Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs

Uit Christipedia

De Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS), opgericht in 1921, is een christelijke vereniging die de belangen behartigt van het reformatorisch onderwijs. Haar leden zijn reformatorische scholen - in de begintijd gereformeerde scholen genoemd - voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs, alsmede een MBO- en een HBO-instelling. In 2020 waren bij de VGS 180 basisscholen en 7 middelbare scholen aangesloten[1].

Doel, middelen, organisatie

De VGS heeft tot doel het bevorderen en in stand houden van het reformatorisch onderwijs. Om dit te bereiken ontplooit de VGS een aantal activiteiten. De afdeling Besturenorganisatie geeft invulling aan de rol van vertegenwoordiger en belangenbehartiger van het reformatorisch onderwijs bij de overheid. Tevens is ze helpdesk voor juridische vragen van de scholen en vindt er visievorming plaats over thema’s die het reformatorisch onderwijs raken. Daarnaast is er de afdeling Advies die dienstverlening ten behoeve van reformatorische scholen aanbiedt op het terrein van algemeen en financieel management, personeelsbeleid en bestuur en toezicht. De derde afdeling is Administratie die dienstverlening aan scholen levert op het gebied van financiële administratie en personeels- en salarisadministratie.

Aangesloten scholen

Op 1 oktober 2015 waren aangesloten:

Schooltype Aantal
Primair onderwijs 169
Speciaal (voortgezet) onderwijs 12
Voortgezet onderwijs 7
Middelbaar beroeps onderwijs 1
Hoger beroeps onderwijs 1

In 2020 waren bij de VGS 180 basisscholen en 7 middelbare scholen aangesloten, met in totaal 70.000 leerlingen[1].

Geschiedenis

De vereniging is op 4 januari 1921 opgericht door de predikant G.H. Kersten, die tevens de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) oprichtte. De vereniging kende een voorspoedige groei. Het bestuur bestond aanvankelijk geheel uit leden van de Gereformeerde Gemeenten. Later stond het ook open voor leden van andere gereformeerde kerkgenootschappen. Het bestuur bestaat anno 2016 uit personen behorende tot de Gereformeerde Gemeenten, de Hersteld Hervormde Kerk, Protestantse Kerk Nederland, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

Na de Tweede Wereldoorlog groeide het aantal scholen dat lid werd van de VGS. Ook werden er vanaf de jaren 60 reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs opgericht.

Belangrijk voor het reformatorisch onderwijs is geweest het advies van de Onderwijsraad in 1979, waarin deze raad het reformatorisch onderwijs als een afzonderlijke denominatie erkende. Vanaf dat moment is de vereniging zich als besturenorganisatie sterker gaan profileren.

Meer informatie

Website van de vereniging: VGS.nl

Bron

Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs, nl.wikipedia.org. Tekst van dit artikel is onder wijziging verwerkt op 10 nov. 2020.

Zie ook

Christelijk onderwijs

Voetnoot