Weet Magazine

Uit Christipedia

Weet Magazine is een populairwetenschappelijk tijdschrift op bijbels creationistische grondslag. Het is vooral gericht op studerende jongeren en jongvolwassenen en biedt hen bijbels ingekaderde wetenschappelijke kennis.

Een nummer van het Weet-Magazine uit 2017.

Het tweemaandelijkse tijdschrift vermeldt in ieder nummer interessante feitjes en weetjes over de wereld om ons heen en hoe deze in elkaar steekt. Het beschrijft de leukste ontdekkingen uit natuur, techniek en wetenschap vanuit een christelijk en bijbelgetrouw perspectief beschrijft. Het magazine gaat uit van vastgestelde feiten, maar legt de achterliggende aannames van met name evolutionisten bloot: de bril waardoor zij naar de feiten kijken en deze verklaren. Weet-Magazine geeft voor dezelfde feiten een creationistisch alternatief.

In 2015 telde het tijdschrift 10.500 abonnees. In april 2018, toen het 50ste nummer uitkwam, waren dat er bijna 11.000[1].

Op 7 september 2013 hield Weet haar eerste lezersdag.

Oprichting

Weet Magazine is oorspronkelijk een initiatief van de Urker werkgroep Creatie.info. Het eerste nummer verscheen in 2010, bevatte 52 pagina’s en had een oplage van 52.000 exemplaren. Abonnees van de Gezinsgids en van Bijbel en Onderwijs kregen het eerste nummer gratis thuisgestuurd. De uitgever Christelijke Tijdschriften zei: „De bestaande populairwetenschappelijke tijdschriften, zoals Kijk en Quest, gaan uit van de evolutietheorie bij de interpretatie van wetenschappelijke feiten. Wij niet. De Bijbel van kaft tot kaft is ons uitgangspunt, bij alle artikelen. Dat betekent dat we de feiten soms opnieuw moeten duiden. En vaak is die duiding heel anders dan in seculiere bladen gebeurt. In die zin heeft de leus ”brengt je bij kennis” een dubbele bodem.”[2]

Meer informatie

De website van het tijdschrift: www.weet-magazine.nl

Voetnoot