Sosthenes

Uit Christipedia
Sosthenes (2e van rechts) werd geslagen vóór de rechterstoel van Gallio.
Sósthenes (= 'redder van zijn volk'[1]) is de naam van een of twee mannen genoemd in het Nieuwe Testament.

Naam. De Griekse naam is σωσθενης, Sosthenes. De klemtoon ligt in de uitspraak op de eerste lettergreep. De naam betekent “redder van zijn volk”.

Naamdragers. De naam wordt in het Nieuwe Testament twee maal genoemd:

1. een overste van de synagoge van Korinthe, die door het gepeupel werd gegrepen en geslagen, in tegenwoordigheid van de Romeinse bestuurder Gallio.
Hnd 18:17 Allen grepen echter Sósthenes, de overste van de synagoge, en sloegen hem voor de rechterstoel; en Gallio trok zich er niets van aan. (TELOS)
2. iemand met wie de apostel Paulus vanuit Efeze in Klein-Azië een brief schreef aan de gemeente van God in Korinthe:
1Co 1:1 Paulus, geroepen apostel van Christus Jezus door de wil van God, en Sósthenes, de broeder, (TELOS)
Hij was kennelijk goed bekend onder de gelovigen in Korinthe. Paulus noemt hem in zijn brief "Sósthenes, de broeder", een aanduiding die voor hen wellicht duidelijk genoeg was.

Vermoedelijk gaat om dezelfde persoon als de overste van de synagoge. De "overste" was een "broeder" geworden. Maar anderen plegen de beide personen te onderscheiden.

Voetnoot

  1. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.