Tegenbeeld

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 29 mrt 2016 om 13:40
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Een tegenbeeld of antitype (Du. Gegenbild, Eng. figure of antitype, Fr. figure, imitation) is iets dat lijkt op een andere zaak, het beeld, en hieraan beantwoordt of deze weergeeft.

Het Griekse woord in de grondtekst van het Nieuwe Testament is αντιτυπος, antitupos. Dit woord betekent letterlijk ‘terugslaand, terugkaatsend’, en vandaar ‘afbeeldend’ of, als zelfstandig naamwoord gebezigd, ‘afbeelding, afbeeldsel, tegenbeeld, tegenhanger’[1]. Het Strongnummer is 499. Het woord komt op twee plaatsen voor: Hebr. 9:24 en 1 Petr. 3:21.

Antitupos is een samenstelling van anti (= tegen, tegenover, in plaats van) en typos (= beeld, patroon, model, type). Een type is een persoon of zaak die een toekomstige persoon of zaak afbeeldt, derhalve vóórafbeeldt. Zo is Adam een type van Christus.

Ro 5:14 toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes, ook over hen die niet gezondigd hadden door te overtreden zoals Adam, die een voorbeeld is van Hem die zou komen. (TELOS)

Het tabernakel op aarde was een tegenbeeld of afbeelding van de ware tabernakel in de hemel. Dit hemelse heiligdom is het (oer)beeld. De aardse tabernakel is het minder volmaakte tegenbeeld.

Heb 9:24 Want Christus is niet ingegaan in het met handen gemaakte heiligdom, een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons; (TELOS)

Heb 9:24 Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen; (NBG51)

De Statenvertaling, de Herziene Statenvertaling, de Lutherse vertaling, de vertaling van Jonge, de Leidse vertaling, de TELOS-vertaling en de Naardense Bijbel (deze heeft 'tegenbeelden') hebben 'tegenbeeld'. De Groot Nieuws Bijbel heeft 'kopie'. De Canisiusvertaling en de Nieuwe Bijbelvertaling vertalen door 'voorafbeelding', maar dit suggereert dat het hemelse heiligdom later kwam. Het schijnt echter eerder te zijn dan de aardse tabernakel. Palm vertaalt door 'voorbeeld'.

In de ark werden Noach en de zijnen behouden door water heen. Dit is een beeld (type, voorbeeld) van de doop van een bekeerling. Het tegenbeeld (de tegenhanger, de af-beelding, het spiegelbeeld) is de doop. De afgebeelde overeenkomsten zijn behoudenis en water.

1Pe 3:21  Dit behoudt nu ook u: het tegenbeeld de doop, die niet is een afleggen van onreinheid van het vlees, maar een vraag voor God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus, (TELOS)

'Tegenbeeldig'. - Vaak wordt in oude geschriften het bijvoeglijk naamwoord 'tegenbeeldig' gebruikt voor de zaak die een eerdere vervult of als volmaakte opvolger vervangt. In die zin is het zoenoffer van Christus een tegenbeeldig offer ten opzichte van de Levitische zoenoffers. Het heiligdom in de hemel is een tegenbeeldig heiligdom ten opzichte van het aardse. De vroegere hogepriester was een voorafbeelding van de ware hogepriester Christus. Christus is de tegenbeeldige hogepriester. Het grote Babylon in het boek Openbaring is een tegenbeeldig Babylon met opzicht tot de gelijknamige stad in de oudheid.

Meer informatie

Zie Typologie

Voetnoot

  1. D. Harting, Grieks-Nederlands handwoordenboek op het Nieuwe Testament, onderdeel van de Online Bible (Importantia).