Witte Donderdag

Uit Christipedia

Witte Donderdag is een gedenkdag in de christenheid. In het liturgisch jaar is het de donderdag voor Goede Vrijdag. Op Witte Donderdag wordt de instelling van ‘de maaltijd van de Heer’ (avondmaal) herdacht. Een bijzondere gedenkdag als Witte Donderdag wordt niet in de Bijbel voorgeschreven, hij is door mensen ingesteld.

Zowel in de rooms-katholieke kerk als in protestantse kerken (o.a. in remonstrantse, enige doopsgezinde en lutherse gemeenten) wordt het avondmaal gehouden. De naam 'Witte' Donderdag is ontleend aan de op deze dag gebruikelijke liturgische kleur: wit is de liturgische kleur van de vreugde[1]. In de Rooms-Katholieke Kerk worden alle kruisbeelden en andere beelden met een wit laken bedekt.

Voetnoot

  1. De Christelijke Encyclopaedie voor het Nederlandsche Volk s.v. Witte Donderdag (Kampen: Kok, 1925-1931) vermeldt dat wit hier de kleur van rouw of van reinheid is. De Christelijke Encyclopedie op Protestant.nl vermeldt daarentegen (2011): “Op Witte Donderdag is de liturgische kleur niet het zwart van de rouw maar het wit van de vreugde.”