Tatoeage

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 22 jun 2020 om 21:04
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Een tatoeage is een door tatoeëren verkregen afbeelding op het lichaam.

De Wet van het Oude Testament gebood de Israëlieten: “Kerf geen tekens in je lichaam en breng geen tatoeages aan. Ik ben de HEER” (Leviticus 19:28).

Verminking van het lichaam was een rouwgebruik onder de heidenen, dat nadrukkelijk verboden werd door de Here God. Ook tegenwoordig brengen mensen soms tatoeages vanwege een bijzondere gebeurtenis of als standpunt. Blijkbaar heeft deze nadrukkelijke ingreep dieper liggende achtergrond in de onzichtbare wereld.

Osaka gaat getatoeëerde ambtenaren opsporen

De Japanse stad Osaka gaat getatoeëerde ambtenaren opsporen en mogelijk uitsluiten van functies waarin ze contact met inwoners hebben. Veel Japanners associëren tatoeages met de yakuza, de georganiseerde Japanse misdaad. Yakuzaleden hebben vaak afbeeldingen over hun hele lichaam. Volgens de burgemeester van Osaka zorgen getatoeëerde ambtenaren ervoor dat het stadsbestuur 'zijn geloofwaardigheid verliest'. De ruim 37.000 ambtenaren moeten op een formulier aangeven of ze tatoeages hebben op lichaamsdelen die voor het publiek zichtbaar zijn. Wie het formulier weigert in te vullen, kan rekenen op een boete. Het opgeven van afbeeldingen die onder de werkkleding vallen, is vrijwillig.

Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 3 mei 2012.

Speciaal ook de priesters werd er op gewezen hun lichaam niet te beschadigen.

“Priesters mogen geen tekens in hun huid kerven”. (Lev.21:5)

Priesters moesten geheiligd (afgezonderd) leven. Aan hun levens moesten de mensen zien wie de heilige God is. In het Nieuwe Testament heeft de Gemeente die taak:

“Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters… “(1Petr.2:9)

Discipelen van Jezus Christus zijn priesters. We moeten ons bewust zijn dat ons lichaam aan God toebehoort.

Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent?   (1Kor.6:19)

Als onze lichamen aan God toebehoren, dan moeten we onszelf ervan verzekeren dat we Zijn duidelijke “toestemming” hebben alvorens we dit “bekladden” met tatoeages of body piercings.

Een sieraad?

De Bijbel draagt ons op om ons bescheiden te kleden:

…..dat de vrouwen zich waardig, sober en ingetogen kleden (1 Timoteüs 2:9).

Mensen die zich bescheiden kleden, kleden zich op een zodanige manier dat zij hiermee geen aandacht op zichzelf vestigen. Tatoeages en body piercings trekken zeer zeker de aandacht van anderen. In dat opzicht zijn tatoeages en body piercings niet bescheiden.

Raadgevers

● Je verstand.

Door onkunde zijn er soms gewoonten en gebruiken die zeer schadelijk zijn voor de gezondheid.  “Van menige tatoeage-inkt is de samenstelling duister. Sommige bevatten azo-pigmenten en polycyclische aromaten” een citaat uit C2W (het vakblad voor chemici) 13-9-2008.  Deze stoffen zijn kankerverwekkend. Het artikel vermeldt ook dat bij de verwijdering door laserstralen zeer gevaarlijke stoffen ontstaan.

● Adviezen van ouderen.

Mijn zoon, als je in acht neemt wat ik zeg, mijn richtlijnen altijd onthoudt, een open oor hebt voor mijn wijsheid, een geest die neigt naar inzicht, als je erom vraagt de dingen te begrijpen, roept om scherpzinnigheid, ernaar zoekt als was het zilver, ernaar speurt als naar een verborgen schat –  dan zul je ontdekken wat ontzag voor de HEER is, dan zul je kennis van God verwerven. (Spr.2:1-5).

Gelovigen zullen waarde hechten aan de raadgevingen van oudere geestelijk meer gegroeide gelovigen.

Tatoeages als evangelisatiemiddel?

Kan men zich Jezus Christus voorstellen als een mens met tatoeages?

Paulus schrijft: “volg mij na, zoals ik Christus navolg”. (1 Kor.11:1)

Is ons hele gedrag in overeenstemming met de uiterlijke tatoeage? Ook ons hele verdere leven?

Stel dat er een minder christelijke periode in ons leven komt, waarin ons gedrag beter niet nagevolgd kan worden, welk getuigenis zal dan uitgaan van het merkteken in onze huid?

Het omgekeerde gebeurt juist als een getatoeëerde ongelovige tot geloof in Jezus Christus komt. Zijn of haar gedrag is dan zo in tegenspraak met de uiterlijke tekens dat het meteen opvalt.

Tenslotte

Bedenk dat een ieder rekenschap af moeten leggen.

Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. (Rom.14:12)

Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. (1Thes.5:23)

Bij twijfel niet inhalen.

Als er in de Bijbel geen rechtstreekse verboden staan moeten we trachten de Geest van het Woord te verstaan, alleen of samen met anderen onderzoeken en bidden. Dé plaats daarvoor is de Gemeente.

Als er ruimte is voor twijfel over of een bepaald iets God wel of niet zal behagen, dat het dan het beste is om dat niet te doen.

“Alles wat niet uit geloof voortkomt is zondig" (Rom. 14:23).