Seksuele revolutie

Uit Christipedia

De seksuele revolutie was een maatschappelijke omwenteling in de kijk op seksuele omgang en de seksuele moraal. Deze verandering greep plaats in de jaren '60 - '80 van de 20e eeuw. In het verlengde hiervan ligt de genderideologie[1].

Westers. De seksuele revolutie is vooral een fenomeen in de westerse samenleving geweest.

Kenmerken van de seksuele revolutie:

 • meer de nadruk op de individuele beleving in plaats van op huwelijk en gezin
 • seksuele omgang werd, mede door de introductie van de pil als effectief anticonceptiemiddel, losgemaakt van de voortplanting; seks werd losgemaakt van baby's.
 • seksuele omgang werd losgemaakt van het huwelijk: meer voor- en buitenechtelijke seks.
 • seksuele omgang bleef niet beperkt tot één partner: seks met wisselende partners of met meerdere partners (vrije liefde, "seksuele bevrijding").

Oorzaken. De omwenteling was deels geïnspireerd en bevorderd door:

 • de werken van Wilhelm Reich en Alfred Kinsey
 • de introductie van de anticonceptiepil (ook bekend als "de pil") in 1964 (tot 1969 alleen op recept), die sterk bijdroeg
 • de provo- en hippiebeweging
 • de invloed geweest van het massamedium televisie.
 • feminisme, beweging voor vrouwenemancipatie

Seksuele 'bevrijding' en de bestrijding van seksueel geweld tegen vrouwen speelden een grote rol in de vrouwenbeweging van de "tweede feministische golf". Voorvechters waren naast de vrouwenbeweging onder meer de progressieve politieke partijen.

Gevolgen van de seksuele revolutie zijn:

 • minder huwelijken, meer niet-huwelijkse en tijdelijke verbintenissen en losse seksuele contacten
 • afneming van het aantal grote gezinnen
 • daling van de bevolkingsaanwas
 • toeneming van het aantal lijders van geslachtsziekten
 • meer kinderen groeien op zonder beide ouders in hun dagelijks leven
 • acceptatie van homoseksuele omgang
 • invoering van het homohuwelijk
 • losmaking van geslacht (sexe) van het lichaam[2]: genderideologie

Weerstand. De grote kerken reageerden terughoudend of afwijzend, vooral de Rooms-Katholieke Kerk en orthodoxe protestanten. De invloed van de kerken nam echter af (secularisatie).

Beoordeling. Seksualiteit kan niet zonder schade worden losgemaakt van voortplanting (verwekking van kinderen) en een stabiele relatie (huwelijk). Kinderen hebben recht op ouders die hen en elkaar trouw zijn en dienen.

Meer informatie

Gabriele Kuby, De seksuele revolutie. De vernietiging van de vrijheid uit naam van de vrijheid. Uitgeverij De Blauwe Tijger, 2017. Pagina's 400. De schrijfster is een Duitse, Rooms-Katholieke sociologe. Het boek verscheen oorspronkelijk in het Duits in 2012.

Jennifer Roback Morse, The Sexual State: How Elite Ideologies Are Destroying Lives and Why the Church Was Right All Along. Over de seksuele revolutie en haar gevolgen. Uitgever: TAN Books, 2018. Pagina's: 420.

Bron

Seksuele revolutie, nl.wikipedia.org. Tekst van dit lemma is onder wijziging verwerkt op 16 nov. 2020.

Voetnoot

 1. Gabriele Kuby, De seksuele revolutie. De vernietiging van de vrijheid uit naam van de vrijheid. Uitgeverij De Blauwe Tijger, 2017.
 2. Transgenderism is the Fruit of Sexual Revolution w/ Dr. Jennifer Morse. Youtube.com: Pints with Aquinas, 7 juni 2022 Vanaf 30 min. 23 sec.