Elizabeth

Uit Christipedia

ElizabethElizabet of Elisabet, was de moeder van Johannes de Doper.

Naam. Haar naam, in het Grieks van het Nieuwe Testament ελισαβετ, Eli’sabet, is van Hebreeuwse oorsprong (Eliysheba) en betekent "mijn God heeft gezworen", "eed van God" of "God is een eed". 

Zij was uit de familie van de eerste hogepriester Aäron, ze was 'uit de dochters van Aäron' (Luc. 1:5). Zij was de echtgenote van de priester Zacharias. Zij en haar man woonden in een kleine stad van Juda’s gebergte. Zij was een verwante van Maria, de moeder van Jezus (Luc 1:36 ).

Elizabeth en haar man waren beiden rechtvaardig.
Lu 1:6  Zij nu waren beiden rechtvaardig voor God, wandelend in alle geboden en inzettingen van de Heer, onberispelijk. (Telos)
Maria komt bij Elizabeth op bezoek. Schilderij door Henry Ossawa Tanner.
Zij was onvruchtbaar, kon geen kinderen krijgen (Luc. 1:7). Zij en haar man waren beiden inmiddels op hoge leeftijd gekomen (Luc. 1:7), toen de engel Gabriël aan haar man de blijde tijding bracht, dat zij moeder zou worden. Weldra werd zij zwanger. Vijf maanden lang verborg zij haar zwangerschap, totdat het onverwacht bezoek van Maria, haar nicht of aanverwant, plaatshad, die door een Engel onderricht was van de toestand, waarin Elizabeth zich bevond. De laatste erkent in profetische verrukking Maria voor de aanstaande moeder van de Heiland der wereld, en verkondigt het eerst de dageraad van het Nieuwe Verbond.

Daar hun jaren reeds zo hoog geklommen waren, zullen de ouders van Johannes de Doper zijn optreden vermoedelijk niet meer aanschouwd hebben.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Elizabeth' is op 14 febr. 2015 verwerkt.