Wereldlijk

Uit Christipedia

Wereldlijk (Gr. kosmikon) kan betekenen:

  1. behorend tot deze wereld
  2. niet-geestelijk, niet-kerkelijk

De aardse tabernakel wordt genoemd een ‘wereldlijk heiligdom’, een heiligdom behorend tot deze wereld, op de aarde:

Heb 9:1 Ook het eerste verbond had dus dienstvoorschriften en het wereldlijk heiligdom. (TELOS)

Onderscheid met werelds. Te onderscheiden van het begrip ‘wereldlijk’ is het begrip ‘werelds’, dat een ongunstige betekenis heeft.

Griekse woord. In het Grieks van het Nieuwe Testament wordt het woord kosmikon in beide betekenissen ‘wereldlijk’ en ‘werelds’ gebruikt.