Wereldse geschiedschrijving

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Wereldse geschiedschrijving is hier de geschiedschrijving volgens gangbare chronologische opvattingen in de academische wereld, te beginnen met de 'oerknal' en gebaseerd op twijfelachtige ouderdomsbepalingen en de biologische evolutietheorie en onafhankelijk van de openbaring door God in de Heilige Schrift.

Naarmate de wereldse geschiedschrijving dichterbij het heden komt, vanaf duizenden jaren geleden, stemt zij meer overeen met Bijbelgetrouwe geschiedschrijving. Het grote verschil tussen wereldse en Bijbelgetrouwe geschiedschrijving is de datering van gebeurtenissen en de bron van kennis. De eerste rekent met miljarden en miljoenen jaren, de tweede met duizenden jaren. De eerste beperkt zich tot zintuiglijke waarneming en verstand, de tweede rekent ook met historische gegevens in het Woord van God. Opvallend zijn de verschillen in datering bij wereldlijke schrijvers. Hoe grijzer het verleden, hoe dubieuzer te dateringen. 

13,8 miljard jaar geleden: 'big bang' of 'oerknal', het ontstaan van het heelal uit een enorm heet punt, met een oneindig grote dichtheid. Tegelijkertijd met de oerknal ontstaan ruimte en tijd.

4,56 miljard - 542 miljoen jaar geleden: geologisch tijdvak van het Precambrium, dat met het ontstaan van de aarde begint. 

4,56 - 2,5 miljard jaar geleden: geologisch tijdvak van het Archeïcum (of Archaïcum, Archeozoïcum), onderdeel van het Precambrium. 

4,56 miljard jaar geleden: ontstaan van ons zonnestelsel en de aarde

ca. 3,5 miljard jaar geleden: ontstaan van het leven op aarde. 

750 miljoen jaar geleden: Het supercontinent Rodinia, dat uit alle landmassa op aarde bestaat, breekt in stukken. 

700 miljoen jaar geleden: Grote IJstijd

635-542 miljoen jaar geleden: tijdperk van het Ediacarium, waarin de eerste complexe, meercellige organismen ontstonden, in zee. De zeebeesten, die enkele millimeters tot meters groot waren, hadden allerlei vormen, van schijfjes en varenachtige structuren tot vormen als mini-luchtbedjes. De meeste wetenschappers menen (anno 2012) dat deze organismen de voorouders waren van de dieren in het Cambrium. Andere geleerden denken dat ze een doodlopende tak in de evolutiestamboom vormen, omdat ze zo weinig lijken op de dieren die we nu kennen.

542 - 251 miljoen jaar geleden: geologisch tijdvak van het Paleozoicum.

542,0 - 488,3 miljoen jaar geleden: geologisch tijdvak van het Cambrium, onderdeel van het Paleozoïcum

ca. 535 miljoen jaar geleden: de Cambrische explosie, in relatief korte tijd verschijnen veel nieuwe groepen organismen (dieren, planten, enz.). Het leven in de zeeën evolueert razendsnel. In zee en later op het land ontstaan de voorlopers van alle diersoorten zoals we die nu kennen. 

500 miljoen jaar geleden: de eerste planten en insecten verschijnen op het land

488,3 - 443,7 miljoen jaar geleden: geologisch tijdvak van het Ordovicium, onderdeel van het Paleozoïcum. 

443,7 - 416,0 miljoen jaar geleden: geologisch tijdvak van het Siluur, onderdeel van het Paleozoïcum. 

416,0 - 359,2 miljoen jaar geleden: geologisch tijdvak van het Devoon, onderdeel van het Paleozoïcum. 

ca. 380 miljoen jaar geleden: in ondiep water levende vissen ontwikkelen poten, waarmee ze uit het water kunnen kruipen

359,2 - 299,0 miljoen jaar geleden: geologisch tijdvak van het Carboon, onderdeel van het Paleozoïcum. 

299,0 - 251,0 miljoen jaar geleden: geologisch tijdvak van het Perm, onderdeel van het Paleozoïcum. 

251,0 - 65,5 miljoen jaar geleden: geologisch tijdvak van het Mesozoïcum.De naam betekent 'tijdperk van het midden-leven'. 

145,5 - 65,5 miljoen jaar geleden: geologisch tijdvak van het Krijt, onderdeel van het Mesozoïcum. Het krijt is een tijd met zeer hoge concentraties broeikasgassen. 

ca. 100 - 65,5 miljoen jaar geleden: tijdperk van het Laat Krijt. In deze periode leeft de eendensnaveldinosauriër oftewel hadrosauriër, waarvan er zo'n 50 soorten zijn. Deze dinosaurussen waren herbivoren en gedijen goed in dit tijdperk.[1]

100 miljoen jaar geleden: De concentratie broeikasgassen is heel hoog. Er is daardoor extreme hitte en vrijwel geen ijs, behalve in de heel hoge streken. Het zeeniveau is zo'n 200 meter hoger dan in 2012 na Chr[2].

67,5 tot 66 miljoen jaar geleden leefde de tyrannosaurus rex, een van de grootste vleeseters die op aarde heeft rondgelopen.

65 miljoen jaar geleden: massale uitsterving van het leven op aarde; driekwart van alle soorten, inclusief dinosauriërs, verdwijnt. Als oorzaak is aangewezen een meteorietinslag op het Mexicaanse schiereiland Yucatan. Er komt een eind aan de hegemonie van de dinosauriërs op aarde. Daarna hebben de zoogdieren zich sterk ontwikkeld. 

ca. 2 miljoen jaar geleden: de mens verschijnt

ca. 500.000 jaar geleden: De voorouder van de Neanderthaler en de moderne mens (homo sapiens) leeftin Afrika en Europa. Meer dan een half miljoen jaar geleden scheiden Neanderthalers zich af van hun Afrikaanse voorouders. [3]

ca. 350.000 tot 300.000 jaar geleden. De scheiding tussen Neanderthaler en de moderne mens: de Afrikaanse en de Europese tak scheidden zich van elkaar, waarbij de Afrikaanse versie zich ontwikkelde tot de moderne mens en de Europese tot de Neanderthaler[4].

ca. 158.000 jaar geleden leefden er mensen op de Tibetaanse hoogvlakte: de mensensoort denisovamens, een zustersoort van de neanderthalers[5].

100.000 - 10.000 jaar geleden: Laatste ijstijd[6]. Enkele tientallen duizenden jaren geleden leefden de Neanderthalers in Europa en Centraal-Azië[3].

Ca. 80.000 - 50.000 geleden. Moderne mensen (homo sapiens) verlaten Afrika[3]. Ze komen in Europa en elders Neanderthalers tegen en vermengen zich met hen, waardoor moderne mensen het DNA van Neanderthalers hebben.

16.000 v.C.: De laatste ijstijd bereikt zijn hoogtepunt[6].

ca. 9.000 v.C.:  De mens veredelt wilde planten[6]. Een stukje menselijk gevonden op de Maasvlakte in Nederland zou meer dan 9000 jaar oud te zijn. Daarmee is het een van de oudste vondsten van de mens in Nederland[7].

ca. 5500 v.C.: De Soemeriërs vestigen zich in Zuid-Tweestromenland[8].

4000 v.C.[2]: Een nederzetting ontstaat in Babylon: Ur aan de Eufraat.

ca. 3500 v.C.: De eerste steden worden gesticht. Uruk wordt de grootste stad. Soemerische pottenbakkers gaan een wiel gebruiken. Later wordt het wiel toegepast bij voertuigen[8]

3350 v.C. Het oudste schrift, zover bekend (anno 2015), staat op spijkerschrifttabletten, geschreven in het Soemerisch. 

2750-2371: Vroege Dynastieke Periode. In deze tijd ontstaan in Zuid-Mesopotamië verscheidene stadstaten: Sippar, Kisj, Lagas, Uruk, Larsa, Umma, Ur en Eridu. Uit deze tijd stammen korte inscripties in het Soemerisch, een wigvormig spijkerschrift, zover bekend (anno 2006) de eerste geschreven taal. Het soemerisch lijkt niet op enige andere bekende taal. Uit de 2e helft van de Vroege Dynastieke Periode stammen sporen van mensenoffers[9].

2500: Tegen 2500 werd het Soemerische spijkerschrift ook gebruikt om een andere taal te schrijven, het Akkadisch.

2371: val van de koning van Kisj. Sharrum-kin (oudtestamentische naam: Sargon), die hem ten val bracht, volgt hem op. Hij sticht een nieuwe dynastie. 

Sargon valt de steden Umma, Ur en Lagas aan en sticht een nieuwe stad Akkad (of Agade). 

ca. 2350 v.C.: Sargon I, koning van Akkad, verovert Soemerië[8].

Zie vervolg: 3e millennium voor Chr.

Voetnoten

  1. Grootste dinosaurus ooit gevonden in Japan blijkt onontdekte soort, Nu.nl, nieuwsbericht dd. 7 sept. 2019.
  2. 2,0 2,1 Jaartal volgens  Anthony Mason, Oude beschavingen. Serie: Wie weet het? (A'dam, Brussel: Reader's Digest NV, 2006. Oorspr. The Ancient World, 2004) blz. 48, 51.
  3. 3,0 3,1 3,2 Onderzocht Neanderthaler-DNA in IJslanders geeft verbluffende nieuwe inzichten in de menselijke geschiedenis, Scientias.nl, nieuwsbericht 30 april 2020.
  4. Neanderthaler mogelijk toch geen seks met moderne mens, nieuwsartikel op Nu.nl, 14 aug. 2012
  5. Nieuwsbericht van 1 mei 2019 op NOS.nl: https://nos.nl/artikel/2282873-uitgestorven-mensensoort-tienduizenden-jaren-geleden-al-op-dak-van-wereld.html
  6. 6,0 6,1 6,2 Jaartal volgens  Anthony Mason, Oude beschavingen. Serie: Wie weet het? (A'dam, Brussel: Reader's Digest NV, 2006. Oorspr. The Ancient World, 2004) blz. 42-43.
  7. Bot op Maasvlakte 9000 jaar oud, nieuwsbericht op NOS.nl, 24 jan. 2014.
  8. 8,0 8,1 8,2 Jaartal volgens  Anthony Mason, Oude beschavingen. Serie: Wie weet het? (A'dam, Brussel: Reader's Digest NV, 2006. Oorspr. The Ancient World, 2004) blz. 49.
  9. Paul Lawrence, De wereld van de Bijbel (Kampen: uitgeverij Kok, 2007. Oorspr. The Lion Atlas of Bible History, 2006) p.22