21e eeuw na Chr.

Uit Christipedia

2000

Israël

De tweede Palestijnse volksopstand (intifada) ontstaat door een bezoek van de Israëlische oppositieleider Ariel Sharon aan de Tempelberg, waar de Al-Aqsamoskee staat. Sharon wordt omringd door duizenden Israelische soldaten. Veel Palestijnen beschouwen Sharons bezoek als een provocatie. De volkopstand duurt tot halverwege 2005. In deze periode vallen bijna duizend Israëlische en ruim 3300 Palestijnse doden. Sinds het begin van de tweede opstand plegen Palestijnen zelfmoordaanslagen op allerlei plekken in Israel. Zuid-Israel wordt sinds 2000 bestookt met raketten en mortieren.

In 2000 trekt het Israëlische leger zich na achttien jaar terug uit de ‘veiligheidszone’ in het zuiden van Libanon. In die periode zijn meer dan achthonderd Israëlische soldaten omgekomen bij aanslagen en aanvallen door de terroristische Hezbollah-beweging. Hezbollah viert de Israëlische terugtrekking als een militaire victorie.

De graftombe van Jozef in Sichem (Nabloes op de Westelijke Jordaanoever, een stad die onder Palestijns bestuur valt) wordt door Israel overgedragen aan de Palestijnse Autoriteit, nadat die had beloofd voor de veiligheid van het graf in te staan. Echter, spoedig beginnen Palestijnen het graf te ontwijden en te beschadigen.

2001

Op 11 september pleegt de Islamitische paramilitaire beweging Al Qaida onder meer een terroristische zelfmoordaanslag op het Wereldhandelscentrum (World Trade Centre) in New York. Twee vliegtuigen vliegen op de Twin Towers ('Tweelingtorens') in, die daarna instorten. De gebouwen symboliseerden de economische grootmacht van de Verenigde Staten. De Jihadistische aanslag kost het leven aan 2749 mensen. Van de slachtoffers zijn 10 tot 15% Jood, een percentage dat past bij het percentage Joodse ingezetenen in New York[1]

De aanslag en de berichten erover gaven aanleiding tot vele samenzweringstheorieën. Het onhoudbare gerucht dat vierduizend joden die dag wegbleven gaf aanleiding tot de theorie dat Joden achter de aanslag zaten.

Na de aanslagen begonnen de VS 'de oorlog tegen terreur' ('the war againt terror'). Ze openden de jacht op het brein achter de aanslagen, al-Qaedaleider Osama bin Laden. Ook volgden de oorlogen in Irak en Afghanistan en de strijd tegen terreur in Pakistan. Osama bin Laden werd 9,5 jaar na de aanslagen in Pakistan door Amerikaanse commando's gepakt en gedood. 

2002

Israël

Palestijnse kwestie

Saoedie-Arabië stelt in 2002 een vredesplan op waarin Israël gebieden opgeeft (de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever, Oost- Jeruzalem en de Golanhoogte) en minstens 500.000 Palestijnse 'vluchtelingen' in Israël moet toelaten.

2003

Israël

Om haar burgers te beschermen tegen Palestijnse terreur bouwt Israel een afscheiding rond de Palestijnse Westoever. De veiligheidsafzetting is een constructie van wegen, hekken, prikkeldraad, muren, greppels, torens en poorten. De lengte van de afzetting is circa 620 km. Sinds het begin van de bouw van de veiligheidsafzetting is het aantal terroristische aanslagen in Israel gedaald met 90%. De afscheiding zal na voltooiing voor 95% uit hek bestaan, voor minder dan 5% uit muur bestaan. De barriëre loopt niet helemaal gelijk met de wapenstilstandsgrenzen na de Arabisch-Israelische oorlog van 1948.

VN-secretaris-generaal Kofi Annan pleit voor de komst van een internationale vredesmacht in het Midden-Oosten. Frankrijk wenst dat een Europese vredesmacht naar het Midden-Oosten gaat om een einde te maken aan het Israelisch-Palestijnse geweld.

2005

Israël

In 2005 worden de Joodse nederzettingen in de Gazastrook, 21 in getal, ontruimd. 8000 Joodse bewoners moeten het gebied verlaten. Het gebied wordt overgedragen aan de Palestijnen. Na de terugtrekking vervijfvoudigt het aantal raketaanvallen op Israel. Sindsdien tot en met 2008 zijn er vanuit de Gazastrook ruim 5000 raketten op Zuid-Israel afgeschoten. Hoewel de meeste raketten geen doel treffen, is de spanning onverdraaglijk. Veel volwassenen en 33% van de kinderen in het bestookte stadje Sderot hebben een posttraumatische stress stoornis.

2006

25 jaar na de introductie van de eerste draagbare computer worden wereldwijd voor het eerst meer laptops dan desktops verkocht.

Israel

In januari 2006 wint Hamas wint de Palestijnse verkiezingen. De nieuwe Hamas-regering wordt internationaal niet erkend. 

In juli 2006 dringen leden van de terreurbeweging Hezbollah vanuit Libanon Israël binnen, doden acht Israëlische soldaten en ontvoeren er twee. Israel reageert met een militair offensief in Zuid-Libanon en Beiroet dat vier weken aanhoudt. In de noord-Israelische stad Kiryat[2] Shmona vielen bijna duizend raketten van Hezbollah, maar de schade bleef beperkt. Bij deze korte oorlog komen meer dan 1200 Libanezen en 160 Israeliërs om het leven. Na deze Libanonoorlog vestigen vredestroepen van de Verenigde Naties zich in Zuid-Libanon.

2007

Israel

Half maart komen - onder buitenlandse druk - Hamas en Fatah een regering van nationale eenheid overeen. In juni neemt Hamas echter, na een week van felle gevechten met Fatah-milities, de macht over in de Gazastrook. De strijd eist 350 levens en 1000 gewonden. Fatah behoudt de macht op de Westelijke Jordaanoever. Israël zondert het gebied af. Vanuit de Gazastrook hebben raketbeschietingen plaats op Israël.

In november wordt in de Amerikaanse stad Annapolis een vredesconferentie met de Palestijnen gehouden. In de slotverklaring staat onder mee dat Israël en de Palestijnse autoriteit een twee-staten-oplossing zullen nastreven, dus een aparte staat voor de Palestijnen.

Nederland

Volgens het hoofd veiligheid van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel is in 2007 het geweld in de winkels fors toegenomen. Winkeliers krijgen steeds meer te maken met gewelddadige probleemjeugd. "Wapenbezit is gemeengoed geworden en het aantal overvallen stijgt Nu word je zelfs al bedreigd als je bij de politie aangifte van diefstal doet, het is bizar. (...) Dat mensen gaan dreigen als ze gepakt worden is niet nieuw, maar dat ze die bedreigingen gaan waarmaken wel."[3] De trend beperkt zich volgens hem niet alleen tot supermarkten, maar is in het hele land te zien. Wel spant Amsterdam de kroon.

2008

15 september: Plots faillissement van de 160 jaar oude, gerespecteerde en gevreesde Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers. De bank bezwijkt onder een schuldenlast van meer dan 600 miljard dollar. De val van Lehman is de voorbode van een financiele en economische crisis. Al sinds 2007 waren er groeiende spanningen, vooral rond de handel en risico's van hypotheken. Enkele banken waren al aan het wankelen. 

Twee weken later viel de Belgische Fortis Bank om, dat de Nederlandse bank ABN Amro had overgenomen. De Nederlandse staat greep in en nationaliseerde voor meer dan 30 miljard euro beide banken en de bijbehorende verzekeraar. 

Christenheid

Bekeringen

In 2008 zijn 3 miljoen bekeringen door internet-bedieningen gemeld, aldus de Amerikaanse National Religious Broadcasters, waarbij 1400 christelijke mediaorganisaties zijn aangesloten.[4]

Bijbelvertaalwerk

In 2008 is het getal der talen waarin de bijbel geheel of deels is vertaald opgelopen tot 2479, dat is 13 talen meer dan in het jaar ervoor. De volledige Bijbel is er nu in 451 talen[5].

Vervolging

Het aantal vervolgde christenen wereldwijd wordt geschat op ongeveer 100 miljoen. Ondanks de vervolging neemt hun aantal toe. De vervolging van christenen met een moslimachtergrond is in 2008 sterk toegenomen, volgens de internationale organisatie Open Doors.[6]

Wereld

Conflictgebied: Afghanistan

Het conflict in Afghanistan heeft in 2008 ruim 2100 burgers het leven gekost, 40 procent meer dan in 2007. Het gaat om het grootste aantal burgerdoden sinds de val van het Talibanregime. Volgens de Verenigde Naties zijn de Taliban en andere rebellen verantwoordelijk voor 55 procent van de gedode burgers (de NAVO houdt het op 80 procent); en het Afghaanse leger en buitenlandse troepen voor bijna 40 procent.

Onheil

"Het jaar 2008 is voor wat betreft natuurrampen een van de dodelijkste jaren tot nu toe uit de geschiedenis van de mensheid geweest. Dat zegt het Duitse herverzekeringsbedrijf Munich Re. Door natuurgeweld zijn het afgelopen jaar meer dan 220.000 mensen omgekomen. De dodelijkste ramp was cycloon Nargis, die in mei in Myanmar het leven kostte aan ruim 135.000 mensen. Op de tweede plaats staat de aardbeving die, in dezelfde maand, in de Chinese provincie Sichuan 70.000 levens eiste. Nog steeds worden 18.000 mensen vermist na de aardbeving. Munich Re - de op een na grootste herverzekeraar ter wereld - zegt dat de rampen verband houden met de klimaatverandering en dat een wereldwijd klimaatakkoord dringend nodig is."

(Radio Nederland Wereldomroep, 29 dec 2008)

Klimaatverandering

"Nederland heeft opnieuw een warm jaar achter de rug. In De Bilt was het gemiddeld 10,6 graden, tegen een langjarig gemiddelde van 9,8 graden. Daarmee is 2008 het twaalfde jaar op rij met hoge temperaturen, zo heeft het KNMI bekendgemaakt. Dit jaar staat op een gedeelde negende plaats in de lijst van warmste jaren sinds 1901. Recordjaar is 2007; toen kende De Bilt een gemiddelde temperatuur van 11,2 graden. Januari 2008 was een uitschieter met 6,5 graden, tegen een langjarig gemiddelde van 2,8." 
(Radio Nederland Wereldomroep, 29 dec 2008)

Israël

Israel viert zijn 60-jarig bestaan. (Engels lied door het Joodse koor Moriah Jewish Day School Choirfilmpje)

In 2008 worden 2048 raketten vanuit de Gazastrook op Israël afgevuurd[7]. Door terroristische aanslagen komt in 2008 gemiddeld één Israëliër per week om het leven[8]. Van 1948-2008 zijn 62.000 mensen (40.000 Arabieren, 22.000 Joden) gedood in al de Israelisch-Arabische oorlogen en Palestijnse terreuraanslagen. (In dezelfde periode zijn 11 millioen moslims omgekomen in oorlogen en terreuraanslagen - de meeste van de zijde van andere moslims. [2])

Door abortus provocatus kwamen per week gemiddeld 900 Israelische kinderen om het leven. De abortussen werden voornamelijk om economische redenen uitgevoerd[8].

Israel en Iran

De Amerikaanse president Bush weigert mee te werken aan een Israelische aanval op een nucleaire installatie in Iran. Israel had verzocht om een speciale bunkerbom beschikbaar te stellen, waarmee de deels ondergrondse nucleaire installatie in Natanz kon worden vernietigd. Bush heeft het verzoek van de hand gewezen, omdat hij al toestemming had gegeven voor een geheime Amerikaanse operatie tegen het Iraanse nucleaire programma. Aldus The New York Times, die zich baseert onder meer op verklaringen van hoge Amerikaanse regeringsfunctionarissen.

Israel en Hamas

In juni komt na Egyptische bemiddeling een vredesbestand met Hamas tot stand. Tijdens dit 'staakt-het-vuren' worden evenwel 215 raketten vanaf de Gazastrook op Israel afgevuurd. Het bestand loopt officieel in december af en Hamas wil het bestand niet verlengen. Nadat in één week tijd 80 raketten op Israel zijn afgevuurd, begint Israel op 27 december een offensief genaamd 'Gegoten Lood' met luchtaanvallen op terroristische doelen en gebouwen van Hamas. Het doel is om 'de terroristische infrastructuur' te vernietigen en een einde te maken aan de raketbeschietingen en de wapensmokkel via de grens met Egypte. 

Hamas vuurt voor het eerst Grad-raketten op Israël af, die een bereik van 42 km hebben en hierdoor 700.000 Israeliërs bedreigen.   

Ondanks de vijandelijkheden laat Israel hulpgoederen voor de Palestijnse bevolking door en neemt Palestijnse gewonden op in Israelische ziekenhuizen. Het Palestijnse leger in Gaza is 15.000 man groot.

Immigratie

In 2008 zijn 16.500 immigranten in Israël gekomen, 3150 uit Amerika[9].

2009

Christenheid

Voor het eerst in de geschiedenis betreedt een paus, de leider van het grootste christelijke kerkgenootschap (de Rooms-katholieke kerk), het Islamitische heiligdom van de Rotskoepel op de tempelberg te Jeruzalem. Evenals de andere bezoekers trok hij zijn schoenen uit. Kort daarvoor betuigde hij in Jordanië 'diep respect voor de moslimgemeenschap' te hebben.

Joden en Israël

In 2009 immigreerden 16.244 Joden naar Israël, 17 procent meer dan in 2008, dat is de grootste toename in 10 jaar. In de afgelopen 10 jaar ontving Israël zo'n 221.000 Joodse immigranten.

Het antisemitisme is nog springlevend in Europa. Eenderde van de inwoners van Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, Polen en Spanje is van mening dat de wereldwijde financiële crisis te wijten is aan de Joden[10]. De leider van het Europese Joodse Congres stelt dat de voornaamste schuldige voor het groeiende anti-semitisme op het gehele continent de economische crisis is en niet de operatie op de Gazastrook. In februari dwingt Zweden een Israëlische tennisteam om te spelen in een leeg stadion omdat Islamieten dreigen met oproer.

In de Israëlische parlementsverkiezingen maken de kiezers een ruk naar rechts. KadimaLikoed en Israël Ons Huis komen als de grootste partijen uit de bus. Likoed-leider Benjamin Netanyahu formeert een kabinet van bijna dertig ministers. Het is één van de grootste kabinetten in de Israelische geschiedenis. Naast de Likoed-partij bestaat het kabinet uit de Arbeidspartij, het nationalistische Israel Ons Huis (Yisrael Beitenu), de orthodoxe Shas-partij en de kolonistenpartij Joods Tehuis. De uiterst rechtse signatuur van het kabinet wekt in de wereld veel bezorgdheid over de toekomst van het vredesproces met de Palestijnen.   

Rampenoefening roept Israel naar schuilkelder

In heel Israel is dinsdag vanwege een rampenoefening het luchtalarm afgegaan. Met de loeiende sirenes werden meer dan zeven miljoen inwoners opgeroepen snel naar de schuilkelders te gaan. Het luchtalarm maakt deel uit van de grootste rampenoefening uit de geschiedenis van Israel. Zondag begon deze vijfdaagse oefening, die Keerpunt Drie heet. Er worden gelijktijdige raketaanslagen gesimuleerd vanuit de Gazastrook, Libanon, Syrie en Iran. Ook komen natuurrampen en aanslagen met chemische wapens aan de orde. De test moet duidelijk maken hoe burgers en hulpverleners reageren. Ook de Israelische ministers komen bij elkaar om te zien hoe zij omgaan met een ramp.

Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 2 juni 09

De Palestijnen en Israel

De Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) eist (1) dat de kolonisatie van bezet land stopt en (2) dat Israel de in 1967 bezette gebieden teruggeeft. Anders heeft praten volgens de PLO geen zin.

Op 27 december 2008 begon Israel een offensief tegen de raketbeschietingen vanuit de Gazastrook, waar de radicaalislamitische Hamas-beweging regeert. Het offensief wordt in 2009 voorgezet en draagt de naam Operatie Gegoten Lood.

Sinds het begin van het offensief laat Israel hulpgoederen door naar de Gazastrook. Hamas plaatst machinegeweren en raketten in kleuterscholen. Israël probeert burgerslachtoffers te vermijden; de terroristen daarentegen richten hun geweld op burgers als onderdeel van hun ideologie. Israël gebruikt fosforgranaten voor een rookgordijn (wat toegestaan is) en Hamas vuurt de granaten op burgers af (wat verboden is).

Hamas is tegen de inzet van internationale troepen, een lange-termijn bestand en beperkingen op de herbewapening.

De strijd tussen Israel en de Palestijnen is meer dan een strijd om land, het is een botsing van beschavingen, van cultuurkringen. De bloeddorstige rhetoriek ('dood aan Israël') en aanvallen van terreurgroepen zoals Hamas, met op de achtergrond Iran, hebben te maken met een islamitische aanval op de grondvesten van de hele Westerse beschaving. Sommigen zien Israël in naam van de hele Westerse beschaving vechten tegen de woeste haat van de islamitische jihad, die op de Gazastrook wordt vertegenwoordigd door Hamas.

Maar dieper dan een botsing van beschavingen ligt een geestelijk conflict dat zijn oorsprong heeft in de onzienlijke wereld. De overste van de wereld (de satan) haat het Joodse volk, het oude volk van God, waaruit de Zoon van God naar de mens is voortgekomen, de Heiland der wereld. Jezus, de zoon van Abraham en de zoon van David, zal de satan en zijn gevallen engelen gevangen zetten en de Heerser der wereld zal worden in het 1000-jarig rijk.

De oorlog drijft vele en allerlei Joden uit in gebed tot God, dat Hij de soldaten zal beschermen en de overwinning brengen tegen een boze vijand die heeft gezworen door te gaan totdat Israël als natie is vernietigd. "Ashkenazi, Sefardische, reform en conservatief, zionisten en anti-zionistische, alle joden zijn allemaal samen in gebed en smeekbede aan de Almachtige voor hun heil, de bescherming en de overwinning op onze vijanden." 

Het lijkt erop dat God beschermt. Er zijn dagelijks rapporten van verbazingwekkende wonderen van bescherming en Goddelijke leiding tijdens de strijd. Verslaggevers en omstanders nemen het woord "Nes" (wonder) in de mond. "Een bejaarde vrouw, gevangen in een appartement volledig vernield door een bom, wandelde met krassen op haar enkel het gebouw uit. De burgemeester van Beersheva voelde op een dag dat hij school moet sluiten voor een dag, en een raket vernietigt volledig een lege kleuterschool. Het bejaarden woningcomplex dat werd getroffen in Nahariya heeft de slaapzalen vernietigd, maar iedereen was gewoon weg aan het ontbijt, zodat niemand gewond raakte. Een man verlaat zijn auto met zijn jonge dochter, en de auto is opgeblazen enkele ogenblikken later nadat hij in de schuilkelder is. Als ze had een paar seconden hadden gewacht, hij en zijn dochter zouden zijn verbrand. Hij was op televisie om het telkens weer te zeggen dat het een wonder was." "Soortgelijke verhalen zoals deze werden ook gehoord tijdens de tweede Libanon oorlog, en gerapporteerd over de Israëlische radio en televisie."[11]

De wereld kijkt bezorgd naar de Gazastrook.

"Wereldwijd bestaat grote bezorgdheid over de uitbarsting van geweld in de Gazastrook. De Europese Unie heeft een zware delegatie naar het Midden-Oosten gestuurd om te bemiddelen tussen Israel en de Palestijnen. Onder anderen EU-commissaris Ferrero Waldner en de ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, Tsjechie en Zweden zijn meegereisd. De Franse president Sarkozy sluit later ook aan. De Duitse bondskanselier Merkel heeft telefonisch overlegd met de Israelische premier Olmert. De EU heeft Israel opgeroepen het internationaal recht te respecteren en hulp toe te laten voor de Palestijnse bevolking. De VN-Veiligheidsraad is het nog niet eens over een gezamenlijk standpunt. Rusland heeft bij Israel zijn zorgen geuit over het grote aantal burgerslachtoffers in de Gazastrook. In de Arabische wereld zijn de reacties over het algemeen woedend. Egypte en Iran hebben het Israelische grondoffensief in de meest strenge bewoordingen veroordeeld. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rice heeft een bezoek aan China afgezegd in verband met de crisis in de Gazastrook." 

(Radio Nederland Wereldomroep, 4 jan 2009)

De Turkse permier Erdogan wil (januari 2009) dat Israël uit de VN gezet wordt. Israel heeft al honderden VN-resoluties naast zich neergelegd. Het Turkse leger echter doodde 700 Koerden in 2008. Het standpunt van de premier is opmerkelijk omdat Turkije bekend staat als de grootste vriend van Israel in de moslimwereld.

Tijdens het Israelische offensief wordt in verscheidene Europese steden is gedemonstreerd tegen de Israelische aanvallen. Het zijn vooral moslims die de straat opgaan en aanhangers van linkse partijen. ‘Hamas! Hamas! De joden aan het gas!’ scandeerden enkele honderden Marokkaanse jongeren bij een demonstratie in het centrum van Utrecht. Een Nederlands parlementslid die meeliep riep op tot een intifada (volksopstand). Zie filmpje.

Opvallend is de afkeer voor Israël's optreden als men de wereldwijde verontwaardiging en andere reacties op het optreden van Israel vergelijkt met reacties op oorlogshandelingen elders in de wereld. "Gewoon een vergelijking, de recente oorlogen gevoerd door Rusland tegen Tsjetsjenië. In deze oorlogen hebben Russische troepen tienduizenden Tsjetsjeense burgers gedood, sommigen van hen opzettelijk, op korte afstand en in koelen bloede. Maar die radicale academici die moord en brand schreeuwen tegen Israël (met name in Engeland) hebben nooit opgeroepen tot het bijeengeroepen van tribunalen tegen Rusland wegens oorlogsmisdaden. Evenmin hebben zij opgeroepen tot rechtszaken wegens oorlogsmisdaad van veel andere landen die routinematig burgers vermoorden, niet in een poging om vijandelijke terroristen te stoppen, maar alleen omdat dit deel uitmaakte van hun beleid." (Wim Jongman, Midden-Oosten nieuwsbrenger, 21 jan. 2009)

Vanaf 18 januari neemt Israel eenzijdig een bestand in acht. Kort daarna neemt Hamas een bestand in acht. Israel begon het offensief in Gaza op 27 december om een einde te maken aan de raketbeschietingen door Hamas. De raketbeschietingen vanuit de Gazastrook blijven echter doorgaan en Israël voert af en toe bombardementen uit op de smokkeltunnels.

Er is onduidelijkheid over het aantal slachtoffers. Volgens één bron zijn tijdens het offensief dat 23 dagen duurde naar schatting 1300 Palestijnen om het leven gekomen, waarvan 900 burgers, 4300 Palestijnen raakten gewond. Volgens Israel zijn honderden Palestijnse strijders omgekomen, tweederde van de Palestijnse doden zouden terroristen zijn. De militante groepen in Gaza echter zeggen 158 strijders verloren te hebben.[12] Aan Israelische zijde vielen dertien doden, voornamelijk militairen.  90% van de smokkeltunnels tussen Gaza en Egypte zijn verwoest.

Na de Gazaoorlog gaan de raketbeschietingen vanuit de Gazastrook door. In 2009 worden 566 raketten afgevuurd op Israël, de meeste in de maand januari tijdens de operatie Gegoten Lood[13].

Islamitische wereld en Israël

De Gaza-oorlog heeft de haat jegens Israel vergroot. De vernedering van Gaza wordt gevoeld als een vernedering van de Arabische wereld. Het ongenoegen van de bevolking in de Arabische landen over de houding van hun regeringen neemt toe en daarmee de druk op die regeringen.

Een lid van de koninklijke familie van Saoedi-Arabië, prins Turki al-Faisal, zegt in januari 2009 dat Israël met zijn militaire aktie tegen Hamas het vooruitzicht op vrede bijna om zeep heeft geholpen. Hij vindt dat de VS hun politiek ten aanzien van Israel en de Palestijnen drastisch moet wijzigen, om verder lijden en slachtoffers onder de Palestijnen te voorkomen. Doen de VS dat niet, dan (1) verliezen ze hun leidinggevende rol in het Midden Oosten, (2) staat de strategische alliantie met Saoedi Arabie op het spel en (3) staat de hele stabiliteit van de regio op het spel. 

De Iraanse president Ahmadinejad riep half januari de Saudische koning Abdullah op om het voortouw te nemen tot een heilige oorlog tegen Israël. De hoge geestelijke leider Ayatollah Ali Khamenei noemt Israël een "kankergezwel" (maart 2009).

Verenigde Staten en Israel 

President Obama acht de veiligheid van Israël van groot belang is voor de VS. Hij veroordeelt de raketaanvallen van Hamas als 'onacceptabele terreurdaden'. Voor Obama heeft het oplossen van het conflict in het Midden-Oosten topprioriteit. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt Israel 'onwrikbare' steun toe. Ze is voor een 'agressieve diplomatie' ten behoeve van het vredesproces tussen Israel en de Palestijnen. Ze gelooft in een tweestatenoplossing. De VS willen geen nieuwe joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.

Radicale moslimterroristen en Israël

De radicale moslimterroristen blijven de strijd tegen Israel voorzetten, wat voor overeenkomsten er ook met de Joodse Staat worden gesloten. 

Islam in Nederland

In Amsterdam werd in mei het eerste Nationaal Islam Congres gehouden. Het evenement trok zo'n duizend bezoekers, "die lezingen en workshops bijwoonden van moslimgeleerden uit onder meer Saudi-Arabie, de Verenigde Staten, Groot-Brittannie en Nederland. Moslims en niet-moslims discussieerden over burgerschap, de positie van moslimvrouwen en de sharia, de streng-islamitische wetgeving. Ook het salafisme, een stroming binnen de islam die wordt beschouwd als radicaal en anti-westers, kwam aan de orde. (...) Doel van de eerste 'islamdialoog' was de diversiteit van het oosterse geloof, met al haar verschillende ideologieen, voor het voetlicht te brengen. De initiatiefnemer, het Instituut voor Islamstudies, wil het congres vanwege het succes voortaan elk jaar organiseren.[14]"

Financiële en economische crisis

De financiële crisis in de bankenwereld, die in 2008 in de Verenigde Saten begon, verwekt een wereldwijde financiële en economische crisis.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (januari 2009) komt de wereldeconomie dit jaar vrijwel tot stilstand. Het IMF verwacht een groei van 0,5 procent, de laagste groeisinds de Tweede Wereldoorlog. Van een internationale recessie is sprake is al sprake bij een groei van minder dan 3 procent. Herstel van de economie is niet mogelijk zolang de financiele crisis aanhoudt.

De VN-arbeidsorganisatie houdt rekening (januari 2009) met een forse toename van de werkloosheid tot 30 à 50 miljoen.

Volgens het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten (februari 2009) kan de economische crisis leiden tot sociale onrust en instabiliteit in een kwart van alle landen. Ook kunnen verwoestende handelsoorlogen en protectionisme ontstaan, aldus zijn veiligheidsanalyse.

In de Verenigde Staten wordt voor 2009 een werkeloosheid van zeker 10% verwacht. Volgens het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten is de wereldwijde economische crisis is momenteel (februari 2009) de grootste bedreiging voor de veiligheid van de Verenigde Staten. Het begrotingstekort van de staat is nog nooit zo groot geweest. China is de grootste schuldeiser. Sommigen menen dat de VS aan de rand van een bankroet staan.

China is één van de grootste houders van Amerikaanse staatsobligaties en heeft daarmee een groot en direkt belang in de Amerikaanse economie. De groei van de Chinese export is enorm afgenomen als gevolg van de in de VS ontstane recessie. Hierdoor hebben duizenden Chinese fabrikanten van bijvoorbeeld speelgoed en kleding hun poorten moeten sluiten (bericht januari 2009).

Vrijheid

Persvrijheid voor zevende jaar op rij gedaald

De persvrijheid is het afgelopen jaar wereldwijd afgenomen. Dat staat in het jaarlijkse rapport van Freedom House, een Amerikaanse organisatie die onderzoek doet naar de vrijheid van de media. Het is volgens Freedom House het zevende jaar op rij dat de persvrijheid daalt, maar het is voor het eerst dat dat gebeurt in elke regio ter wereld. Met name in Rusland, Noord-Afrika en het Midden-Oosten zijn er intimiderende campagnes gaande tegen de onafhankelijke media, aldus het rapport. Freedom House noemt verder Israel, Italie en Hongkong als voorbeelden van landen waar de vrijheid van de journalistiek het afgelopen jaar sterk is achteruitgegaan. Van de 195 onderzochte landen betitelt de organisatie 36 procent als 'vrij', 31 procent als 'gedeeltelijk vrij' en 33 procent als 'onvrij'. Het slechtst scoren onder meer China, Cuba, Iran, Myanmar en Zimbabwe.

Bron: Radio Nederland Wereldomroep, 1 mei 2009

Internationale spanningen

De Iraanse president Ahmadinejad wenst (januari 2009) dat president van de Verenigde Staten staten zijn excuses maken voor wat hij noemt 'de Amerikaanse misdaden tegen Iran van de laatste zestig jaar.' In tegenstelling tot zijn voorganger Bush zoekt Obama de dialoog zoekt met Iran.  Het Westen vermoedt al jaren dat het land aan kernwapens werkt. De Verenigde Staten en de Verenigde Naties hebben Iran sancties opgelegd. Teheran houdt vol dat zijn kernprogramma uitsluitend vreedzame doelen dient. Het Internationale Instituut voor Strategische Studies (IISS) voorspelt in januari 2009 dat Iran genoeg verrijkt uranium zal hebben om later in het jaar één enkel atoomwapen te maken. In februari 2009 reageert het Westen bezorgd op de lancering van een zelfgebouwde satelliet door Iran. De raket zou gebruikt kunnen worden voor het afschieten van kernkoppen. De satelliet is volgens Iran ontworpen voor onderzoek en telecommunicatie.

Noord-Korea deelt mee dat het op rand van oorlog met Zuid-Korea is (Nieuwsbericht 1 februari 2009). In Zuid-Korea zijn aan de grens met Noord-Korea naar schatting 28.000 Amerikaanse soldaten gelegerd om Zuid-Korea te verdedigen.

Europese Unie

In de periode vanaf 2009 hadden de Nederlandse christelijke partijen totaal 7 zetels in het Europese Parlement, 2 minder dan in de vorige  periode. De opkomst voor de verkiezingen was in Nederland 36,5 procent, enkele procenten minder dan in 2004. Verdeling van de zetels:

 • CDA: 5 zetels met 19,9 procent van de stemmen
 • PVV: 4 zetels met 17 procent
 • PvdA: 3 zetels met 12,1 procent
 • VVD: 3 zetels met 11,4 procent
 • D66: 3 zetels met 11,3 procent
 • GroenLinks: 3 zetels met 8,8 procent
 • SP: 2 zetels met 7,1 procent
 • ChristenUnie-SGP: 2 zetels met 6,9 procent

2010

In januari wordt Haiti getroffen door een zware aardbeving. Te oordelen naar het grote aantal van 222.000 dodelijke slachtoffers is het de grootste ramp van 2010. 

De rampen in 2010 eisen wereldwijd 300.000 mensenlevens. Dat is veruit het hoogste aantal in tien jaar[15]. Ruim 300 miljoen mensen werden getroffen door een ramp. Dat is een toename met 25 procent ten opzichte van 2009. In Rusland kwamen meer dan 55.000 mensen om het leven door een hittegolf en 194 miljoen Chinezen werden getroffen door overstromingen en droogte. Hevige regenval en overstromingen zetten ook grote delen van Pakistan onder water, waar 20 miljoen mensen door de watersnood werden getroffen. 

Israël

Mavi Marmara 

Eind mei 2010 begeeft een groep van bijna 700 activisten in een hulpkonvooi van zes schepen zich op weg naar de Gazastrook, om de Israëlische blokkade van de strook te doorbreken en de hulpgoederen af te geven. De actie is georganiseerd door de ‘Free Gaza Movement’, een actiegroep die kantoor houdt op Cyprus en geweld afkeurt. 

De meeste activisten bevinden zich op het grootste schip, de Mavi Marmara, dat afkomstig is uit Turkije. Deze boot wordt financieel gesteund door een Turkse Islamitische hulporganisatie IHH (Stichting voor Mensenrechten en Vrijheid en Humanitaire Hulp). IHH steunt Hamas[16]

Israël controleert de territoriale wateren en grensovergangen met Gaza, zoals overeengekomen in de Oslo akkoorden. Israël laat dagelijks humanitaire hulpgoederen via land de Gazastrook binnen. De activisten willen de Israëlische blokkade van de Gaza-strook op zee echter doorbreken. Cameraploegen varen mee. Een deel van de activisten schuwt het geweld niet. Ze hebben katapulten, rookbommen, metalen pijpen, knuppels en messen bij zich[17]. Sommigen waren tevoren bereid weerstand te bieden en als martelaren te sterven[18]

Israël waarschuwt[19] dat de schepen tegengehouden zullen worden en verklaart meerdere malen bereid te zijn de hulpgoederen via land te bezorgen. De goederen zullen geïnspecteerd worden (op de aanwezigheid van wapens, munitie of zwart geld). Wie toch probeert aan te meren zal worden gearresteerd. De activisten aanvaarden het voorstel om de hulpgoederen door Israel via land in te voeren niet en zetten hun tocht voort.

Op 31 mei houdt Israël in internationale wateren de schepen tegen. Volgens het internationaal recht mag een land in een gewapend conflict neutrale schepen betreden om te onderzoeken of er wapens aan boord zijn. De schepen op weg naar Gaza willen dat niet toestaan. Daarop entert Israël de schepen. De Israëlische commando's worden op het grootste schip, afkomstig uit Turkije, meteen aangevallen met metalen pijpen, houten knuppels en messen[20], waarna zij met scherp schieten. Er vallen negen doden, alle activisten, van wie negen Turken en een Amerikaan. Turkije is woedend en wereldwijd weerklinken protesten. 

Op 5 juni nadert een nagekomen (Iers) schip van de Free Gaza Movement, dat rolstoelen, medische spullen en cement vervoert[21]. Er zijn elf activisten en acht bemanningsleden aan boord. De activisten zijn afkomstig uit Ierland en Maleisië. Eén van hen, Mairead Corrigan, heeft eerder een Nobelprijs voor de vrede ontvangen. Israël maant ze naar de Israëlische havenstad Ashdod, gelegen ten noorden van de Gazastrook, te varen en daar de goederen te lossen. Zij weigeren echter van koers te veranderen, maar verklaren geen weerstand te zullen bieden. De Israëlische marine entert het schip en ontmoet geen gewelddadig verzet.  

Solidariteitsmars Loofhutten

In september 2010, ten tijde van het Loofhuttenfeest, komen zo'n 100.000 mensen uit de hele wereld in Jeruzalem om deel te nemen aan een solidariteitsmars voor Israël en de Joden. Zie video (12 minuten, Youtube) 

2011

Vluchtelingen. - Het aantal mensen dat wereldwijd op de vlucht is geslagen en zijn land heeft verlaten, nam in 2011 toe tot 800.000. Dat is het hoogste aantal sinds 2000. De toename was grotendeels te wijten aan de situatie in Libië, Sudan en Somalië. '2011 was een jaar van grootschalige rampen. Veel levens raakten ontwricht in zo'n kort tijdsbestek', zei de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (UHNCR) Er kwamen 4,3 miljoen ontheemden bij, inclusief vluchtelingen die in hun eigen land zijn gebleven.

Voetnoten

 1. Artikel The 4,000 Jews Rumor op America.gov dd. 28 april 2009
 2. Hebr. kirya = kleine stad.
 3. Nieuwsartikel 'Geweld in winkels neemt bizarre vormen aan', op: Nu.nl, 2 okt 2008.
 4. Bron: http://www.manna-vandaag.nl/index.php?post=4881
 5. Bijbel verschenen in dertien nieuwe talen, artikel in: Nederlands Dagblad, 6 maart 2009.
 6. Bron: http://www.refdag.nl/artikel/1389570/Vervolging+in+moslimlanden+toegenomen.html
 7. Bron: Shin Bet: 2009 was quiet year, op YNetNews.com dd. 30 dec 09
 8. 8,0 8,1 Bron: Friends of Efrat
 9. Anderen spreken van 13859 nieuwkomers: 2009 Bonus Year for Israeli Immigration, nieuwsbericht op CBN.com dd. 28 dec 2009
 10. Uitkomst van een onderzoek door de Anti-Defamation League onder 3500 personen.
 11. Bron: Dena Gewanter, Miracles are happening in Israel, http://www.israpundit.com/2008/?p=8204
 12. http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1232292925858&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull
 13. Bron: Shin Bet: 2009 was quiet year, op YNetNews.com dd. 30 dec 09
 14. Nieuwsbericht van Radio Nederland Wereldomroep, 16 mei 2009.
 15. Dat blijkt uit het Wereld Rampen Rapport 2010 van het internationale Rode Kruis.  
 16. Artikel Turkse organisatie IHH gelinkt aan extremisme, op Trouw.nl dd. 31 mei 2010
 17. Zie video, 6 minuten, Engelstalig, op Youtube. 
 18. Zie video, Engels ondertiteld, duur 35 sec., op PalWatch.org. Opgenomen van Al Aqsa TV (Hamas) dd. 30 mei 2010. Zie tweede video, van Al-Jazeera dd. 29 mei 2010, op PalWatch.org.
 19. Zie video: Israel waarschuwt, Youtube, 1 minuut, Engels)
 20. Zie de volgende video's: (1) video, 6 minuten, Engelstalig, op Youtube. (2) video, 1 minuut, Engelse bijschriften, 1 minuut, Youtube. (3) video, 1 minuut, Youtube
 21. Amy Teibel (Associated Press), Israeli Forces Board Gaza-bound Ship, dd. 5 juni 2010. Nieuwsartikel op CBN.com.