Werelds

Uit Christipedia

Werelds staat tegenover geestelijk en heeft betrekking op zaken in de wereld die ons geestelijk welzijn kunnen ondermijnen.

Wereldse gedachten zijn gedachten die met geestelijke - dat is op het welzijn van onze onsterfelijke geest gerichte - overdenkingen strijden[1]; ze zijn in overstemming met de wereld der mensen, maar niet met God. Werelds heeft altijd een ongunstige betekenis.

Onderscheid met wereldlijk. Werelds en wereldlijk hebben gemeen dat ze betrekking hebben op deze aardse wereld en dat ze staan tegenover het hemelse. Het verschil is dat werelds een ongunstige betekenis heeft.

Onderscheid met aards. Werelds verschilt van aards, dat een tegenstelling is van hemels. Werelds heeft altijd een ongunstige betekenis. Aardse genoegens, dat zijn diegene, welke de aarde oplevert, kunnen onschuldig en rein zijn; door wereldse verstaat men altijd die, welke men zoeken moet in het verkeer der mensen, met hun gebreken en zwakheden; zodanige dus, waardoor ons geestelijk welzijn in gevaar gebracht wordt.

Griekse woord. In het Grieks van het Nieuwe Testament wordt het woord kosmikon in beide betekenissen ‘wereldlijk’ en ‘werelds’ gebruikt.

Tit 2:12 en onderwijst ons, dat wij met verzaking van de goddeloosheid en de wereldse begeerten ingetogen, rechtvaardig en godvruchtig zouden leven in deze tegenwoordige eeuw, (TELOS)

Bron

Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908) s.v. Aardsch — wereldsch. Tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 23 maart 2019.

Voetnoot

  1. Petrus Weiland, Kunstwoordenboek, of: Verklaring van allerhande vreemde woorden, benamingen, gezegden en spreekwijzen, die, uit verscheidene talen ontleend, in de zamenleving en in geschriften, betreffende alle vakken van kunsten, wetenschappen en geleerdheid voorkomen (1821) s.v. Aardsch, wereldsch.