Zwarte komijn

Uit Christipedia
Bloemen van de Zwarte komijn

Zwarte komijn (Latijn: Nigella sativa) is een eenjarige, kruidachtige plant, die genoemd wordt in Jes. 28:25-27.

De plant is ook bekend als nootmuskaatbloem, nigella, uienzaad en kalonji.

Zaden van de Zwarte komijn.

De plant wordt op veel plaatsen in het Oosten gekweekt om zijn zaden. De kleine zwarte zuur-smakende zaden worden gebruikt als smaakmaker[1]. Dioscorides (3:83) en Plinius de Oudere (19:8) delen mee dat zij met brood gemengd werden. Volgens een Israëlische botanist was er, na de Bijbelse tijd, een wijdverbreid gebruik om de zaden op brood of koek te strooien[2].

De Herziene Statenvertaling heeft in de genoemde Schriftplaatsen 'wikke'. Wikke is echter een andere plant.

Jes 28:25  Is het niet zo: heeft hij de bovenlaag ervan geëffend, dan strooit hij wikke uit, zaait er komijn op, en zet tarwe op rij, gerst per vak, en spelt aan de rand?  Jes 28:26  Zijn God onderwijst hem over de juiste wijze. Hij onderwijst hem. Jes 28:27  Want men dorst wikke toch niet met een dorsslede, en rolt over komijn toch geen wagenwiel? Maar wikke wordt uitgeklopt met een stok, en komijn met een staak. (HSV)

Het Hebreeuwse woord is קצח, qetsach = zwarte komijn[1], van een niet voorkomende stam blijkbaar in de betekenis van "inkepen," "een insnijding maken"[1]. De Aramese en Arabische naam is kahza[2]. Qetsach komt in de Bijbel 3x voor en wel in de aangehaalde verzen. De NBG51-vertaling heeft 'dille', hetgeen een andere plant is dan zwarte komijn.

Meer informatie

Zwarte komijn, nl.wikipedia.org.

Bronnen

Pulpit Commentary op Jes. 28:5.

Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.

Alvin Johnson, Greensight: 'Qetsach' or cumin, SightMagazine.com.au, 21 mei 2019.

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 1,2 Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  2. 2,0 2,1 Alvin Johnson, Greensight: 'Qetsach' or cumin, SightMagazine.com.au, 21 mei 2019.