Zefanja 2

Uit Christipedia

Zefanja 2 is een hoofdstuk van Zefanja, een geschrift in de Bijbel, en telt 15 verzen.

Hoofdstukken van Zefanja samengevat en/of becommentarieerd: · 1 · 2
Verzen van Zefanja 2 becommentarieerd: · 4 · 5

4

4 Want Gaza zal verlaten wezen, en Askelon zal ter verwoesting wezen; Asdod zal men in den middag verdrijven, en Ekron zal uitgeworteld worden. (SV) 

Gaza zal verlaten wezen. 'Verlaten' (Hebr. azoebah) schijnt een woordspeling op 'Gaza' (Hebr. azzah) te zijn.

Askelon. In Israëls onafhankelijkheidsoorlog werd deze stad op 5 nov. 1948 door de Joden veroverd.

Asdod. In Israëls onafhankelijkheidsoorlog werd deze stad op 28 okt. 1948 door de Joden veroverd.

5

5 Wee den inwoneren van de landstreek der zee, den volken der Cheretim! Het woord des HEEREN zal tegen ulieden zijn, gij Kanaän, der Filistijnen land! en Ik zal u verdoen, dat er geen inwoner zal zijn. (SV)  

Cheretim. herziene Statenvertaling: 'Kretenzers'. De Filistijnen waren afkomstig van Kreta.