Transgenderisme

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Transgenderideologie)
Deelnemers aan een Trans Pride march ('Transtrotsmars') in 2014 te Brighton, met een zogenaamde 'transvlag'.

Transgenderisme kan betekenen (1) het verschijnsel van een man die (gedeeltelijk) als vrouw leeft of een vrouw die (gedeeltelijk) als man leeft, zonder een volledige geslachtsaanpassing te willen ondergaan; zie Transgender; of (2) de transgenderbeweging, een snel opkomende geestesstroming die het maatschappelijk aanvaardbaar acht of zelfs aanvaardbaar wil maken dat een man, die zich meer vrouw dan man voelt, zich blijvend uitgeeft voor vrouw, of, omgekeerd, een vrouw, die zich meer man dan vrouw voelt, zich blijvend uitgeeft voor man.

Zij die ijveren voor de maatschappelijke aanvaarding van transgenders en voor de verandering van wetten om beperkingen weg te nemen worden transactivisten, genderactivisten of transgenderactivisten of genoemd. Ze hoeven zelf geen transgenders te zijn.

Kerngedachten

Kerngedachten van de beweging (ideologisch transgenderisme, of '(trans)genderideologie') zijn:

 • Spectrum. Geslacht is niet mannelijk òf vrouwelijk, maar het is een spectrum, een waaier van geslachtelijke varianten.
 • Construct. De geslachtsrol (gender) is slechts een sociale constructie, een sociaal-cultureel product.
 • Gevoel. Gevoel van geslachtelijke identiteit, het geslachtsgevoel, is doorslaggevender dan biologisch geslacht of 'geslacht toegewezen bij de geboorte'; het gevoel betekent meer dan het lichaam. Geslacht(elijke identiteit) is onafhankelijk van het lichaam.
 • Verkiesbaar. Een mens mag zijn wat of wie hij wil zijn. Iedereen mag zijn eigen geslacht(srol) kiezen.
 • Lichamelijke aanpassing. Het lichaam mag worden aangepast aan het geslachtsgevoel (veranderen van de hormoonhuishouding, verwijderen van geslachtsdelen, aanbrengen van een ander geslachtsorgaan of kunstorgaan, enz.).
 • Oplossing. Als transgenders normaal behandeld worden en dezelfde rechten en mogelijkheden hebben als de sekse waartoe zij willen behoren, dan lossen hun problemen (grotendeels) op. De transgenderbeweging kan in dit stuk als een bijzondere burgerrechtenbeweging worden gezien.

Geschiedenis

Waarom komt het ideologisch trangenderisme historisch vandaan?

1955. De Nieuw-Zeelandse psycholoog en seksuoloog John Money voert in dat jaar het begrip gender in. Hij ziet dit als het psychologische geslacht (het gevoelde geslacht), dat iemand naast zijn of haar biologische geslacht heeft.[1]

Jaren '60. In de jaren '60 duikt het begrip genderidentiteit op.

1966. Money, naar Amerika geëmigreerd, opent de eerste kliniek voor geslachtsverandering.

1990. Omstreeks dit jaar komt de Amerikaanse filosofe Judith Butler met een uitgewerkte gendertheorie, volgens welke geslacht een maaksel is van ons denken en spreken. Geslachtelijke identiteit staat los van het lichaam en is veranderlijk. De mens vormt zijn eigen geslachtelijke identiteit. Deze gendertheorie zal in korte tijd voet aan de grond krijgen.

Tijdgeest

De tijdgeest van de Westerse cultuur is een voedingsbodem voor het transgenderisme. Met name de volgende elementen van de tijdgeest scheppen een gunstig klimaat voor de transgenderbeweging.

 • relativisme inzake waar, onwaar, goed en kwaad;
 • liberalisme (nadruk op grote keuzevrijheid);
 • individualisme (nadruk op individuele keuzevrijheid);
 • emotionalisme (gevoel is doorslaggevend).

De tijdgeest komt tot uiting in de antwoorden die studenten geven op de interviewer in de volgende (Engelstalige) video:


Gender Identity: Can a 5'9, White Guy Be a 6'5, Chinese Woman?. Youtube.com:

Family Policy Institute of Washington, 14 apr. 2016. Duur: 4 min 13 sec.

Omgekeerd beïnvloedt het transgenderisme op zijn beurt de tijdgeest. Dit blijkt hieruit dat ouders meer dan vroeger geneigd zijn om bijvoorbeeld jongensachtige uitingen bij hun dochter als een uiting van een (mogelijk) transgender kind te begrijpen, hun dochter in die gevoelens te bevestigen en haar op weg te helpen naar een transitie.[2]

Bevordering

Het ideologisch transgenderisme wordt bevorderd door:

 1. activisme van de transgenderbeweging;
 2. massamedia die met de vrouwelijke voornaamwoorden 'zij' en 'haar' verwijzen naar mannen, die voor vrouw willen doorgaan, en omgekeerd met de mannelijke voornaamwoorden 'hij', 'zijn' en 'hem' verwijzen naar vrouwen die voor man willen doorgaan;
 3. massamedia, zoals de Nederlandse Omroepstichting (NOS), die verhoudingsgewijs veel aandacht schenken aan transgenders en hun leed;
 4. de Nederlandse overheid, die de wet aanpast, zodat iemand makkelijk juridisch van geslacht kan veranderen;
 5. kinderen bekend te maken met 'geslachtsverandering' en het als iets normaals voorstellen.[3]
Bericht van de Volkskrant dd. 1 april 2024. De ideologie van het transgenderisme heeft in Schotland geleid tot een verandering van de wet.

In 2020 kreeg een Armeense man, die zich voor vrouw uitgeeft, van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken een Nederlandse mensenrechtenprijs, omdat hij opkomt voor transgenders en ontuchtigen ("sekswerkers") in Armenië[4].

Overgevoeligheid en onverdraagzaamheid

De transgenderbeweging heeft bij velen gevoeligheid voor transgenders verwekt. Een publieke figuur die een grap maakt over transgenders kan daarom op kritiek rekenen.

Transgendergrap
De omroep RTL ging in 2018 met de presentatoren van Voetbal Inside in gesprek over een uitzending van 2 februari waarin de Vlaamse VTM-journalist Bo van Spilbeeck belachelijk werd gemaakt, die sinds dinsdag als vrouw door het leven gaat. Een presentator deed of hij ook een transgender was geworden. Hij verscheen met een blonde pruik op in de uitzending en zei dat hij (René) voortaan Renate genoemd wilde worden. Een voetbalanalist moest er erg om lachen en zei: "We moeten niet net doen alsof dit normaal is". "Iedere gek heeft zijn gebrek", voegde hij daar nog aan toe. Een woordvoerder van RTL deelde mee dat de mannen van de zender "alle ruimte om hun kijk op de samenleving te geven, maar dat betekent niet dat het nodig is om van alles een grap te maken". Homobelangenorganisaties COC en Transgender Netwerk Nederland hebben de sponsors van het programma gevraagd zich terug te trekken. De organisaties zeggen helemaal klaar te zijn met "de trieste trans- en homofobie in het programma".[5]

Het transgenderisme heeft, ondanks de nadruk op individuele keuzevrijheid, een onverdraagzame kant. Tegenstanders worden 'transfoob' genoemd, tegensprekers wordt het zwijgen opgelegd ('cancel culture').

Gevolgen

Verwarring. De genderideologie vermeerdert de onzekerheid van pubers. Bij de normale puberale onzekerheden worden ze geconfronteerd met het denkbeeld dat het hun eigen keuze is of ze jongen of meisje willen zijn. De invloed van de genderideologie leidt naar verwachting tot een toename van het aantal pubers dat meent dat de identiteit en de rol van het andere geslacht beter bij hen past[6].

Opvoeding. De genderideologie beïnvloedt ouders. Meer dan vroeger zijn ouders geneigd zijn om bijvoorbeeld jongensachtige uitingen bij hun dochter als een uiting van een (mogelijk) transgender kind te duiden, hun dochter in die gevoelens te bevestigen en haar desgewenst op weg te helpen naar een transitie.[2]

Kindertransitie. Onder druk van het transgenderactivisme worden behandelingen, waarbij een jongen wordt omgebouwd tot een meisje, of omgekeerd, bij steeds jongere kinderen uitgevoerd, met onomkeerbare lichamelijke gevolgen.

Zwangere 'mannen'. Als een vrouw zich als man identificeert, kan 'hij' zwanger worden[7]. Biologische feiten, zoals dat alleen een man zwanger kan worden, zijn niet langer feiten, maar 'transfobe' meningen.

'De borst geven'. Moedermelk is bijzonder geschikt voor de voeding en ontwikkeling van een baby. De borsten van mannen kunnen echter geen moedermelk geven. Door toegediende chemicaliën kan een mannenborst echter vocht afgeven. Omdat de man, die een borstvoedende moeder wil zijn, weet dat zijn vocht voor de baby niet genoeg is, zal hij aanvullende voeding moeten toedienen.[8]

'Menstruatie een gemoedstoestand'. Wie het geslacht losmaakt van het lichaam, kan eerder geneigd zijn lichamelijke verschijnselen verbonden met het geslacht te ontdoen van hun lichamelijkheid. Een vrouw heeft maandelijkse stonden. Mannen die menen vrouw te zijn kunnen die periodieke ongesteldheid zich toe-eigenen door de fysieke kenmerken (zoals eisprong en bloedverlies) uit de definitie van 'menstruatie' te schrappen en menstruatie te beperken tot een gemoedstoestand. Zo verkondigde een Noors verbond van transgenders in 2023: "U hoeft niet te bloeden om ongesteld te worden. U hoeft geen eisprong te hebben om een menstruatie te hebben. Een ongesteldheid is eerder een gemoedstoestand dan een werkelijke staat van zijn. Dus ja, transgendervrouwen kunnen absoluut menstrueren en hebben gratis hygiëneproducten nodig."[9]

Voortschrijdende overschrijding. De genderideologie, die gevoel doorslaggevend maakt, leidt ertoe dat mensen zich niet alleen gaan identificeren met een ander geslacht, maar ook met andere dingen:

 • met een andere dan hun werkelijke leeftijd;
 • met een ander ras (bijvoorbeeld een niet-chinees met een chinees, een blanke met een negroïde);
 • of met een dier of diersoort (bijvoorbeeld een hond, een wolf).

Vanuit de transgenderbeweging wordt allicht gereageerd met 'dat is nonsens', maar men kan geen in de beweging gehuldigd beginsel aanwijzen dat het afglijden tot andere soorten zelfidentificatie kan tegenhouden, men heeft geen ideologische stop.[10]

Beoordeling

Precies twee. God schiep de mens als man en vrouw. Er zijn precies twee geslachten.

Gegeven. Adam werd geschapen als man, het was uiteraard niet zijn keuze. Eva werd geschapen als vrouw, het was evenmin haar keuze. Geslacht wordt je gegeven - door de Schepper.

Geslachtsbepaling. De uitdrukking "geslacht toegewezen bij de geboorte" is onjuist. Het geslacht wordt niet toegewezen bij de geboorte, het wordt bepááld bij de conceptie en erkend bij de geboorte, zo niet eerder bij onderzoek van het kind vóór de geboorte.

De uitdrukking "geslacht toegewezen bij de geboorte" misleidt mensen, vooral kinderen, door te suggereren dat 'jongen' en 'meisje; willekeurige benamingen zijn en dat geslacht gewijzigd kan worden, wat niet waar is[11].

Ons man- of vrouw-zijn wordt bepaald door onze chromosomen, door de gesteldheid van ons lichaam, niet door ons gevoel of subjectieve mening. Als iemand een y-chromosoom heeft is hij op aarde voor altijd een man; zo niet, dan is zo iemand voor altijd een vrouw. Ons geslacht is geschreven in de DNA-code in alle 37,2 biljoen cellen van ons lichaam. Het ideologische transgenderisme loochent de doorslaggevende betekenis van ons ingeboren geslacht en gaat daarmee tegen de scheppingsorde in.

Onveranderlijk. De geslachtelijkheid van het menselijk lichaam is onveranderlijk. Een medische transitie verandert het geslacht niet. Geslacht is niet maakbaar, niet smeedbaar.

Binair. Geslacht is geen spectrum, is geen waaier van varianten. Meer dan 99% van de mens is chromosomaal gezien XX (vrouw) of XY (man).

Variatie. Er zijn slechts twee geslachten, niet een waaier van geslachten. Bij mannen en bij vrouwen is er wel variatie daarin, sommige mannen vrouwelijke trekjes hebben en sommige vrouwen 'manwijven' zijn, nogal mannelijke trekken hebben.

Lichaam en rol. Ons mannelijk dan wel vrouwelijk lichaam en onze geslachtsrol, die ten dele door de cultuur en ten dele door de natuur (de aard van het lichamelijk geslacht) is bepaald, horen bij elkaar.

Objectief versus subjectief. Een subjectief zelfbééld bepaalt niet de objectieve realiteit. Een anorexia-patiënte die ondergewicht heeft en niettemin méént dat zij te dik is, is niet te dik, maar te mager. Haar subjectieve overtuiging maakt haar niet dik. Haar onware mening strijdt met de realiteit van haar lichamelijke gesteldheid.

Afwijking. Genderdystrofie is geslachtsverwarring, een verstoord geslachtsgevoel. De stoornis moeten wij niet normaliseren. Zij die in dat opzicht gestoord zijn, moeten niet in hun stoornis bevestigd worden, maar hebben hulp nodig om met deze stoornis om te gaan en zo mogelijk te overwinnen.

Waarheid. We moeten noch de biologische waarheid noch een juiste definitie van geslacht opofferen door te doen alsof een transgender behoort tot het geslacht waartoe hij of zij zegt te behoren. De waarheid kan pijnlijk zijn voor iemand die de waarheid niet wil erkennen.

Zorg. De transgenderideologie heeft geleid tot medische transgenderzorg. Er is echter (anno 2023) geen standaard medische transgenderzorg, wel is er een fel debat gaande[11][12]. "Er is geen bewijs van voordeel op de lange termijn, maar er is bewijs van schade", aldus een Amerikaanse psychiater[13]. Artsen van de kindergenderkliniek in St Louis (VS) vergeleken[14] de transgenderzorg van hun kliniek met het bouwen van een vliegtuig tijdens zijn vlucht, een gevaarlijk experiment.

Kinderen hebben het niet nodig om hun ontwikkeling te onderbreken, meisjes hoeven hun menstruatie niet te stoppen en hun stemhoogte te verlagen, en jongens hoeven geen borsten te laten groeien. Wat kinderen met genderdysforie nodig hebben is psychotherapie - en tijd om over hun gevoelens heen te groeien, wat in vier van de vijf gevallen gebeurt[15].

Zie verder bij Transgender.

Cultuurverval. Het transgenderisme, de geslachtsverwarring als een uitbreidende 'olievlek' in de westerse cultuur is te beschouwen als een verschijnsel van verval, van decadentie.[16]

Weerstaan

Men kan het transgenderisme weerstaan:

 • door broeders en zusters te onderwijzen over wat man-zijn en vrouw-zijn inhoudt in Gods scheppingsorde, naar Gods bedoeling[17].
 • door het transgenderisme te ontleden en verkeerde denkbeelden te weerleggen op grond van de Bijbel en wetenschappelijk vastgestelde feiten.

Meer informatie

Thomas Lieth, Een dwaze diversiteit: Gendermainstreaming. Uitgave van Middernachtsroep. Omvang: 124 blz. Belicht de achtergronden van de genderideologie en de uitingen ervan.

Ger de Koning, Genderdiversiteit en het nieuwe Bijbellezen. Uitgeverij Het Zoeklicht, 2021. Pagina's: 56. Nu lezen op Kingcomments.com. Download pdf van oudesporen.nl. E-book ePub-formaat. E-book Mobi-formaat. Productinfo over de papieren versie. Er komen steeds meer variaties op ofwel vervalsingen van Gods schepping van man en vrouw. Elke nieuwe afwijking ervan maakt de chaos groter. Dit boekje is bedoeld als oriëntatiehulp.

Dr. B.A. Zuiddam (red.), Transgenderisme in Bijbels perspectief. Doordenking voor thuis, op school en in de kerk. Apeldoorn: uitg. De Banier, 2022. Pagina's: 173. Recensie op BijbelsBeraadMV.nl.

M-V-X-Y. Over geslacht en gender, identiteit en cultuur. Brochure van de Nederlandse Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV), uitgegeven in maart 2023. Pagina's: 23. Op te vragen van https://www.npvzorg.nl/producten/genderbrochure/

Engels

Transgender | Sexual Orientation, Cmda.org. Verwijst naar artikelen over, onder meer, transgenderisme en transseksualiteit. De website is van de Amerikaanse Christian Medical & Dental Associations (CMDA) is een christelijke vereniging van artsen en andere werkers in de gezondheidszorg.

The Sexualization of Children. Youtube.com: PragerU, 27 juni 2022. Duur: 5 min. 19 sec. Karol Markowicz, columniste bij de New York Post, bespreekt de seksualisering en genderideologische beïnvloeding van kinderen en de culturele strijd daarover.

Both Sides of the Gender Pronoun Debate. Youtube.com: Prophecy Watchers, Dr. Phil, 19 jan. 2022. Duur: 15 min. 6 sec. Debat bij gastheer Phil McGraw over het gebruik van zelfgekozen persoonlijke voornaamwoorden.

How To Talk About The Transgender Bathroom Issue And The Truth About it. Youtube.com: Cross Examined, 22 juli 2016. Duur: 7 min. 39 sec.

Satan’s Scheme Exposed. Youtube.com: Mark Hitchcock, 13 juli 2023. Duur: 13 min. 4 sec. Theoloog Mark Hitchcock ziet de golf van LHBTQ+ in de VS als een voorteken van het einde van deze bedeling.

Engelse boeken van christelijke auteurs

Ryan T. Anderson, When Harry Became Sally: Responding to the Transgender Moment. Uitgever: Encounter Books, 20 febr. 2018. Omvang: 264 pagina's. De auteur is katholiek, doch zijn argumenten tegen het denkbeeld van transgenderidentiteit zijn uit meerdere wetenschappelijke vakgebieden: biologisch, psychologisch en filosofisch. Hij biedt geen pastorale benadering.

Branch, J. Alan, Affirming God’s Image. Lexham Press, 2019.

Heyer, Walt, Gender, Lies and Suicide. Make Waves, 2013.

Heyer, Walt, Paper Genders. Make Waves, 2011.

Heyer, Walt, Perfected with Love. Xulon Press, 2009.

Heyer, Walt, Trading My Sorrows. Xulon Press, 2006.

Heyer, Walt, Trans Life Survivors. 2018.

Heyer, Walt, A Transgender’s Faith. CreateSpace, 2015.

James, Sharon, Gender Ideology. Christian Focus, 2019.

McGuire, Ashley, Sex Scandal: The Drive to Abolish Male and Female. Regnery Publishing, 2017.

Nolland, Lisa Severine, et. al., The New Normal. Wilberforce Publications, 2018.

Nancy R. Pearcey, Love Thy Body. Answering Hard Questions about Life and Sexuality. Baker Publishing Group, 2018. Pagina's: 336.

Roberts, Vaughan, Transgender. The Good Book Company, 2016.

Sprinkle, Preston, Embodied: Transgender Identities, the Church, and What the Bible Has to Say. David C. Cook, 2021.

Strachan, Owen and Gavin Peacock, What Does the Bible Teach About Transgenderism? Christian Focus, 2020.

Walker, Andrew, God and the Transgender Debate. The Good Book Company, 2017.

Yarhouse, Mark, Understanding Gender Dysphoria. IVP, 2015.

Engelse boeken van niet-christelijke auteurs

Barrett, Ruth, ed., Female Erasure: What You Need To Know About Gender Politics’ War on Women, the Female Sex and Human Rights. Tidal Time Publishing, 2016.

Blade, Linda and Barbara Kay, Unsporting: How Trans Activism and Science Denial are Destroying Sport. Rebel News, 2021.

Joyce, Helen, Trans: When Ideology Meets Reality. Oneworld, 2021.

Moore, Michele and Heather Brunskell-Evans, eds., Transgender Children and Young People, 2nd Edition. Cambridge Scholars Publishing, 2018.

Shrier, Abigail, Irreversible Damage: Teenage Girls and the Transgender Craze. Swift, 2020.

Soh, Debra, The End of Gender: Debunking the Myths about Sex and Identity in Our Society. Threshold Editions, 2020.

Zie ook

Transgender

Bronnen

De lijst van Engelstalige boeken is op 2 nov, 2021 grotendeels ontleend aan de lijst van Bill Muehlenberg.

M-V-X-Y. Over geslacht en gender, identiteit en cultuur. Brochure van de Nederlandse Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV), uitgegeven in maart 2023. Pagina's: 23. Op te vragen van https://www.npvzorg.nl/producten/genderbrochure/

Voetnoot

 1. Kritiek op Money's theorie en praktijk in: The Monster Behind Gender Theory, and the Atrocious Lie He Based It On. Youtube.com: Jordan B Peterson Clips, 18 april 2023. Duur: 19 min. 20 sec. Klinisch psycholoog Jordan Peterson in gesprek met psychiater Miriam Grossman.
 2. 2,0 2,1 Transgenderism is the Fruit of Sexual Revolution w/ Dr. Jennifer Morse. Youtube.com: Pints with Aquinas, 7 juni 2022. Vanaf 2 uur 34 min.
 3. Bijvoorbeeld door het kinderboek 'Het lammetje dat een varken is', zie Week van de Lentekriebels: kindertransgenderboek Pim Lammers opnieuw op leeslijst Rutgers, op GezinInGevaar.nl, bericht dd. 16 jan. 2024.
 4. Transgender vrouw uit Armenië krijgt Nederlandse mensenrechtenprijs, NOS.nl, 10 dec. 2020.
 5. RTL in gesprek met programmamakers Voetbal Inside over transgendergrap, NOS.nl, nieuwsbericht van 4 feb. 2018.
 6. Vergelijk de invloed die uitgaat van media-aandacht voor gevallen van suïcide: dat leidt tot meer gevallen van zelfdoding.
 7. Kunnen mannen zwanger zijn? Hoe reageren studenten en mensen op straat in Amerika? Zie https://www.youtube.com/watch?v=ohb89s6HH8Q. Youtube.com: Young America's Foundation, 12 juli 2023. Duur: 1 min..
 8. Een geval wordt getoond in het volgende filmpje: https://twitter.com/CoachCaroline/status/1685923072304427008, 31 juli 2023.
 9. Het bericht was in het Engels: "You do not need to bleed to have a period. You do not need to ovulate to have a period. A period is a state of mind than an actual state of being. So, yes, transgender women can absolutely have periods and need free hygiene products." https://twitter.com/TransMindful/status/1616533514358325265, 20 jan. 2023.
 10. Transgenderism is the Fruit of Sexual Revolution w/ Dr. Jennifer Morse. Youtube.com: Pints with Aquinas, 7 juni 2022. Vanaf 1 uur 49 min.
 11. 11,0 11,1 Psychiatrist debunks Gender Ideology Lies. Youtube.com: Townhall, 16 juni 2023. Duur: 5 min. 6 sec. Psychiater Miriam Grossman voert bezwaren aan tegen de genderideologie en de medische transgenderzorg.
 12. Zie bijvoorbeeld: Dan Crenshaw Grills Doctor Who Supports Providing Gender Affirming Care For Minors. Youtube.com: Forbes Breaking News, 17 juni 2023. Duur: 3 min. 1 sec.
 13. Psychiater Miriam Grossman in: Psychiatrist debunks Gender Ideology Lies. Youtube.com: Townhall, 16 juni 2023. Duur: 5 min. 6 sec.
 14. Volgens een klokkenluider van de kliniek, aangehaald door psychiater Miriam Grossman in: Psychiatrist debunks Gender Ideology Lies. Youtube.com: Townhall, 16 juni 2023. Duur: 5 min. 6 sec.
 15. Bron: https://www.tabletmag.com/sections/science/articles/finland-youth-gender-medicine
 16. The Mark of Decadence and the End Times | TWIBP Youtube.com: Prophecy Watchers, 20 april 2023. Duur: 10 min. 2 sec. Mondo Gonzalez en Gary Stearman in gesprek over de toeneming van transgenderisme en homoseksuele praxis als verschijnselen van decadentie.
 17. Hiervoor wordt ook gepleit in: Did the church forget its best answer to LGBTQ issues? Youtube.com: Cross Examined, 15 juli 2023. Duur: min. sec.