder genegenheid als een stadium van verderf.

Maar boven dit alles uit gaat de liefde, een geestesgesteldheid die alleen de mens als beelddrager van God kent, als hij wederomgeboren is (Joh.3:5; 1Kor.13:1-7).

Volgens de Bijbel

Seksuele omgang behoort tot de gedragswijzen die God geschapen heeft. Seksuele omgang tussen mensen is alleen geoorloofd:

 • tussen man en vrouw
 • binnen het huwelijk

Een wederomgeboren mens wil naar de wil van zijn Geestelijke Vader leven en weet vanuit Zijn Woord dat seks geheiligd (afgezonderd) is in het huwelijk.

Buiten huwelijksverbond: zonde
Geheiligd
binnen
huwelijksverbond
(Overspel, hoererij, ontucht, onreinheid)

Anders gezegd, een vrouw mag alleen genegenheid zoeken bij haar eigen man. De man mag, om zo te zeggen, zijn hormoonstelsel uitsluitend laten activeren door zijn eigen vrouw.

              Van nature gedreven door: Opdracht Efeze 5 (gezindheid van Christus)
Man hormoonstelsel onbegrensd liefhebben; zichzelf overgeven
Vrouw gevoel onderdanigheid; onbegrensd respect

Het Bijbelboek Hooglied spreekt open en beeldend over het lichaam, maar niet over de geslachtsdelen. God heeft de seksuele omgang voor verborgen omgang in het huwelijk bewaard en daarvan mogen mensen genieten.

Zondige seks

Seksuele gedragswijzen die in strijd zijn met Gods norm zijn onder meer:

 • ontucht (waaronder seks vóór het huwelijk)
 • overspel
 • hoererij (prostitutie)
 • vervaardigen en consumeren van porno
 • 'vrije seks': seksuele omgang naar vrije keus buiten een vaste relatie.
 • homoseksualiteit
 • bi-seksualiteit
 • pedoseksualiteit
 • bestialiteit (seks met dieren)

Onder deze zondige vormen van seks komen veel seksuele ziekten voor. Vandaar de uitdrukking 'veilige seks' voor seksuele omgang met gebruik van een condoom.

Seksuale omgang tussen een man en zijn vrouw binnen hun huwelijk is de norm. Verkeerd zijn daarom seksueel verkeer tussen mensen van hetzelfde geslacht (man-man, vrouw-vrouw, zie homoseksualiteit) en tussen mensen en dieren (bestialiteit). Over bestialiteit:

Lev. 20:15 Een man die met een dier gemeenschap heeft, zal zeker ter dood gebracht worden; het dier zal men afmaken. Lev. 20:16 Een vrouw die tot enig dier nadert, opdat het met haar gemeenschap hebbe – de vrouw en het dier zult gij doden, zij zullen zeker ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen. (SV)

Pedoseksualiteit is seksuele omgang van een volwassene met een kind. Pedofilie is, volgens het woordenboek van Van Dale, seksuele liefde van een volwassene voor kinderen. Een pedofiel heeft een voorkeur voor seksueel verkeer met kinderen. Pedofielen zijn doorgaans mannen. Pedofielen kunnen ervoor kiezen om geen seks met kinderen te hebben, bijvoorbeeld omdat ze het moreel verkeerd vinden. Vaak leidt pedofilie echter tot pedoseksualiteit, de begeerte leidt tot de daad. Psychiaters en psychologen beschouwen pedofilie als een psychische stoornis. De helft van de pedoseksuelen is zelf als kind slachtoffer van seksueel misbruik geweest.

Meer informatie over pedofilie en pedoseksualiteit:

 • Artikel Pedofilie op Different.nl: een Bijbelgetrouwe zienswijze
 • Artikel Pedofilie op Wikipedia

Verlokking en druk

De westerse wereld is vol openbare erotische prikkels. Mooie jonge vrouwen verschijnen schaars gekleed op omslagen van tijdschriften en boeken, op posters en reclameborden, op televisie en internet. Op straat en op de werkplek etaleren vrouwen delen van hun lichaam die bedekt zouden moeten blijven. Op het strand lopen vrouwen rond in minuscule bikini’s. In Groot-Brittannië ontvangt meer dan één op de drie tieners via internet "onfatsoenlijke" seksuele afbeeldingen, vaak afkomstig van andere tieners (2009)[2].

In een verseksualiseerde wereld als de onze staan jonge mensen onder grote druk om 'mee te doen' en seks te hebben zonder getrouwd te zijn, intieme lichamelijke omgang te beleven buiten de (verhoudingsgewijs) veilige haven van het huwelijk. In Groot-Brittannië hebben bijna negen van de tien meisjes in de leeftijd van 13 tot 17 jaar seksueel contact (in 2009)[1]. Van de meisjes die seksueel contact hebben zegt een op de zes daartoe te zijn gedwongen en één op de zestien zegt te zijn verkracht. Een kwart van de meisjes is door hun vriendje geslagen of gestompt. "Ik ging nog maar een week met hem. Omdat ik geen seks wilde, begon hij mij te slaan," verklaart een van de meisjes. Van de meisjes die een oudere vriend hebben wordt driekwart geslagen. Veel meisje verzwijgen het kwaad uit vrees of schuldgevoel of uit vrees hun vriend te verliezen.

Voor de heiligen is het vaak moeilijk om te leven onder het publieke bombardement van erotische beelden. Alleen door een innige levensgemeenschap met hun Heer Jezus Christus kunnen zij staande blijven.

Meer informatie over seksueel zuiver blijven in een oversekste wereld:

Problemen

Problemen op het gebied van seksualiteit kunnen vaak worden overwonnen, door bekering, belijdenis van zonde, vergeving, goede gesprekken, goede lectuur, hulp van vrienden en professionele hulpverleners. Wat de laatsten betreft, bij vreemdgaan kan een professionele relatietherapeut helpen, bij pornoverslaving een psycholoog/seksuoloog.

Zie ook

Seksueel misbruik

Meer informatie

 • Christelijk-huwelijk.nl
 • Ger de Koning, Seksualiteit, een gave van God - over seksualiteit vóór en buiten het huwelijk (deel 1) en seksualiteit binnen het huwelijk (deel 2). Pagina's: 108. Download pdf-document van Oudesporen.nl.
 • Jan Blok, Trouwe liefde. Uitgever Stichting Woord en Wereld, 2017. Omvang: 124 blz. Recensie door D.J. Bolt op EenInWaarheid.info.

Engels

 • Glynn Harrison, A Better Story – God, Sex & Human Flourishing. Inter Varsity Press, 2017. Omvang: 192 blz. Een antwoord op de seksuele revolutie.
 • Nancy R. Pearcey, Love Thy Body. Answering Hard Questions about Life and Sexuality. Baker Publishing Group, 2018. Pagina's: 336.

Voetnoten

 1. 1,0 1,1 Bron: Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie, jaar 2000.
 2. Blijkt uit onderzoek door onder meer de universiteit van Bristol onder 1353 jonge mensen. Zie nieuwsartikel 1 in 6 girls pressured into sex by boyfriendop Christian.org.uk dd. 1 sept. 2009.