Sukkoth

Uit Christipedia

Sukkoth (ook gespeld Sukkot, Soekkot of Soekot) is de naam van twee verschillende plaatsen genoemd in de Bijbel. Het Hebreeuwse woord betekent “hutten; tenten; takkenhutten; loofhutten”. De twee gelijknamige plaatsen zijn:

  1. De eerste pleisterplaats van het volk Israël bij de uittocht uit Egypte
  2. Een plaats onder de rivier de Jabbok in het Overjordaanse, waar Jacob hutten bouwde voor zijn vee.

Sukkoth (Sukkot enz.) is ook de naam van het Joodse loofhuttenfeest.

Sukkoth in Gosen

Sukkoth in de landstreek Gosen in Egypte is de eerste plaats die de Israëlieten aandeden bij hun uittocht uit Egypte (Ex. 12:37), nadat zij de stad Rameses hadden verlaten. Zie Ex 12:37; 13:20; Num. 33:5,6 (zie hieronder). De locatie is onzeker.

Kaart: Vermoedelijke ligging van Sukkoth in Gosen

Ex 12:37 Zo trokken de Israëlieten van Rameses naar Sukkoth, ongeveer zeshonderdduizend [man] te voet, mannen alleen, [vrouwen en] kleine kinderen niet meegerekend.

Nu 33:5 De Israëlieten braken op van Rameses en sloegen hun kamp op in Sukkoth.

Ex 13:20 Zo braken zij op uit Sukkoth en sloegen hun kamp op in Etham, aan de rand van de woestijn.

Nu 33:6 Zij braken op van Sukkoth en sloegen hun kamp op in Etham, dat aan de rand van de woestijn ligt.

(HSV)

Sukkoth in het Overjordaanse

Een plaats bij de rivier Jabbok (Gen. 33:17) in het Overjordaanse, waar Jakob hutten bouwde voor zijn vee en de plaats daarom ‘hutten’ (Sukkoth) noemde.

Ge 33:17 Maar Jakob reisde naar Sukkoth, en bouwde een huis voor zich, en maakte hutten voor zijn vee; daarom noemde hij den naam dier plaats Sukkoth. (SV)

Kaart: Ligging van Sukkoth in het Overjordaanse