Christenheid

Uit Christipedia

Christenheid is een woord met drie betekenissen[1]:

 1. al de christenen
 2. de hoofdzakelijk door christenen bewoonde landen
 3. (in Indië/Indonesië) christelijke gemeente van inheemse bekeerlingen

De christenheid, verstaan als 'al de christenen', is de verzameling van alle ware en naamchristenen.

Aantal christenen. Het aantal christenen in de wereld beloopt 2,2 miljard, dat is 32%, zeg eenderde, van de wereldbevolking (anno 2012)[2]. Dat maakt het christendom de grootste godsdienst.

Hoofdgroepen. De grootste kerkelijke hoofdstromen binnen de christenheid zijn[3]:

 1. de rooms-katholieken (50%, 1,27 miljard)
 2. de protestanten / anglicanen (37%, 740 miljoen)
 3. de oosters-orthodoxen (12%, 240 miljoen)

Verder zijn er christenen in randgroepen zoals de Jehovah's getuigen, de mormonen, enz. (1%, 20 miljoen).

Als we de anglicanen apart nemen, dan is de volgorde, in afnemende omvang:

 1. de rooms-katholieken
 2. de protestanten
 3. de oosters-orthodoxen
 4. de anglicanen

Oosters-orthodoxe christendom

De Oosters-Orthodoxe kerken worden ook Oriëntaals-Orthodoxe kerken genoemd. In de oosterse christenheid in het Midden-Oosten staat de gemeenschap centraal, niet het individu met zijn persoonlijke geloofskeus. Een gelovige hoort bij een gemeenschap, daar stapt hij niet uit. De rituele praktijken komen eerst, pas daarna de persoonlijke beleving. De traditie wordt gekoesterd. In Nederland zijn (anno 2016) ook Oosters-Orthodoxe kerken, onder meer de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk en de Koptisch-Orthodoxe Kerk.

Ontwikkelingen

In de Christenheid zijn deze (en andere) trends waar te nemen:

 • toenemende acceptatie van christenen die in ontucht leven: ongehuwd samenleven, homoseksuele omgang.
 • toeneming van vrouwelijke predikanten en ouderlingen

Meer weten

Terry James (ed.), Deceivers: Exposing Evil Seducers & Their Last Days Deception. New Leaf Publishing Group, 2018. Pagina's: 334. Twaalf schrijvers over diverse slechte verschijnselen en ontwikkelingen in de (westerse) christenheid.

Jan Markell: The Fall of the Modern Church. Youtube.com: Prophecy Watchers, 12 juli 2018. Duur: 28 min. 30 sec. Gesprek van Gary Stearman met Jan Markell over slechte ontwikkelingen in de westerse christenheid, onder meer het afgenomen uitzien naar de komst van de Heer Jezus.

Jan Markell: Modern Churches and the Rapture. Youtube.com: Prophecy Watchers, 21 sept. 2018. Duur: 51 min. 52 sec. Gesprek van Gary Stearman met Jan Markell over ontwikkelingen in het Westen en de westerse christenheid.

Bron

Christendom, nl.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 8 aug. 2020.

Voetnoten

 1. Bron: Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.
 2. Global religious landscape christians, PewForum.org, 18 dec. 2012.
 3. Christendom, nl.wikipedia.org.