Simon de Zeloot

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Simon de Zeloot was een van de twaalf apostelen van de Heer Jezus.

Zijn bijnaam was Zeloot, d.i. IJveraar. In het Grieks: Zelotes. Een andere bijnaam van hem was 'de Kanaaniet', ‘Kananites’ of ‘Kananeüs’. (Gr. kananaios, van Aram. kanaan). Misschien dienden de bijnamen om hem te onderscheiden van de andere apostel die Simon heette: Simon Petrus.

De Heer Jezus verkoos Simon met elf anderen uit zijn leerlingen tot apostel.

Lu 6:13 En toen het dag was geworden, riep Hij zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde: Lu 6:14 Simon, die Hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jakobus, Johannes, Filippus, Bartholomeus, Lu 6:15 Mattheus, Thomas, Jakobus, de zoon van Alfeus, Simon, bijgenaamd de Zeloot, Judas, de broer van Jakobus, Lu 6:16 en Judas Iskariot, die de verrader is geworden. (TELOS)

De TELOS-vertaling neemt de Nederlandse vorm 'Zeloot'. De Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling nemen de Griekse naam 'Zelotes' over.

Lu 6:15 Mattheüs en Thomas, Jakobus, den [zoon] van Alfeüs, en Simon genaamd Zelótes; (SV) Lu 6:15 Mattheüs en Thomas, Jakobus de [zoon] van Alfeüs, en Simon die Zelotes genoemd werd, (HSV)

Simon behoorde voordien wellicht tot de groepering der Zeloten, die zich verzetten tegen de Romeinse overheersing. Opmerkelijk is dat de Heer zowel een Zeloot (Simon), die weigerde belasting te betalen, als een tollenaar (Mattheüs ofwel Levi), die belasting inde voor de Romeinse bezetter, verkoos tot zijn apostelen, want de beide 'groepen' Zeloten en tollenaars waren tegengestelde uitersten.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Simon', lid 6, is op 8 aug. 2015 verwerkt.