Waterpoort

Uit Christipedia

De waterpoort is een stadspoort aan de oostkant van Jeruzalem ten tijde van Nehemia. Zij wordt genoemd in Neh. 3:26; 8:2,4; 12:37. Zij moet niet verward worden met de Bronpoort in de zuidelijke punt van de stad.

Plaats van de Waterpoort in de oostelijke stadsmuur. Deze doorgang wordt onder meer genoemd in vers 26 van Nehemia 3.

De poort dankt zijn naam aan het water van de nabijgelegen Gihonbron. Zij is wellicht zo genoemd omdat men door haar het water uit de Gihonbron in de tempel droeg. Zij was tussen het paleis (huis) van de koning en de Gihonbron.

Deze doorgang in de muur van Jeruzalem werd hersteld in de dagen van Nehemia.

Ne 3:26 De tempeldienaren [die] op de Ofel woonden, [verrichtten herstelwerk] tot tegenover de Waterpoort aan de oost[kant] en de [hoog] uitstekende toren. (HSV)

Langs haar oostzijde strekte zich een plein uit waar volksvergaderingen werden gehouden, Neh. 8: 2, 4, 17, Ezra 10: 9.

Bron

Aantekeningen bij de Leidse vertaling van Neh. 3:26.