Zefanja 1

Uit Christipedia

Zefanja 1 is een hoofdstuk van Zefanja, een geschrift in de Bijbel, en telt 18 verzen.

Hoofdstukken van Zefanja samengevat en/of becommentarieerd: · 1 · 2
Verzen van Zefanja 1 becommentarieerd: · 2 · 3

2

2 Ik zal volkomen alles wegvagen van de oppervlakten van de aardbodem, spreekt Jahweh. (CP[1]) 

De aardbodem. Het schijnt een wereldwijde gebeurtenis te zijn, maar sommigen verstaan het van het land Israël.

3

3 Ik zal wegvagen mensen en beesten; Ik zal wegvagen de vogelen des hemels, en de vissen der zee, en de ergernissen met de goddelozen; ja, Ik zal de mensen uit dit land uitroeien, spreekt de HEERE. (CP[1]) 

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.