UFO

Uit Christipedia

UFO is een afkorting van "Unidentified Flying Object", "ongeïdentificeerd vliegend voorwerp". Meestal gebruikt men de term voor iets dat lijkt op een ruimtevaartuig van niet-menselijke makelij. De wezens die zich in een UFO voortbewegen worden ufonauten of aliens (Engels voor 'vreemdelingen') genoemd.

Poollicht en UFO's

Op verschillende plekken in Nederland was vrijdagavond poollicht te zien. Poollicht of noorderlicht ziet eruit als een gordijn van groen en violet licht dat ontstaat doordat geladen deeltjes van de zon botsen met de atmosfeer. Het verschijnsel is het best te zien bij de Noord- en de Zuidpool. In Nederland is het licht zelden te zien; de laatste keer was in het voorjaar van 2001. Bij helder licht is het verschijnsel ook zaterdagavond waar te nemen. In Duitsland en Oostenrijk heeft het noorderlicht geresulteerd in veel UFO-meldingen. Bij het UFO-onderzoekscentrum in Mannheim stond de UFO-hotline roodgloeiend.

(Bron: Radio Nederland Wereldomroep, 22 januari 2005)


Ufo in jungle

Lokale autoriteiten in Congo hebben een Congolese en Pakistaanse burger gearresteerd die op zoek gingen naar een ongeïdentificeerd vliegend object (ufo) dat maandag was neergestreken in de jungle. De twee personen werden verhoord tot Google-zusterbedrijf Loon bevestigde dat het om een van zijn internetballonnen ging.

(Bron: Nu.nl, nieuwsbericht, 26 aug. 2020)

Foto genomen in 2019 vanaf het Amerikaans oorlogsschip USS Omaha (LCS-12). Er is anno 2020 nog geen verklaring voor.

"Ongeïdentificeerd" betekent dat de identiteit van het voorwerp niet is vastgesteld, d.w.z. we weten niet wat het is. Het Pentagon, een afdeling van de federale overheid van de VS, heeft een nieuwe term ingevoerd ter vervanging van 'Unidentified Flying Object': 'Unidentified Aireal Phenomenon' (UAP)[1], vertaald: "Ongeïdentificeerde fenomeen in de lucht".

Bij Nederlandse universiteiten worden UFO-meldingen niet bestudeerd. Wel worden vreemde verschijnselen aan de hemel onderzocht, waar vooral meteorologen vaak mee te maken hebben.[2]

Meestal is er een prima verklaring voor vreemde verschijnselen in de lucht te vinden. In sommige gevallen zijn er te weinig gegevens om een verklaring te kunnen geven. Maar een onverklaard voorwerp in de lucht hoeft niets iets van buitenaardse oorsprong te zijn. Veel schijnbare ruimtevaartuigen zijn psychologisch of weerkundig te verklaren. Noorderlicht bijvoorbeeld kan leiden tot veel UFO-meldingen (zie voorbeeld in kader).

Relatief veel UFO-meldingen in Nederland zijn uit Soesterberg gekomen, waar een militaire vliegbasis is. Van 2011 tot 2020 werden er rondom Soesterberg 126 waarnemingen gedaan.[3]

Cultuurgerelateerd. Het valt op dat de UFO's zich aanpassen aan de technische cultuur van de tijd. In de 19e eeuw zagen ze er anders uit dan in de 21e eeuw[4].

Israël. Wat ook opvalt, althans volgens Josh Peck, die een DVD over UFO's uitbracht, is dat bijzondere gebeurtenissen in de geschiedenis van Israël, Gods oude-verbondsvolk, gepaard gaan met UFO-manifestaties[4].

Antichristelijk. Wat verder opvalt is dat sommige uitingen van de vreemde bestuurders van de UFO's antichristelijk zijn, tegen het evangelie van Jezus Christus ingaan[4].

Verklaringen op grond van redelijke wezens. Van de UFO-verschijnselen zijn twee wedijverende verklaringen die allebei onderstellen dat achter de verschijnselen met rede begiftigde wezens schuilgaan. De buitenaardsen-theorie zegt dat een buitenaardse beschaving, ouder dan de menselijke, ons benadert en ons wil helpen. De christelijke demonen-theorie zegt dat de verschijnselen toe te schrijven zijn aan demonen, die de aardbewoners willen misleiden en kwaaddoen.[4]

Techniek

Wat zijn die vreemde voorwerpen? Volgens UFO-onderzoeker en christen Lynn A. Marzulli zijn sommige UFO-voorvallen manifestaties van echte hemelse techniek. Sommige verschijnselen kunnen door demonen gemaakte illusies zijn.[5] Het is ook mogelijk dat de schijnbare techniek slechts een verschijningsvorm is.

Bijbel

In de Bijbel komen geen UFO's voor in de zin van voertuigen met wezens van een andere planeet. Gods Woord kent geen andere beschaving op een andere planeet. Wel beschrijft de Bijbel enkele hemelse voertuigen en spreekt hij van de onzichtbare wereld vanwaar wezens soms verschijnen aan mensen op aarde. De beschreven hemelse voertuigen zijn in de strikte zin van de uitdrukkingen "ongeïdentificeerd vliegend voorwerp" en "ongeïdentificeerd verschijnsel in de lucht" géén van deze verschijnselen, omdat het duidelijk is dat (1) het voertuigen zijn, (2) die een hemelse oorsprong en bestemming hebben en (3) voor een duidelijk doel worden ingezet.[6]

God heeft strijdwagens

Jes 66:15  Want zie, de HEERE zal komen in vuur, en Zijn strijdwagens zullen komen als een wervelwind, om in grimmigheid Zijn toorn te laten gelden, Zijn bestraffing in vlammen van vuur. (HSV)

De strijdwagens van God zijn "ontelbare duizenden":

Ps 68:17   (18) De strijdwagens van God zijn tweemaal tienduizend, ontelbare duizenden. De Heere is bij hen, een Sinaï in heiligheid. (HSV)

De profeet Elia voer in "een vurige wagen met vurige paarden", in een storm, ten hemel.

"2Kon 2:11  Het gebeurde, terwijl zij al sprekend verdergingen, zie, dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel." (HSV)

Elisa's knecht Gehazi zag, toen God op Elisa's gebed zijn ogen had geopend, vele "vurige paarden en wagens" rondom Elisa.

2Kon 6:17  En Elisa bad en zei: HEERE, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de HEERE opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. (HSV)

"2Kon 2:11  Het gebeurde, terwijl zij al sprekend verdergingen, zie, dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel." (HSV)

De profeet Ezechiël ziet God op een soort hemelse troonwagen met wielen (Ezech. 1).

Deze hemelse wagens kan men symbolisch verstaan. Sommigen[7] echter menen dat de beelden zij naar reële voertuigen verwijzen en toonbeelden zijn van hemelse technologie.

Historische waarnemingen

Hieronder bekende historische waarnemingen van UFO's:

1947. Het Roswell-incident, dat de bekendste ufo-waarneming uit de geschiedenis zou worden (tenminste tot 2020). Volgens het Amerikaanse Pentagon ging het niet om een geheim militair project met een ballon en was het geen UFO.[2]

1947-1969. In de VS voet het Amerikaanse ministerie van defensie het Project Bluebook uit om ufo-waarnemingen te monitoren. De meeste waarnemingen bleken van vliegtuigen, sterren, wolken en spionagevliegtuigen, maar een deel bleef onverklaarbaar.[2]

1950. Een stel in de Amerikaanse Oregon ziet een vliegend voorwerp dat eruit ziet als een schotel.[8]

1973. De Udense Ann Dolphijn ziet drie 'ruimtemannetjes' door haar straat schuifelen die in een vurige bol weer vertrekken. De UFO van Uden is een van de bekendste waarnemingen die ooit in Nederland zijn gedaan.[9]

1979. Op 3 februari 1979, 5.00 uur, waren twaalf leden van de Luchtmacht Beveiliging getuige van een ufo boven vliegbasis Soesterberg. De militairen zien iets dat ze niet kunnen verklaren: een grote zwarte driehoek, die een patroon van lichten vertoont, vliegt langzaam over de militaire basis te te Soesterberg. De driehoek is zo breed als de startbaan van Soesterberg, waarover het zich voortbewoog. Op elke hoek zit een licht. Het ding bleef tenslotte geruisloos boven de startbaan hangen voordat het om zijn as draaide en weer wegschoot. Het object is bekend geworden als 'de UFO van Soesterberg'. De luchtmacht verklaart het als een luchtspiegeling.[3][10]

2004. Een Amerikaanse militaire piloot maakt voor de kust van de Amerikaanse staat Californië opnamen van een UFO. De beelden zouden in 2020 worden vrijgeven. Volgens de piloot gedroeg het voorwerp zich niet volgens de gewone wetten van de natuurkunde.[8]

2007. Op 10 januari zien verschillende mensen in de omgeving van Helmond een ufo, die 'achtervolgd’ wordt door straaljagers. De waarneming wordt door meerdere mensen gemeld bij de politie.[11]

2011. In Nederland wordt een UFO Meldpunt Nederland gelanceerd.

2015. Amerikaanse piloten nemen voor de oostkust van de VS een UFO waar. De snelheid en beweging van het vliegende ding zijn verbazend. In hetzelfde jaar wordt boven de oceaan weer een UFO waargenomen. De beelden van beide voorwerpen zouden in 2020 worden vrijgegeven.[8]

2017. Het Amerikaanse Pentagon maakt in 2017 bekend dat het vijf jaar lang voor 22 miljoen dollar per jaar zelf onderzoek had gedaan naar UFO's.

2018. UFO Meldpunt Nederland ontvangt dit jaar 926 ufo-meldingen.[12]

2019. Bij UFO Meldpunt Nederland komen 1413 ufo-meldingen binnen.[12]

2020. Het Amerikaanse ministerie van Defensie geeft drie video's vrij van ongeïdentificeerde vliegende objecten, "om elk misverstand over de vraag of de opnamen echt zijn of niet weg te nemen". De objecten op de video's staan altijd te boek staan als "ongeïdentificeerd". De beelden zijn gemaakt door piloten van de marine in 2004 en 2015. De beelden waren trouwens al in 2007 en 2017 uitgelekt.[2] "Van alle historische ufo-dossiers beschouwen ufologen dit materiaal als een van de meest overtuigende aanwijzingen voor buitenaards leven, maar het is tegelijkertijd geen hard bewijs, geen smoking gun," stelde iemand van UFO Meldpunt Nederland[2]. Van een van de UCF-voorvallen zou 45 minuten videomateriaal zijn, maar er is maar een kort fragment van vrijgegeven.

UFO Meldpunt Nederland ontvangt dit jaar een recordaantal ufo-meldingen: 2013 meldingen, 43% meer dan in 2019 en 117% meer dan in 2018.[12]

2021. Het Amerikaanse Pentagon erkent in een 9 bladzijden tellend rapport, uitgegeven in juni, het bestaan van ongeïdentificeerde luchtverschijnselen (UAP's). Men heeft van 2004 tot 2021 144 gevallen geboekstaafd. Voor 143 daarvan heeft men geen goede verklaring kunnen vinden. Het Pentagon vindt dat er meer onderzoek gedaan moet worden.

Eindtijd

In de eindtijd, de periode die direct aan de zichtbare verschijning van Christus Jezus voorafgaat, zullen bedrieglijke tekenen en wonderen gebeuren, die hun oorsprong in Satan's rijk van de duisternis hebben.

2Th 2:11  En daarom zendt God hun een werking van de dwaling om de leugen te geloven, (Telos)

Sommige christenen[1][7][13][14][15] menen dat door demonen bediende UFO's, tot die bedrieglijke fenomenen kunnen behoren. Door de naturalistische evolutietheorie houden de meeste astronomen het voor mogelijk dat er elders in het heelal leven is ontstaan. De harten van de mensen worden door de evolutietheorie en door de aandacht voor UFO's mogelijk rijp gemaakt om demonisch bedrog in de toekomst te geloven, bedrog in de vorm van buitenaardse wezens met vergevorderde ruimtevaarttechniek.

Over de mogelijke rol van Aliens (vermomde demonen) in de eindtijd, zie Aliens.

Video (humor)

In het volgende grappige filmpje worden de menselijke reacties van schrik en verbazing getoond op een (in scène gezette) neergestorte vliegende schotel.


UFO joke-candid camera. Youtube.com: Goran Tomič, 10 jan. 2008. Duur: 1 min. 20 sec.

Zie ook

Aliens

Meer informatie

Boeken

Paul J.M. van Teeffelen, De UFO-Misleiding. Den Haag: Christelijke Uitgeverij Initiaal, 2002. Pagina's: 244. Over de misleiding door demonen in de eindtijd die, zo verwacht de auteur, met behulp van UFO's zal plaatsvinden.

L.A. Marzulli, UFO Disclosure. The 70-Year Coverup Exposed. Spiral Of Life Publishing, 2018. Pagina's: 160. Lynn A. Marzulli is ufo-onderzoeker en Bijbelgetrouw christen.

Websites

L.A. Marzulli, naam van het Youtube-kanaal van christen en ufo-onderzoeker L.A. Marzullo.

UZO Zaken, UFOzaken.nl, pleit ervoor dat de wetenschap en de media serieuze aandacht besteden aan het ufo-verschijnsel.

UFO Meldpunt Nederland, Ufomeldpunt.nl, brengt in kaart hoeveel en welke UFO-meldingen er worden gedaan en geeft informatie over de alledaagse verschijnselen[16] waarmee de meeste meldingen verklaard kunnen worden. Facebook: Ufomeldpunt.

Video's

In oplopende tijdsorde van publicatie:

L.A. Marzulli: Have We Seen UFO Disclosure? Youtube.com: Prophecy Watchers, 27 aug. 2019. Duur: 29 min. 30 sec. Gesprek van Gary Stearman met Lynn A. Marzulli over het UFO's in het licht van de Bijbel.

L.A. Marzulli: The Great UFO Deception. Youtube.com: Prophecy Watchers, 4 jun. 2020. Duur: 28 min. 30 sec. Gesprek van Gary Stearman met UFO-onderzoeker en christen Lynn A. Marzulli, onder andere over de onthulling van de werkelijkheid van aliens.

L.A. Marzulli: Is Full UFO Disclosure Imminent? Youtube.com: Prophecy Watchers, 11 aug. 2020. Duur: 31 min. 7 sec. Gesprek van Gary Stearman met UFO-onderzoeker en christen Lynn A. Marzulli.

L.A. Marzulli: What the Bible Says About UFOs. Youtube.com: Prophecy Watchers, 8 jan. 2021. Duur: 28 min. 30 sec. Gesprek van Gary Stearman met Lynn A. Marzulli over het UFO's in het licht van de Bijbel.

Gary Stearman and Mondo Gonzales: Project Jehovah and the UFO Coverup. Youtube.com: Prophecy Watchers, 15 juni 2021. Duur: 28 min. 31 sec. Gesprek over UFO's en een Bijbelse zienswijze daarop.

Prophecy Update: UFO Swarms and Creepy Orbs. Youtube.com: Prophecy Watchers, 22 dec. 2021. Duur: 8 min. 42 sec. Gesprek met Josh Peck naar aanleiding van diens DVD over UFO's: The Great Delusion.

Josh Peck: The Great UFO Delusion. Youtube.com: Prophecy Watchers, 13 jan. 2022. Duur: 28 min. 30 sec. Gastheer Gary Stearman spreekt met Josh Peck naar aanleiding van diens DVD over UFO's 'The Great Delusion'.

Getuigenissen

UFO Update! Bill Salus UFO Encounter! Youtube.com: L.A. Marzulli, 24 sept. 2022. Duur: 10 min. 50 sec. Bevat getuigenis van Bill Salus: hij en zijn vrouw zagen vreemde verschijnselen aan de nachtelijke hemel.

UFO followed me! Youtube.com: L.A. Marzulli, 29 sept. 2022. Duur: 19 min. 27 sec. De christin Leslie Brandt-Olsen doet aan UFO-onderzoeker L.A. Marzulli verslag van haar confrontatie met een UFO.

Bron

Pentagon geeft beelden ufo's officieel vrij, nog altijd 'ongeïdentificeerd'. NOS.nl, 28 apr. 2020

Voetnoten

 1. 1,0 1,1 L.A. Marzulli: Have We Seen UFO Disclosure? Youtube.com: Prophecy Watchers, 27 aug. 2019. Duur: 29 min. 30 sec. Gesprek van Gary Stearman met Lynn A. Marzulli over het UFO's in het licht van de Bijbel.  
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Pentagon geeft beelden ufo's officieel vrij, nog altijd 'ongeïdentificeerd'. NOS.nl, 28 apr. 2020
 3. 3,0 3,1 Soesterberg de ufo-hoofdstad van Nederland? 'Ik kan het ook niet verklaren'. RTVUtrecht.nl, 23 jan. 2021.
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 Josh Peck: The Great UFO Delusion. Youtube.com: Prophecy Watchers, 13 jan. 2022. Duur: 28 min. 30 sec. Gastheer Gary Stearman spreekt met Josh Peck naar aanleiding van diens DVD over UFO's 'The Great Delusion'.
 5. L.A. Marzulli: Is Full UFO Disclosure Imminent? Youtube.com: Prophecy Watchers, 11 aug. 2018. Vanaf 23 min 13 sec.
 6. L.A. Marzulli: The Great UFO Deception. Youtube.com: Prophecy Watchers, 4 jun. 2020. Duur: 28 min. 30 sec. Gesprek van Gary Stearman met UFO-onderzoeker en christen L.A. Marzulli Enkele Bijbelse voorbeelden worden genoemd.
 7. 7,0 7,1 Zo Lynn A. Marzulli, zie L.A. Marzulli: What the Bible Says About UFOs. Youtube.com: Prophecy Watchers, 8 jan. 2021. 2018. Duur: 28 min. 30 sec.
 8. 8,0 8,1 8,2 UFO: Pentagon releases three leaked videos - is the truth finally out there? Youtube.com: Sky News, 28 apr. 2020. Duur: 2 min. 38 sec.
 9. De UFO van Uden blijft een groot mysterie, ook al onderzocht Amerikaans instituut melding uit 1973. BD.nl, 28 aug. 2020.
 10. De ufo van Soesterberg, 1979. Youtube.com: UFO Meldpunt Nederland, 6 aug. 2019. Duur: 1 uur 8 min. 6 sec. In samenwerking met de luchtmacht maakte de VPRO een reconstructie van het voorval, waaraan tien van de twaalf getuigen meewerkten.
 11. Was er echt een ufo te zien in Helmond? DitIsHelmond.nl, 9 nov. 2020.
 12. 12,0 12,1 12,2 https://www.facebook.com/ufomeldpunt/posts/3755402037816662
 13. L.A. Marzulli: The Great UFO Deception. Youtube.com: Prophecy Watchers, 4 jun. 2020. Duur: 28 min. 30 sec. Gesprek van Gary Stearman met UFO-onderzoeker en christen L.A. Marzulli.
 14. Prophecy Update: UFO Swarms and Creepy Orbs. Youtube.com: Prophecy Watchers, 22 dec. 2021. Duur: 8 min. 42 sec. Gesprek met Josh Peck naar aanleiding van diens DVD over UFO's: The Great Delusion.
 15. When We Go Up They Show Up! Fast Tracking UFO Disclosure | L.A. Marzulli. Youtube.com: Prophecy Watchers, 9 juni 2022. Duur: 28 min. 30 sec.
 16. Zie https://www.ufomeldpunt.nl/verklaringen