Maächath

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Syrië-Maächa)

Maächath of Maächa, bovendien Aram-Maächa of Syrië-Maächa genoemd, is een landschap in het Overjordaanse, zuidoostelijk van de Hermon.

Daar Maächa als een deel van Syrië aangemerkt werd, is het soms tevens door deze naam aangeduid. Het grensde aan Basan, bepaaldelijk aan de landstreek Argob.

Ligging van Maächa (Eng. Maacah)

Zijn oudste bewoners waren nakomelingen van Maächa, de zoon van Nahor.

De hoofdstad van dit kleine rijk schijnt Abel geweest te zijn.

Ofschoon de Maächatieten bestemd waren, door de Israëlieten onderworpen te worden, opdat deze hun land zouden kunnen innemen, werden zij gelijk vele andere oorspronkelijk Kanaänitische volken gespaard.

Nog ten tijde van David hadden zij een koning. Ook na de scheuring van Israëls rijk en na de ballingschap wordt van onderscheidene Maächatieten melding gemaakt.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Maächath' is op 12 maart 2018 verwerkt.