Transgender

Uit Christipedia

Een transgender, transgenderist, transgender persoon, transpersoon of trans persoon is een man of vrouw die zich deels of helemaal voelt behoren tot het andere geslacht. Hij of zij voelt zich deels man en deels vrouw, of voelt zich als behorend tot het andere geslacht en niet tot zijn of haar eigen (lichamelijke) geslacht.

Een mannelijke transgender kan zeggen: "Ik voel mij meer vrouw dan man".

Sommige transgenders schommelen in hun gevoelens tussen man- en vrouw zijn. De ene keer voelen zij zich meer man en de andere keer meer vrouw of hebben een wisselende gevoelsmatige mengeling van man- en vrouw-zijn. Zulke transgender personen worden 'genderfluïde' genoemd. Hun geslachtsgevoel is onbestendig. Ze hebben 'genderfluïditeit'.

Een transgender kan zich lid van het andere geslacht voelen zonder dat zijn seksuele voorkeur veranderd is. Hij is bijvoorbeeld een man, voelt zich vrouw, maar is seksueel nog altijd gericht op omgang met een vrouw.

2019-01-14 Tessa Ganserer 4646.JPG Markus Ganserer - Landtag.jpg

Links en rechts is dezelfde persoon, een Duitse politicus. Rechts zoals hij (Markus Ganserer) was voordat hij er later als 'transvrouw' ('Tessa Ganserer', met pruik) uit zag. Hij zit sinds 2021 in het Duitse parlement, een van de eerste twee 'transvrouwen' in die vergadering.[1]

Terminologie. Transgendervrouw, transvrouw of trans vrouw (in de tweede uitdrukking wordt 'trans' als bijvoeglijk naamwoord gebruikt) duidt een man (!) aan die zich vrouwelijk voelt en zich als zodanig gedraagt. Een transgendervrouw is een vrouwachtige man, een 'verwijfde' man. 'Vrouw' in 'transgendervrouw' of 'transvrouw' is misleidend, aangezien het een man betreft. Wijfman - een term die anno 2020 al her en der gebruikt wordt om een vrouwachtige man of 'transvrouw' aan te duiden - is passender, ondanks de negatieve bijklank van 'wijf'.

Een transgenderman, transman of trans man (in de tweede uitdrukking wordt 'trans' als bijvoeglijk naamwoord gebruikt) is een vrouw (!) die zich mannelijk voelt en zich als zodanig gedraagt. Het is een manachtige vrouw. 'Man' in 'transgenderman' of 'transman' is misleidend, aangezien het een vrouw betreft. Manwijf is passender, ofschoon de gangbare betekenis hiervan is 'sterke, ruwe vrouw'[2], dus een vrouw met bepaalde typisch mannelijke trekken; en ofschoon 'wijf' tegenwoordig, anders dan vroeger, een negatieve klank[3] heeft.

De term genderidentiteit verwijst naar iemands gevoel: hij of zijn voelt zich man of vrouw of geen van beiden. De term is misleidend, omdat het begrip onderstelt dat iemands identiteit bepaald wordt door zijn gevoel. Er is een verschil tussen wat iemand is en wat hij voelt. Iemand kan zich waardeloos voelen, maar dat maakt hem niet waardeloos. Een man kan zich een vrouw voelen, maar dat maakt hem niet tot een vrouw. Hij is geen vrouw doordat hij zich een vrouw voelt.

Genderexpressie is het geslacht dat je uitwendig laat zien. Sekse is het feitelijke geslacht, dat bepaald wordt door de lichamelijke geslachtskenmerken (geslachtsorganen, chromosomen). Een transgender verlangt de expressie (uitdrukking) van de andere sekse.

Genderdysforie is de stoornis in het gevoelsleven en zelfbeeld, waarbij iemand zich tot het andere geslacht voelt behoren.

Genderideologie of ideologisch transgenderisme is een verzameling van denkbeelden, waarin centraal staat de geslachtsidentiteit niet bepaald wordt door iemands lichaamskenmerken, maar door zijn zelfbeeld. Zie Genderideologie voor het hoofdartikel.

Onechtheid. Een man of vrouw die zich uitgeeft, voordoet als iemand van het andere geslacht is een onechte man of vrouw, een nepman of nepvrouw. Nep betekent: vervalst, nagemaakt, onecht[4][5]. Deze onechtheid houdt geenszins in dat zo'n persoon anderen opzettelijk bedriegt. Ze is doorgaans oprechte namaak.

Voorkomen. In Nederland zijn in de loop der jaren verschillende opgaven van het aantal transgenders in Nederland gegeven: 48.000 (jaar 2012)[6], zo'n 50.000 (jaar 2016)[7], minimaal 110.000 (jaar 2020), misschien wel 660.000 (jaar 2020)[8] oftewel 4% van de bevolking.

Voornaamwoorden. Wij verwijzen naar jongens en mannen met de voornaamwoorden 'hij', 'hem' en 'zijn'. Bijvoorbeeld, "hij bracht hem zijn fiets terug". Naar vrouwen en meisjes verwijzen wij met 'zij' en 'haar'. Bijvoorbeeld, "zij gaf haar dochter een bos bloemen". Sommige transgenders geven er de voorkeur aan dat er voornaamwoorden worden gebruikt die overeenkomen met hun wensgeslacht. Een man die zichzelf vrouw voelt kan bijvoorbeeld verzoeken om voor hem vrouwelijke voornaamwoorden te gebruiken. De meeste massamedia in Nederland willigen die wens in en zijn bereid af te wijken van het normale gebruik van voornaamwoorden. Zo berichtte bijvoorbeeld de Telegraaf, de grootste krant van Nederland, over de 22-jarige man die in 2023 de Miss Nederland verkiezing won, dat 'zij' Nederland in 2024 bij de Miss Universe verkiezing zal vertegenwoordigen[9].

Sommige personen voelen zich noch man noch vrouw, maar iets anders of een combinatie van geslachten. Zij kunnen wensen dat men naar hen verwijst met voornaamwoorden zoals 'hen' of zelfs nieuw bedachte voornaamwoorden, als bijvoorbeeld 'xi', 'xim' of 'xer'.
Vrouw die als man wil leven ('transman'), met kledingstuk dat borsten plat drukt.

Hulpmiddelen, operatie. Transgenders kunnen kunstmatige geslachtsorganen gebruiken, zoals borstprothesen van schuim of siliconen. Hun eigen geslachtsorganen kunnen zij door (strakke) kleding platter maken. Zo is er ondergoed voor het vrouwelijke bovenlichaam te koop dat de borsten van de drager plat duwt: het zit strak om het bovenlijf, spreidt de massa van de borsten en duwt ze plat tegen de borstkas, waardoor de romp er minder vrouwelijk uitziet (zie foto).

Een deel van de transgenders in Nederland heeft een 'geslachtsveranderende' operatie ondergaan[10]. Een medische ingreep heeft grote gevolgen. Er zijn mensen die spijt hebben van de ingeslagen weg.

Jenny (22) twijfelde als puber of ze wel een meisje was. Ze werd transgender jongen, veranderde in haar paspoort haar geslacht en liet zich opereren. Nu heeft ze spijt. En ze waarschuwt de Tweede Kamer: normaliseer een geslachtswijziging niet. ,,Ik weet zeker dat er veel meer mensen zijn met spijt.’’ 
(Bron: AD.nl, nieuwsbericht 28 sept. 2022)

Verschillen met anderen. Transgenders wonen anno 2017 vaker in de stad dan op het platteland[11]. Ze trouwen minder vaak dan andere mensen[11]. Van hen is 14 procent gehuwd; bij de rest van de bevolking ligt dat percentage op 44 (stand 2017)[11]. Met transgenders gaat het anno 2017 minder goed dan met anderen[11]. Ze verdienen gemiddeld minder: 53 procent van hen heeft een laag inkomen, tegen 30 procent van de rest van de bevolking[11].

Homoseksuele transgenders. Er zijn homoseksuele mannen die als vrouw willen leven. In 2020 trouwden twee van zulke mannen met elkaar in Hongarije - als vrouwen[12]. Beiden hadden kinderen, in totaal zeven, maar slechts één van de kinderen was aanwezig[13]. In 2020 maakte een Canadese actrice genaamd Ellen (33 jaar) bekend dat zij voortaan met de mannennaam Elliot door het leven gaat en aangesproken wil worden met 'hij' (of 'hen', omdat zij ook zegt 'queer' te zijn). In 2014 maakte zij op een conferentie voor lhbtq-jongeren bekend op vrouwen te vallen. In 2018 trouwde zij met een vrouw.

Deense kunstschilder Einar Wegener, een man, omstreeks 1920. Later zou hij als vrouw gaan leven (foto hieronder).

Problemen

Stoornis. Een transgender kan worden beschouwd als iemand met een geslachtsidentiteitsstoornis, ook 'genderdysforie' genoemd. Hij of zij leeft in een waan of gevoelen dat doet overhellen naar de andere sekse. Een waan of gevoel heeft echter niet de kracht om iemand van geslacht te veranderen, zomin als de waan van een stokoude, dat hij jong is, hem (lichamelijk, biologisch) jong maakt.

Bejegening. Dagelijks (anno 2020) hebben transgenders over de hele wereld te maken met uitsluiting en discriminatie, mishandeling en bedreiging, ook in Nederland. Zij hebben 7x vaker te maken met geweld (anno 2015, 2020)[14]. "Tot twee keer toe is mijn pruik van mijn hoofd gerukt en vernield. Inmiddels ga ik nog maar weinig in de buurt over straat," liet een transgender weten[14].

Ongelijke behandeling. Veel transgenders worden anders, ongunstiger behandeld dan niet-transgenders. Ze worden minder geaccepteerd dan homoseksuelen.[15] Wanneer zij in de zorgsector werkzaam zijn, kunnen zij bijvoorbeeld van patiënten te horen krijgen dat zij door hen niet geholpen willen worden. Ruim 40 procent van de transgenders zegt weleens te maken hebben gehad met discriminatie op het werk. Een kwart zegt weleens te zijn ontslagen of niet aangenomen, vanwege het transgender zijn. Bijna de helft vertelt niet aan collega’s over de overgang naar een andergeslachtelijke rol.[15]

Administratieve verandering. Een verandering van geslacht in het geboorteregister van de burgerlijke stand is louter op papier, niet in het lichaam. Als men in een wettige registratie van geslacht verandert, verandert men het geslacht niet. Door een tekstuele wijziging verandert geen geslacht. Een wettige verandering is niet vanzelf zedelijk goed.

Einar Wegenar in 1930. Hij noemde zich inmiddels Lili Elbe. In 1931 werd een baarmoeder bij hem geïmplanteerd, maar zijn immuunsysteem verwierp het orgaan. Hij kreeg een infectie, waaraan hij hetzelfde jaar overleed.

Medische verandering. Een verandering door een medisch traject, een medische transitie, verandert het DNA niet, dat bepaalt of iemand een man of vrouw is.

Verandering van persoonlijke voornaamwoorden. Transvrouwen willen aangeduid worden met 'zij' of 'haar', transmannen met 'hij' of 'hem'. De omgeving kan hiermee moeite hebben. Waarom zou men doen alsof die man daar een vrouw is en naar hem verwijzen met 'zij' of 'haar'. Dat mag niet van de omgeving wordt geëist.

Armoede, baan. Transgenders leven betrekkelijk vaak onder de armoedegrens[10]. Het kost hen meer moeite om een baan te vinden of te behouden[11].

Onbegrip. Doordat een openlijke uiting van transgender-zijn indruist tegen een biologische feit en daarmee tegen het natuurlijke en maatschappelijke gevoel, ontmoeten transgenders in het dagelijks leven vaak onbegrip en afwijzing. Collega's op het werk hebben er weinig begrip voor dat, als een transgender zich medisch laat veranderen, hij of zij dan vaak afwezig of ziek is[11].

Geweld. De helft van de transgenders had in 2015 zelfs last van geweld[7].

Psychische problemen. De transgenders zijn daarom tamelijk onzichtbaar. Onder hen heerst veel schaamte (anno 2012)[10]. Bijna de helft[16] is niet open over hun transgender-zijn. Ze zijn bang voor de gevolgen als ze uitdrukking geven aan hun gevoel. Transgenders zijn vaker eenzaam[11], twee keer zo vaak in vergelijking met de rest van de bevolking[10]. Zij hebben meer dan gemiddeld psychische problemen[10]. Zij hebben tien keer zo vaak een zelfmoordpoging gedaan[10][17].

Toiletbezoek. Mag een man die zich vrouw voelt een damestoilet toiletbezoeken? ,,Ik wilde niet langer naar het mannentoilet. Personeelszaken zei dat ik dan maar aan alle dames van mijn afdeling toestemming moest vragen. Gelukkig vonden alle vrouwen het prima.”[15]

Devaluatie van de vrouw. Als een man als een vrouw gaat gelden, wordt het onderscheid tussen man en vrouw ondermijnd en het eigene van de vrouw (ideologisch) aangetast. Toen een man, William Bruce Jenner, later zichzelf met de vrouwennaam Caitlyn noemend, in 2015 door Glamour Magazine tot de 'Vrouwen van het Jaar' werd gerekend, kreeg het blad kritiek van de bekende feministe Germaine Greer, die vond dat er vrouwenhaat in het spel was[18].

Christelijke transgenders worstelen met hun gevoel en geloof. Ze vragen zich af hoe God hen bedoeld heeft en of de Bijbel ruimte biedt van sekse te veranderen.

Een man die zich (deels) vrouw of een vrouw die zich (deels) man voelt heeft hulp nodig om zich wel te bevinden, zonder te vervallen in verkeerd gedrag.

Oorzaken

Een of meer oorzaken kunnen ten grondslag liggen aan een geslachtsidentiteitsstoornis. Men kan onderscheiden biologische (genen, hormonen, hersenen), psychologische en sociale factoren. Te noemen zijn onder meer oorzaken[19][20]:

Vrouwelijke avatar van het internetplatform 'Second Life'.
 • een verstoorde hormoonhuishouding tijdens kritische fasen in de ontwikkeling van een foetus: te weinig of te veel van mannelijk hormoon testosteron of ongevoeligheid voor testosteron. Sommige medicijnen kunnen de testosteronhuishouding in een foetus ernstig verstoren. Wanneer de moeder deze tijdens de zwangerschap slikt, kan dat een genderdysforie bij het kind veroorzaken.
 • genetische afwijkingen in de mannelijke en vrouwelijke chromosomen;
 • andere psychologische problemen, voorzover zij de kans op genderdysforie vergroten;
 • sociale 'besmetting': invloed van sociale media, waarin transgenderisme veel aandacht krijgt
 • verslaving aan pornografie kan (mede) leiden tot geslachtsverwarring: onzekerheid over de eigen geslachtelijk identiteit, twijfel over het geslacht waartoe men behoort. Als geslacht losgemaakt wordt van het lichaam en man- of vrouw-zijn en een vrij zwevend man-made construct wordt, dan kan het construct mede gevormd worden door porno. Sommige mannen zijn door hun pornoverslaving gaan denken dat een vrouw een seksueel object is; omdat zij begeren een seksobject te zijn, willen zij als vrouwen leven.[21]
 • het gebruik van een avatar, dit is een plaatje dat als gebruikersafbeelding op het internet gehanteerd wordt. Een jongen kan bijvoorbeeld als avatar de afbeelding van een meisje nemen, zich als meisje voordoen en in de rol van meisje groeien.

Gevolgen van gelijke behandeling

Mannen in vrouwenafdelingen. Wanneer mannen krachtens hun zelfverklaard vrouw-zijn als vrouwen behandeld moeten worden en krachtens de wetten van het land de rechten van vrouwen moeten krijgen, zullen zulke mannen toegang willen hebben tot toiletten, doucheruimtes, kleedruimtes, Blijf van Mijnlijfhuizen, en gevangenisafdelingen voor vrouwen. Veel vrouwen vinden dit onwenselijk, ze vrezen een inbreuk op hun privacy en veiligheid. Uit landen waar mannen op grond van de wet zulke toegangsrechten hebben, vinden incidenten plaats van voyeurisme, exhibitionisme en seksueel geweld.

Oneerlijke concurrentie in wedstrijden. Wanneer mannen mogen meedoen aan een vrouwensport, omdat zij zeggen een vrouw te zijn, ontstaat er oneerlijke concurrentie. Een man die als 'transvrouw' meedoet aan een hardloopwedstrijd voor vrouwen is in het voordeel. Daar een man gemiddeld meer kracht heeft dan een vrouw, geeft deelname van een man oneerlijke concurrentie.[22] Een man heeft gemiddeld een groter hart, meer longinhoud en een andere skeletbouw, die hem in een sport kunnen bevoordelen boven vrouwen.

De ene man die goud wint, verdringt de eigenlijke winnares naar de tweede plaats, en de vrouw die een bronzen medaille zou krijgen, krijgt, verdrongen naar de vierde plaats, helemaal niets.

Ook de veiligheid van de sportvrouw is in het geding, daar de deelneming van mannen kans op letsel in team- en vechtsport vergroot.

Sportvrouwen kunnen door de oneerlijkheid en toegenomen onveiligheid ontmoedigd raken en besluiten niet (meer) mee te doen.

In 2023 won een 22-jarige man de verkiezing van Miss Nederland 2023. De eigenlijke winnares, een vrouw, uiterlijk mooier, werd daardoor nummer 2. Van de winnende man zei de jury: "Deze finalist heeft tijdens de hele show gestraald en heeft in het traject ook de grootste progressie doorgemaakt. Zij heeft een ijzersterk verhaal met een duidelijke missie."[23] Het oneerlijke is dat deze wedstrijd bedoeld is voor vrouwen, niet voor mannen, en dat een man een vrouw kan afhouden van de eerste plaats. Zo'n Miss verkiezing is een misverkiezing.

Norm en beoordeling

In de Schrift wordt een duidelijke scheidslijn tussen man en vrouw getrokken. In het begin schiep God de mens mannelijk en vrouwelijk. Hij schiep geen ongeslachtelijke of tweegeslachtelijke tussenvorm. De gevolgen van de zondeval echter openbaren zich in afwijkingen van lichaam en ziel.

Het verschil tussen man en vrouw moeten we eerbiedigen, het mag niet verward of verdoezeld worden. Daarom zegt de wet van Mozes dat een vrouw geen kleren en attributen van een man mag dragen en omgekeerd.
De 22:5  Een vrouw mag geen kleren en attributen van een man dragen en een man mag geen vrouwenkleren dragen. Want de HEER verafschuwt ieder die zulke dingen doet. (NBV)
Het platdrukken van de vrouwelijke borsten om er minder vrouwelijk uit te zien doet geen eer aan het lichaam.[24]
Col 2:23 ... gestrengheid tegen het lichaam, daaraan geen enkele eer bewijzend) tot bevrediging van het vlees. (Telos)
We mogen stellen dat noch een levenswijze noch een chirurgische ingreep noch een hormoonbehandeling een man kan veranderen in een vrouw of omgekeerd een vrouw in een man. Zijn of haar geslacht ligt genetisch vast, in de scheppingsorde van God, en toont zich in geslachtsorganen, gestalte, lichaamskracht, hersenen, gevoelsleven, stem en gedrag.
Jer 13:23  Kan ook een Cusjiet zijn huid veranderen, of een luipaard zijn vlekken? (HSV)
De bekende feministe Germaine Greer weigerde (2015) om mannen, die als vrouwen zijn gaan leven, vóór een geslachtsveranderende operatie en hormoonbehandeling, als vrouwen te erkennen. Het zijn, zei ze, geen vrouwen en ze zien er niet uit, klinken niet en gedragen zich niet als vrouwen. Maar ook chirurgie kan een man niet in een vrouw veranderen, meent de feministe. [18] Het verkeerd gebruik van voornaamwoorden ('zij' of 'haar' voor een man, enz.) moet worden afgewezen.
Jes 5:20  Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. (HSV)
Zorg. De oplossing voor genderdysforie is niet zich gaan gedragen als iemand van het andere geslacht (sociale transitie) of het lichaam door medische ingrijpen veranderen (medische transitie). Het nalaten van deze veranderingen leidt niet tot meer zelfmoord onder genderdysforie-patiënten.[25]

Gebleken is dat het zelfmoordcijfer onder transgenders niet daalt als ze als transgender erkend en aanvaard worden[26].

In Zweden kreeg een 14-jarig meisje osteoporose en wervelfracturen als gevolg van puberteitsblokkers. Daarop heeft het land strenge beperkingen opgelegd aan medische ingrepen bij minderjarigen. Een Zweeds onderzoek concludeerde dat "de risico's van anti-puberteits- en hormoonbehandeling voor personen onder de 18 momenteel zwaarder wegen dan de mogelijke voordelen"[27]. Ook het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen hebben strenge beperkingen doorgevoerd[25]. In Frankrijk waarschuwde de Nationale Academie van Geneeskunde artsen dat zij grote voorzichtigheid hebben de betrachten "bij kinderen in de adolescentie gezien de kwetsbaarheid van deze populatie en de vele ongewenste, zelfs ernstige complicaties die de therapieën veroorzaken"[27]. Artsen in Nieuw-Zeeland en Australië hebben dergelijke waarschuwingen laten horen[25]. Een groeiend aantal landen heeft de medische aanpak verboden, waarna er geen golf van zelfmoorden of ernstige mentale problemen zijn geweest.[25]

Er is geen standaard medische transgenderzorg, wel is er (anno 2023) een fel debat gaande[25][28]. "Er is geen bewijs van voordeel op de lange termijn, maar er is bewijs van schade", aldus een Amerikaanse psychiater[29]. Artsen van de kindergenderkliniek in St Louis (VS) vergeleken[30] de transgenderzorg van hun kliniek met het bouwen van een vliegtuig tijdens zijn vlucht, een gevaarlijk experiment.

Kinderen hebben het niet nodig om hun ontwikkeling te onderbreken, meisjes hoeven hun menstruatie niet te stoppen en hun stemhoogte te verlagen, en jongens hoeven geen borsten te laten groeien. Wat kinderen met genderdysforie nodig hebben is psychotherapie - en tijd om over hun gevoelens heen te groeien, wat in vier van de vijf gevallen gebeurt[31].

Houding

Hoe moet onze houding zijn tegenover een transgender?

 1. We erkennen geen ander geslacht dan dat van een man of een vrouw.
 2. We ontkennen de mogelijkheid om van geslacht veranderen.
 3. We erkennen dat iemand het gevoel en denkbeeld kan hebben tot het andere geslacht te behoren, of tot geen enkel geslacht te behoren, enz.
 4. We kunnen wijzen op de psychiatrische zorg voor mensen met genderdystrofie (geslachtsidentiteitsstoornis).
 5. Wij blijven een man als man behandelen, een vrouw als vrouw, ook al is hun gevoel niet overeenstemming met hun geslacht. Wij behandelen een 'omgebouwde' man als man, een 'omgebouwde' vrouw als vrouw. Een vrouw bijvoorbeeld die haar borsten heeft laten verwijderen en een kunstpenis heeft aangenomen, bejegenen wij nog steeds als vrouw. Wij doen niet alsof zij een man is.
 6. We kunnen aan de transgender persoon verklaren waarom we iets wel of niet doen, opdat hij of zij begrijpt waarom we iets doen of nalaten, zonder hem of haar te haten.

Een Nederlandse voetbalclub liet in 2023 een 31-jarige man, die zich identificeerde als een meisje van 15 jaar, met de meisjes mee trainen, zich verkleden en bij hen douchen. Onder maatschappelijke druk heeft de club echter aan deze misstand een einde gemaakt.[32]

Hoe moet onze houding zijn tegenover een transgender persoon die met een andere naam genoemd wil worden en met andere voornaamwoorden aangewezen wil worden?[33]

 1. We kunnen de nieuwe naam accepteren;
 2. We vermijden onwaarachtige voornaamwoorden (bijvoorbeeld 'haar' gebruiken om naar een jongen of man te verwijzen), want we willen de waarheid vasthouden en niet iemand in een vals denkbeeld bevestigen.

Hoe moet ons houding zijn tegenover een kind dat zegt zich te voelen als iemand van de andere sekse of dat aangeeft liever tot het andere geslacht te behoren? We kunnen (bijvoorbeeld) het meisje vragen: Wat is een jongen? Als uit haar antwoord blijkt, dat ze graag iets zou doen wat jongens doen, bijvoorbeeld voetballen, ravotten, stoeien, dan kun je aangeven dat een meisje dat ook mag doen. We kunnen het kind voorhouden:

 1. dat het kind niet in een verkeerd lichaam zit. God plaatst geen meisje in een jongenslichaam of een jongen in een meisjeslichaam;
 2. dat je als jongen niet een meisje kunt worden of omgekeerd;
 3. dat er vele manieren zijn om een meisje of een jongen te zijn. Meisjes mogen bijvoorbeeld best met auto's spelen en jongens met poppen. [34]

Ouders moeten geen toestemming geven voor puberteitsremmers of 'genderoperaties'.

Geschiedenis

1985. Invoering van de Transgenderwet, die tot 2014 van kracht zal zijn. De wet vereist fysieke geslachtsverandering en sterilisatie bij mensen die hun geslacht in hun geboorteakte willen laten aanpassen.[35]

2007. In de periode 2007-2014 laten gemiddeld tachtig mensen per jaar hun geslachtsregistratie wijzigen.

2012. In Nederland kunnen transgenders sinds 2012 een aangepaste geboorteakte krijgen als het vaststaat dat (1) hun wens geen bevlieging is (voordien werd een nieuwe geboorteakte alleen verstrekt na een hormoonbehandeling of een geslachtsveranderende operatie); (2) dat de betrokkene onvruchtbaar is. Het geslacht op de geboorteakte komt ook terug op iemands paspoort en schooldiploma's[36].

2014. Op 1 juli 2014 wordt de Nederlandse Transgenderwet aangepast. De verplichte sterilisatie wordt geschrapt. Het wordt nu makkelijker officieel van geslacht te veranderen: zonder medische voorwaarden en zonder oordeel van de rechter.

2015. De transgenderwet van 2014 leidt tot een forse toename van het aantal mensen dat officieel van geslacht verandert. In 2015 laten 770 mensen hun geslachtsregistratie wijzigen. Men kan ze verdelen in drie groepen: 1. zij die hun geslacht alleen op papier laten aanpassen en graag gezien willen worden als van het andere geslacht. 2 zij die een medische overgang achter de rug hebben. 3. zij die eerst voor de wet tot het andere geslacht willen behoren, voordat zij het medische traject ingaan.

2017. In mei waren zijn er 1960 Nederlanders die met een ander geslacht geregistreerd staan dan in hun aanvankelijke geboorteakte is vastgelegd[11].

2019. Een aantal transgender personen stelt de Nederlandse Staat aansprakelijk voor het leed dat de Transgenderwet uit 1985 hen heeft berokkend. Volgens hen is de wet in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens[35].

2020. Het Nederlandse kabinet biedt voor het door de oude Transgenderwet veroorzaakte leed erkenning, excuses en een financiële tegemoetkoming van 5000 euro aan.

Hulp

Transgender en geloof is een zelfhulpgroep die sinds 2013 bestaat en regelmatig bijeenkomt. De groep is een initiatief van twee christelijke transgenders en een vrijgemaakt-gereformeerd predikant.

Vernieuwd.com. De mensen achter deze in 2018 opgerichte site willen hen terzijde staan die worstelen met homoseksualiteit of genderdysforie en tevens het verlangen hebben om Jezus te volgen.  

SexChangeRegret.com is een site voor mensen die spijt hebben van hun pogingen om te veranderen in een ander geslacht.

Meer weten

Nederlands

Vaughan Roberts, Transgender. Uitgeverij CBC 't Gulden Boek B.V. Pagina's: 96. Oorspronkelijk in het Engels uitgegeven door The Good Book Company, 2017. Een basisboek over genderdysforie.

Genderdysforie. Een handreiking aan kerkenraden met het oog op het pastoraat. Een brochure uitgegeven door de Gereformeerde Bond in 2021.[37] Bevat een vraaggesprek met een transgender, een hoofdstuk over Bijbel en transseksualiteit (J. Hoek), een bijdrage vanuit medisch-psychologische optiek (P.J. Verhagen), een ethische bezinning (H. Jochemsen) en een pastoraal hoofdstuk (M.J. Kater).

Laura Perry, Een transgender komt thuis. Uitgever: De Banier, 2022. Pagina's: 244. De schrijfster wilde als man door het leven gaan en onderging daarvoor een medische transitie. Deze verandering bracht haar niet de door haar verlangde innerlijke rust. Zij beschrijft hoe God haar liet zien dat haar 'nieuwe' lichaam haaks stond op het lichaam dat Hij geschapen had. Daarom wilde Laura niet langer als man door het leven gaan en draaide zij haar transitie terug. Met haar boodschap wil Laura mensen bemoedigen en helpen die te maken hebben met genderdysforie.

Engels

Dr. Brown Speaks with a “Transgender Evangelical”. Youtube.com: ASKDrbrown, 28 dec. 2017. Telefonisch pastoraal gesprek van Michael Brown met een man die zich een vrouw voelt en als vrouw wil leven.

Watch As A Dad Struggles With Meeting His Daugher As A Woman For The First Time. Youtube.com: Ada Atkins, 13 nov. 2017. Duur: 8 min. 27 sec. Een vader heeft verdriet wanneer hij zijn zoon Zach ziet, die als vrouw vertoont en voor vrouw wil doorgaan.

Andrew T. Walker, God and the Transgender Debate; What Does the Bible Actually Say About Gender Identity? The Good Book Company, 2017. Bijbelse overwegingen en pastorale focus.

Mark A. Yarhouse, Understanding Sexual Identity; A Resource for Youth Ministry. Zondervan, 2014. Nuttig bij jeugdwerk.

Mark A. Yarhouse, Understanding Gender Dysphoria. Navigating Transgender Issues in a Changing Culture. IVP Academic, Illinois, 2015; ISBN 978 0 8308 2859 3; omvang 186 blz. De schrijver is klinisch psycholoog en hoogleraar aan Regent University in Virginia. Hij heeft veel gepubliceerd op het terrein van de seksualiteit. In het boek gaat gaat hij dieper in op de vraag hoe christenen kunnen omgaan met vragen rond de seksuele identiteit. Boekbespreking door R. Seldenrijk in het Reformatorische Dagblad, 10 sept. 2015.

Bron

Genderdysforie, op nl.wikipedia.org. Enige tekst van de paragraaf Oorzaak is onder wijziging verwerkt op 3 nov. 2022.

Zie ook

Transgenderisme | Transseksueel

Voetnoten

 1. Over hem, zie https://de.wikipedia.org/wiki/Tessa_Ganserer
 2. VanDale.nl, s.v. Manwijf.
 3. VanDale.nl, s.v. Wijf. Het Engelse 'wife' heeft nog een neutrale betekenis.
 4. VanDale.nl, s.v. Nep (bijvoeglijk naamwoord)
 5. Ook een kunstplant is een nepplant, al wil het bedrijf Intratuin ons het tegendeel doen geloven. "Een kunstplant is zeker geen nep plant! Kunststof planten zijn zeer realistisch en maken je huis groen op de plekken waar echte planten niet goed kunnen groeien. (...) Niet van echt te onderscheiden en altijd mooi!" Bron: https://www.intratuin.nl/wonen/kunstbloemen-en-planten/kunstplanten, gelezen 19 feb. 2020.
 6. Een nieuwsbericht van de NOS uit 2012 spreekt van een geschat aantal van 48.000
 7. 7,0 7,1 'Wet aanpassen om transgenders te beschermen', nieuwsbericht op NOS.nl, 6 aug. 2016.
 8. Volgens het Sociaal-Cultureel Planbureau. Bron: Transgender op werk: ‘De directeur vond mijn nagellak en oogschaduw niet kunnen’, AD.nl, 11 okt. 2020.
 9. Zie https://www.telegraaf.nl/entertainment/89256679/amsterdamse-transgender-rikkie-kolle-22-wint-miss-nederland-2023
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 Transgenders blijven in de kast, nieuwsbericht op NOS.nl, 17 nov. 2012.
 11. 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 NOS.nl, nieuwsbericht van 9 mei 2017: https://nos.nl/artikel/2172194-steeds-meer-mensen-wijzigen-hun-geslacht-na-transgenderwet.html
 12. Transgender couple wed in Hungary. Youtube.com: Reuters, 7 nov. 2020.
 13. Transgender vrouwenkoppel trouwt in Hongarije, BeOut.be, nieuws bericht van 8 nov. 2020.
 14. 14,0 14,1 Geweld tegen transpersonen houdt aan: 'We moeten dit niet accepteren', op NOS.nl, nieuwsbericht van 18 nov. 2020
 15. 15,0 15,1 15,2 Transgender op werk: ‘De directeur vond mijn nagellak en oogschaduw niet kunnen’, AD.nl, 11 okt. 2020.
 16. Het Sociaal Cultureel Planbureau ondervroeg 450 transgenders, zie Transgenders blijven in de kast, nieuwsbericht op NOS.nl, 17 nov. 2012.
 17. In de Verenigde Staten is het zelfmoordcijfer van transgenders 40%, het gemiddelde van de bevolking is 4% (stand 2017). Bron: Ben Shapiro Destroys Transgenderism And Pro-Abortion Arguments, Youtube.com, gebruiker The Daily Wire, 9 feb. 2017.
 18. 18,0 18,1 Caitlyn Jenner 'wanted limelight of female Kardashians' – Germaine Greer, TheGuardian.com, 24 okt. 2015.
 19. Enkele oorzaken worden genoemd in: https://nl.wikipedia.org/wiki/Genderdysforie
 20. Voor meer informatie over de oorzaken, zie https://en.wikipedia.org/wiki/Causes_of_gender_incongruence
 21. The Origin of Gender Confusion in Our Culture w/ Abigail Favale. Youtube.com: Pints with Aquinas, 15 juli 2022. Duur: 4 min. 45 sec. Matt Fradd, schrijver van boeken over de gevolgen van pornografie, in gesprek met hoogleraar Engelse taal Abigail Favale.
 22. How "Trans Inclusivity" Erases Women, Youtube.com: AskDrBrown, 23 okt. 2019. Duur: 10 min. 35 sec.
 23. Bron: https://www.telegraaf.nl/entertainment/89256679/amsterdamse-transgender-rikkie-kolle-22-wint-miss-nederland-2023
 24. In de 19e eeuw droegen sommige vrouwen strakke korsetten om een smalle taille te hebben. Een smalle taille was toen een element van het vrouwelijke-schoonheidsideaal. Het dragen van een strak korset kan onder meer kon leiden tot een oppervlakkige ademhaling, verschuiving van inwendige organen, vertraging van de spijsvertering en vervorming van de ribbenkast.
 25. 25,0 25,1 25,2 25,3 25,4 Psychiatrist debunks Gender Ideology Lies. Youtube.com: Townhall, 16 juni 2023. Duur: 5 min. 6 sec. Psychiater Miriam Grossman voert bezwaren aan tegen de genderideologie en de medische transgenderzorg.
 26. In de Verenigde Staten is het zelfmoordcijfer van transgenders 40%, het gemiddelde van de bevolking is 4% (stand 2017). Bron: Ben Shapiro Destroys Transgenderism And Pro-Abortion Arguments, Youtube.com, gebruiker The Daily Wire, 9 feb. 2017.
 27. 27,0 27,1 Aangehaald door psychiater Miriam Grossman in: Psychiatrist debunks Gender Ideology Lies. Youtube.com: Townhall, 16 juni 2023. Duur: 5 min. 6 sec.
 28. Zie bijvoorbeeld: Dan Crenshaw Grills Doctor Who Supports Providing Gender Affirming Care For Minors. Youtube.com: Forbes Breaking News, 17 juni 2023. Duur: 3 min. 1 sec.
 29. Psychiater Miriam Grossman in: Psychiatrist debunks Gender Ideology Lies. Youtube.com: Townhall, 16 juni 2023. Duur: 5 min. 6 sec.
 30. Volgens een klokkenluider van de kliniek, aangehaald door psychiater Miriam Grossman in: Psychiatrist debunks Gender Ideology Lies. Youtube.com: Townhall, 16 juni 2023. Duur: 5 min. 6 sec.
 31. Bron: https://www.tabletmag.com/sections/science/articles/finland-youth-gender-medicine
 32. Bron: https://twitter.com/CoachCaroline/status/1695447077747122210
 33. Transgenderism is the Fruit of Sexual Revolution w/ Dr. Jennifer Morse. Youtube.com: Pints with Aquinas, 7 juni 2022. Vanaf 2 uur 53 min.
 34. Transgenderism is the Fruit of Sexual Revolution w/ Dr. Jennifer Morse. Youtube.com: Pints with Aquinas, 7 juni 2022. Vanaf 2 uur 50 min.
 35. 35,0 35,1 Excuses voor gedwongen sterilisatie transgenders, 'het is zo denigrerend geweest', op NOS.nl, nieuwsbericht van 30 nov. 2020.
 36. Geslachtsverandering ruimer erkend, nieuwsbericht op NOS.nl, 14 sept. 2011.
 37. Zie over deze brochure: https://dewaarheidsvriend.nl/nieuws/geref-bond-geeft-brochure-genderdysforie-uit