Christelijk onderwijs

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
School geopend op 6 sept. 1923 met verwijzing naar de enig ware grondslag: Jezus Christus (1 Corinthe 3 vers 11).

Christelijk onderwijs omvat onderwijs in de christelijke leer en onderwijs op christelijke grondslag. Christelijk dagonderwijs aan kinderen in scholen is in Nederland een vorm van ‘bijzonder onderwijs’ en in Vlaanderen een vorm van ‘vrij onderwijs’.

Gereformeerd onderwijs

In Nederland bestaan scholen op gereformeerde grondslag, zoals de School met de Bijbel Wekerom, in het Gelderse dorp Wekerom (Nederland). "De School met de Bijbel Wekerom is een school voor primair onderwijs op gereformeerde grondslag. We geven onderwijs en vormen de leerlingen vanuit een christelijke en reformatorische mens- en wereldvisie."[1]

School met de Bijbel Wekerom.

Evangelisch onderwijs

Het Evangelische Onderwijs is sinds 1998 een aparte stroming binnen het Nederlandse onderwijsbestel. De evangelische zuil onderscheidt zichzelf van andere gevestigde kerkelijke stromingen door niet het accent te leggen op zogenoemde belijdenisgeschriften, maar op de persoonlijke omgang met God door Jezus Christus en de wedergeboorte uit de Heilige Geest. (Zie Evangelische beweging).

De Nederlandse overheid heeft erkend dat de evangelische beweging een afzonderlijke richting vertegenwoordigt welke zich in het Nederlandse volk op geestelijk terrein openbaart. De landelijke zuil voor evangelisch onderwijs werd erkend tijdens een vervolgdebat over het Plan van Scholen op 29 september 1998.

Vóór 1998 waren er al evangelische basisscholen door gemeentelijke overheden erkend, waaronder de Morgenster in Amsterdam.

Vervaging van de grondslag

In de loop der jaren maakt in de identiteitsnota en de schoolgids een vaste en duidelijk christelijke grondslag, waarin de Bijbel en Jezus Christus als Heer centraal staan, eventueel met een binding aan belijdenisgeschriften, steeds meer plaats voor een vage christelijke belijdenis[2].

Zie ook

Bijzonder onderwijs | Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs

Bronnen

Art. Bijzonder onderwijs, Wikipedia.nl. tekst hiervan is verwerkt op 28 dec. 2014.

Artikel ‘Historie’ van het Platform Evangelisch Onderwijs Nederland, op PEON.nl, geraadpleegd 28 dec. 2014.

Voetnoot

  1. Bron: https://www.smdbwekerom.nl/over-ons/profiel/. Geraadpleegd 22 feb. 2020
  2. Nieuwsbrief Bijbel en Onderwijs, oktober 2018. Zie ook Dick Tillema, Grondslagdenken versus perspectiefdenken, BijbelEnOnderwijs.nl, 8 okt. 2014.