Stadsdal (Jeruzalem)

Uit Christipedia

Het Stadsdal, ook Mestdal, en, ten onrechte, Tyropoeondal of Kaasmakersdal geheten, vormde de scheiding tussen de beide heuvelruggen (de oostelijke en de westelijke) waarop Jeruzalem in Bijbelse tijden was gebouwd.

Ligging van het Stadsdal of Tyropoeondal tussen de westelijke en oostelijke heuvel ten tijde van David en Salomo.

Aan dit dal ontleent een van Jeruzalems poorten, de Dalpoort, die toegang gaf tot het dal, zijn naam.

Bron

Dr. ir. J. de Graaf e.a. (red.), Tekst voor Tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht. Boekencentrum, 1987. Toelichting bij Neh. 2:13.