Zacharias (vader van Johannes de Doper)

Uit Christipedia
Portret van Zacharias en Elizabeth. Schilderij van James Tissot (1836-1902).

Zacharias of Zacharia[1] (Eng. Zacharias; Fr. Zacharie; Du. Zacharias) was de vader van Johannes de Doper.

Zijn naam is in het Grieks van het Nieuwe Testament Ζαχαριας Zacha’rias. Dit is de Griekse vorm van de Hebreeuwse eigennaam Sacharjah, welke betekent "herinnerd door Jah", “Jah herinnert Zich” of “Jah gedenkt”.

Zacharias was een priester en gehuwd met Elizabeth. Zij woonden in Juda’s gebergte, wellicht te Juta of Jutta.

Lu 1:5  In de dagen van Herodes, koning van Judea, was er een priester, Zacharia genaamd, uit de afdeling van Abia, en zijn vrouw was uit de dochters van Aaron en haar naam was Elizabeth. (TELOS)

Zacharias was uit de priesterafdeling van Abia, een van de 24 afdelingen sinds koning David.

God herinnerde zich de gebeden die Zacharias en zijn vrouw hadden opgezonden, dat zij van Hem een kind mochten ontvangen. En Zacharias spreekt in zijn lofzegging, na de geboorte van zijn zoon en het herstel van zijn spraakvermogen, uit, dat Jahweh zijn heilig verbond heeft herdacht en zijn volk heeft bezocht.

Zie ook

Andere personen in de Bijbel die Zacharia heten: Zacharia.

Voetnoot

  1. In de Telos-vertaling van het Nieuwe Testament.