Woestijn

Uit Christipedia
Woestijn van Juda

Een woestijn is een landschap dat door gebrek aan water meestal onbewoond is en weinig tot geen plantengroei kent.

Het volk Israël trok na de uittocht uit Egypte decennia lang door de woestijn van het Sinaï-schiereiland.

Jer 2:6  En zeiden niet: Waar is de HEERE, Die ons opvoerde uit Egypteland, Die ons leidde in de woestijn, in een land van wildernissen en kuilen, in een land van dorheid en schaduw des doods, in een land, waar niemand doorging, en waar geen mens woonde? (SV)

Woestijn van Juda. Jeruzalem ligt ten noorden van de woestijn van Juda. Deze vangt zuidelijk, twee uren gaans onder Bethlehem, bij de stad Tekoa aan. en strekt zich oostwaarts langs het strand van de Dode zee (Richt. 1 : 16)[1].

Jezus Christus vertoefde 40 dagen in de woestijn, vermoedelijk in de buurt van Jericho.

De uitdrukking "een roepende in de woestijn", die stamt uit de Bijbel, wordt gebezigd voor iemand die waarschuwt maar naar wie de mensen niet willen luisteren.

In de toekomst zal het gelovig overblijfsel van Israël vluchten naar de woestijn.

Meer informatie

De Verkenners 4: Jordaanvallei & Woestijn van Judea. Youtube.com: De Verkenners, 30 mrt. 2022. Duur: 6 min. 53 sec. Kennismaking met de Jordaanvallei en de woestijn van Juda.

Bron

VanDale.nl, s.v. Woestijn. Geraadpleegd op 9 nov. 2020.

Voetnoot

  1. S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Juda.