Theïsme

Uit Christipedia

Theïsme is het geloof dat God bestaat of dat er meerdere goden zijn. God of een god wordt gedacht als een persoonlijk wezen.

De christenfilosoof Alvin Plantinga definieert 'theïsme' als: het denkbeeld dat er een persoon als God bestaat, die alwetend, almachtig, heilig en goed is, die de wereld heeft geschapen en zijn schepselen liefheeft[1].

Theïsme en christendom. Het christendom sluit het theïsme in, maar zegt meer, bijvoorbeeld dat God drie goddelijke personen in één Godheid is en dat een van Hen mens is geworden en als mens de zonden van velen heeft geboet aan het kruis, teneinde ons met God te verzoenen en ons voor eeuwig gelukkig te maken.

Voetnoot

  1. Alvin Plantinga: Science & Religion: Where the Conflict Really Lies. Youtube.com: Biola University, 11 feb. 2012. Vanaf 11 min 39 sec.