Sibbechai

Uit Christipedia

Sibbechaï (= wever) of Sibchaï, ook Mebunnaï geheten, was een der helden van David. Hij werd beroemd geworden door het verslaan van de reus Saf of Sippaï.

Sibchaï heet hij in 1 Kron. 11:29; 27:11 enz.) en Sibbechaï in 2 Sam. 21:18 en 1 Kron. 20:4. In 2 Sam. 23:27 (vergelijk 1 Kron. 11:29) heet hij Mebunnai.

De Hebreeuwse naam is סבכי, Sibbechaï, en betekent "wever". Het Strongnummer is 05444. De eigennaam komt 4x voor in het Oude Testament. In het Engels worden de namen Sibbecai en Sibbechai gebruikt.

Hij was een Judeeër en nakomeling van Zerach. Hij kwam uit Husa en wordt daarom genoemd een Husathiet. Hij wordt vermeld onder de 30 helden van David (1 Kron. 11:29). Hij was de achtste aanvoerder voor de achtste maand voor 24.000 man van Israëls leger.

Hij versloeg de reus Saf (2 Sam. 21:18) - ook genoemd Sippaï (1 Kron. 20:4) - in een strijd tegen de Filistijnen te Gob ("Gezer" in 1 Kron. 20:4).

2Sa 21:18 Daarna gebeurde het dat er in Gob opnieuw oorlog met de Filistijnen was. Toen versloeg Sibbechai uit Husa, Saf, die een van de kinderen van Rafa was. (HSV)

Later werd hij aan het hoofd van een legerafdeling geplaatst.

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Sibbechaï’ is op 7 april 2017 verwerkt. 

Bromiley, Geoffrey W.: The International Standard Bible Encyclopedia, Revised. Wm. B. Eerdmans, 1988; 2002, S. 4:498. 

Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.