Aäron

Uit Christipedia

Aäron was de door God gekozen eerste hogepriester in Israël (Ex. 28:1-30:10. Hij was de oudere broer van Mozes. Hij werd door God aangewezen als Mozes’ woordvoerder tegenover de farao van Egypte. De betekenis van zijn naam is niet zeker, misschien 'de verlichte' of 'lichtbrenger'.

Aäron was de zoon van Amram en Jochebed en de broer van Mozes en Mirjam.

Aäron huwde met Eliseba, die hem vier zonen baarde: Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar (ook gespeld Ithamar), Ex. 6 :22.

Geslachtslijn
Amram
 
Jochebed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aäron
 
Eliseba
 
Mozes
 
Mirjam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadab
 
Abihu
 
Eleazar
 
Putiël
 
Ithamar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pinehas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abisua
 
Mozes en Aäron voor de farao, met een boodschap van God: "Laat Mijn volk gaan!".

Met zijn broer Mozes, die minder goed kon spreken, riep hij de koning van Egypte op, om het volk Israël te laten gaan.

Op de Sinaï gaf Aäron toe aan de begeerte van het volk en maakte een gouden kalf om te aanbidden. Desondanks maakte God hem tot de eerste hogepriester van Israël. Aäron was belast met de zorg over de tabernakel, het draagbare heiligdom. 

Twee van zijn zonen, Nadab en Abihu, werden door God met de dood gestraft toen ze als priesters vreemd vuur brachten (Lev. 10:1v).

Aäron stierf evenals zijn broer Mozes vóór de Israëlieten het beloofde land Kanaän binnentrokken, omdat hij en zijn broer Gods woord weerspannig waren geweest bij de wateren van Meriba (Num. 20:24). De eerste hogepriester overleed op de berg Hor. De hele volk beweende hem dertig dagen lang (Num. 20:29).
Nu 33:38 Toen beklom de priester Aäron de berg Hor, op bevel van de HEERE, en hij stierf daar, in het veertigste jaar nadat de Israëlieten uit het land Egypte vertrokken waren, in de vijfde maand, op de eerste van de maand. Nu 33:39 En Aäron was honderddrieëntwintig jaar oud toen hij stierf op de berg Hor. (HSV)
Alleen een nakomeling van Aäron mocht hogepriester zijn. Zijn zoon Eleazar, de oudste van de overgebleven zonen, volgde zijn vader in het ambt op. Op de berg Hor bekleedde Mozes hem, op Gods bevel, met de kleren van zijn vader Aäron, waarna deze stierf (Num. 20:28). 
Aäron (rechts) en het gouden kalf

In het geslacht van Eleazar bleef het hogepriesterschap bestaan tot op Eli; vanaf toen, met Eli, ging het over op de nakomelingen van Aärons jongere zoon Ithamar, terwijl het met Zadok weer terugkeerde tot het geslacht van Eleazar; in dat geslacht bleef het Hogepriesterschap tot na de Babylonische ballingschap.