Woestijn Jeruël

Uit Christipedia

De woestijn Jeruël ligt ten zuidoosten van de plaat Thekoa, ten noordwesten van Engedi, tussen de woestijn Thekoa (2 Kron. 20:20) en de Dode Zee. De woestijn Jeruël ligt op een vlakte die afhelt naar Engedi. In de woestijn liep de bergweg van Engedi naar Jeruzalem.

De woestijn Jeruël en de woestijn Thekoa zijn beide delen van de woestijn van Juda.

In de woestijn Jeruël werden de verenigde legers van de Moabieten, Ammonieten en Edomieten, die Juda veroveren wilden, ten tijde van de koning Josafat geheel verslagen. Josafat had hen aangetroffen in een dal in de woestijn van Jeruël, tot waar de legers van Ammon, Moab en Edom waren doorgedrongen, toen zij tegen Juda en Jeruzalem optrokken.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Jeruël' is op 31 aug. 2018 onder wijziging verwerkt.