Wicca

Uit Christipedia

Wicca is een moderne en populaire vorm van hekserij. Het is een natuurreligie die (1) gebaseerd is op het ritme van de natuur, de maan, de seizoenen, en (2) rekening houdt met de natuurkrachten die daarin actief zijn. Het doel van wicca is de mens in harmonie te brengen met de geestelijke krachten van de kosmos. Die krachten worden vertegenwoordigd door de godin en de god. De aanhangers van wicca vereren deze god en godin en beoefenen magie. Door wicca geraakt de beoefenaar ongeweten in verbinding met demonen.    

Wicca is een natuurreligie zoals ook de aboriginals en de indianen die aanhangen. Het is tevens een mysterie- en ervaringsreligie, waarin je ingewijd moet zijn.

Storend kapelletje

Een groep moderne heksen en heidenen eist dat een Mariakapelletje uit een steenoude eik verdwijnt in het Vlaamse stadje Lummen bij Hasselt. De heksen vinden het slechts dertig centimeter kleine kapelletje zeer storend voor hun rituelen bij de zogeheten Duizendjarige Eik.

Bron: ANP, juni 2009.

Wicca kent geen heilige geschriften of religieuze autoriteiten.

Heksen geloven in een vrouwelijke godin en in een mannelijke god. Deze goden vertegenwoordigen een rijk vol goden en geesten en dragen verschillende namen. De godin wordt vereerd en opgeroepen in de drie vormen maagd, moeder en oude, wijze vrouw. De twee voornaamste vormen van god zijn ”god van de jacht” en ”god van de vruchtbaarheid”. Wicca hecht verder geloof aan kabouters, kobolden, vuurgeesten en andere mysterieuze natuurwezens. Heksen geloven niet in satan. Ze zijn van mening dat de geestelijke wereld neutraal is en dat een mens een keuze voor het kwade of het goede kan maken. 

Verschillende middelen en attributen zijn in de hekserij gangbaar, bijvoorbeeld de pendel, tarrotkaarten, amuletten. Met tarotkaarten voorspellen heksen de toekomst. 

Heksen beoefenen magie, dat is het verkrijgen en uitoefenen van paranormale kracht om toeval en lot te sturen. Ze onderscheiden witte en zwarte magie, doch beoefenen doorgaans witte magie, die volgens hen bedoeld in om te helpen, om goed te doen. Ze doen dat uit de overtuiging dat alles wat ze doen, drievoudig op hen terugkomt. Zwarte magie richt naar hun mening slechts kwaad aan.

Boeken, films en tijdschriften over hekserij beïnvloeden het volk. Zo heeft de razend populaire jeugdboekenserie Harry Potter de belangstelling voor hekserij bevorderd. In Nederland bestaan heksencafés. 

Wicca heeft wortels in de Egyptische en Griekse oudheid en is ook beinvloed door de Kelten met hun druïden, maar de grondleggers van de´moderne´wicca zijn de Britten Alex Sanders (1926-1988), die zichzelf 'koning der heksen' noemde, en Gerald Gardner (1884-1964), die enkele toonaangevende teksten over Wicca publiceerde, waaronder Witchcraft Today ('Hekserij vandaag', 1954) dat Wicca onder de belangstelling van een breed publiek bracht.

Bevrijding

De Nederlandse Joyce de Jongh-Foekema was een wicca van haar 19e tot haar 24e jaar. Na haar bekering tot Christus ervoer zij dat achter de godin, die ze aanhing en met wie ze een verbond gesloten had, een demonische macht schuilging. Ze had haar verbond getekend met haar bloed en had beloofd dat bij verbreking daarvan 'mijn bloed uit dit lichaam mag stromen, zoals ik nu dit verbond teken met mijn bloed.' De nacht na haar bekering kwam de tegenaanval uit het rijk van de duisternis. Joyce: „Mijn bloed begon te kolken als lava en mijn hart ging als een razende tekeer. Een stem in mijn binnenste gromde. Het was de stem van een demonische macht, het ware gezicht van de godin met wie ik een bloedverbond had gesloten. Ik besefte dat die neutrale machten kwade geesten zijn. De duivel bestaat dus wel." Joyce pakte haar Bijbel en begon er hardop passages uit voor te lezen. Met dit boek in haar armen viel ze uiteindelijk in slaap. Ze riep steeds: „Ik ben van Jezus". De kwade machten verdwenen.

Volgens de ex-wicca hebben we, om mensen die in Wicca verstrikt zijn geraakt te winnen voor Jezus Christus en hen te bevrijden, naast veel liefde, geestelijk onderscheid en openbaring ook kennis van de geschiedenis, het huidige gedachtegoed en de praktijk van de moderne heks nodig. 

Bron

E. S. Hoekman-van Stuijvenberg, De bezemsteel is terug, RD.nl, 25 maart 2004. 

Meer informatie

http://www.wicca-and-beyond.nl/

Marloes van der Welle, Het geheim van de godin. ISBN 90-6353-454-X. Pagina's: 140 pag. Levensverhaal van de schrijfster, een ex-wicca die eens enthousiast was over het leven met de godin.

Joyce de Jong, Achtergronden en bevrijding uit hekserij. CD, uitgave van Crosslight Media. Seminar door een ex-wicca.