Sjabloon:Jakob nageslacht bij Zilpa

Uit Christipedia
Nageslacht van Jakob bij Zilpa
 • Jakob bij Zilpa:
  • Gad, ⇛ Gadieten
   • Zifjon, Zefon of Sefon, ⇛ Zefonieten of Sefonieten
   • Haggi of Chaggi, ⇛ Haggieten of Chaggieten
   • Suni of Sjoeni, ⇛ Sunieten of Sjoenieten
   • Ezbon, Ezbor of Ozni, ⇛ Oznieten
   • Eri of Heri, ⇛ Erieten of Herieten
   • Arodi of Arod, ⇛ Arodieten
   • Areli, ⇛ Arelieten
  • Aser
   • Jimna of Imna, ⇛ Imnaïeten if Jimnaïeten
   • Jisva
   • Jisvi, Isvi of Jisjwi, ⇛ Isvieten of Jsjwieten
   • Beria, ⇛ Beriïeten
    • Heber of Chéber, ⇛ Heberieten of Chebrieten
    • Malkiël of Malchiël, ⇛ Malkiëlieten of Malchiëlieten
   • Serah of Sérach, dochter